Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công mức độ 3 và 4

Thời đại công nghệ phát triển, với việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và Dịch vụ công trực tuyến mức 4 người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Người dân chỉ cần đến duy nhất 1 lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ.

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công mức độ 3 và 4

I. Giới thiệu dịch vụ công trực tuyến

Địa chỉ truy cập cổng Dịch vụ công Bộ Giáo dục và Đào tạo:

http://dvctt.moet.gov.vn/

Giao diện cổng dịch vụ công Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Mục đích của phần mềm:

Hình thành nền tảng dịch vụ công trực tuyến duy nhất để công khai, chia sẻ các thông tin thống kê về xử lý hồ sơ các thủ tục hành chính, các dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Tin học hoá các giai đoạn: tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, quản lý hồ sơ trực tuyến, cập nhật tình hình xử lý, thông báo kết quả và trả kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công đăng ký triển khai của các đơn vị nhằm cải cách thủ tục hành chính và tạo cơ sở triển khai các dịch vụ công trực tuyến cao cấp trong các năm tiếp theo;

Đảm bảo thiết kế mở để hệ thống sẵn sàng kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Phân hệ quản lý chung

1. Quản lý đăng nhập hệ thống     

Người sử dụng truy cập vào trang cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của Bộ GDĐT http://dvctt.moet.gov.vn/ và click Đăng nhập. Hệ thống hiển thị thông tin form đăng nhập:

Người sử dụng nhập tên đăng nhập và mật khẩu rồi click đăng nhập. Hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản đăng nhập và mật khẩu có hợp lệ hay không.

Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ:

Hệ thống sẽ đưa ra thông báo đăng nhập không thành công và yêu cầu nhập lại tài khoản và mật khẩu.

Hệ thống cho phép người sử dụng truy cập các chức năng bắt buộc đăng nhập của hệ thống.

2. Quản lý đăng xuất hệ thống

Người sử dụng đăng nhập vào trang cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của Bộ GDĐT http://dvctt.moet.gov.vn/

Kích chọn biểu tượng (kèm tên tài khoản) ở góc phải giao diện trang, sau đó chọn Đăng xuất.

Hệ thống sẽ tự động đăng xuất khỏi hệ thống

3. Quản lý đăng ký tài khoản

Người sử dụng đăng nhập vào trang cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của Bộ GDĐT http://dvctt.moet.gov.vn/

Bước 1: Chọn button Đăng nhập

Hệ thống sẽ hiển thị Form Đăng nhập như sau:

Bước 2: Kích chọn vào Đăng ký

Hệ thống sẽ hiển thị Form Đăng ký tài khoản như sau:

Tài khoản cá nhân: được dùng cho các đối tượng đăng ký là cá nhân

Người sử dụng nhập các thông tin bắt buộc vào Form đăng ký

Nếu muốn nhập lại thông tin khi nhập sai hoặc thay đổi, người sử dụng có thể chọn button Thiết lập lại: Form đăng ký trở về mặc định.

Tài khoản tổ chức: được dùng cho các đối tượng đăng ký là tổ chức

Nếu muốn nhập lại thông tin khi nhập sai hoặc thay đổi, người sử dụng có thể chọn button Thiết lập lại

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ các Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công mức độ 3 và 4!

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM