Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước

Vơi mục tiêu hướng dẫn hướng dẫn đơn vị sử dụng nhân sách nhà nước mới tham gia DVCTT thực hiện kê khai hồ sơ trực tuyến: Hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn các đơn vị đãh tham gia DVCTT thực hiện kê thai hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin hồ sơ; đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Mời các bạn tham khảo!

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước

A. Giới thiệu dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước

Mục đích

 • Giới thiệu một số thông tin thay đổi của phiên bản nâng cấp.
 • Giới thiệu một số tiện ích cho người sử dụng mới tham gia DVCTT.
 • Đối tượng sử dụng tài liệu
 • Đối tượng sử dụng tài liệu này gồm:
 • Người sử dụng tại đơn vị giao dịch với KBNN.

Giải thích thuật ngữ và viết tắt

Từ viết tắt

Định nghĩa

Ghi chú

BTC

Bộ Tài chính

 

DFIS

Cục Tin học và Thống kê tài chính

 

KBNN

Kho bạc Nhà nước

 

CNTT

Công nghệ thông tin

 

NSD

Người sử dụng

 

DVC

Dịch vụ công trực tuyến

 

QHNS

Quan hệ ngân sách

 

Đơn vị

Đơn vị Quan hệ ngân sách và Chủ đầu tư

Đơn vị viết tắt của cụm từ “Đơn vị Quan hệ ngân sách và Chủ đầu tư”

CTMT, DA

Chương trình mục tiêu, dự án

 

NSNN

Ngân sách nhà nước

 

TKTN

Tài khoản tự nhiên

 

KTT

Kế toán trưởng

KTT hoặc người được KTT ủy quyền gọi chung là KTT

CTK

Chủ tài khoản

CTK hoặc người được CTK ủy quyền gọi chung là CTK

B. Một số nội dung thay đổi bổ sung của phiên bản nâng cấp

I. Chức năng Giao nhận hồ sơ và yêu cầu thanh toán (YCTT)

1. Chức năng nhập dữ liệu bảng kê chứng từ than toán/tạm ứng

Chỉnh sửa cột ghi chú của các mẫu chứng từ.

Chỉnh sửa giao diện cho phép tự động tăng độ rộng màn hình nhập nội dung bảng kê.

2. Chức năng tạo mới hồ sơ, chứng từ

Thực hiện bỏ yêu cầu tải tài liệu đính kèm đối với trường hợp hồ sơ chỉ có chứng từ.

Bổ sung chức năng sao chép và gủi lại hồ sơ, chứng từ trong trường hợp  bộ hồ sơ, chứng từ bị Kho bạc Nhà nước (KBNN) từ chối.

Bổ sung cho phép nhập thông tin tên ngân hàng vì chứng từ tại đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) ko có mã 8 số.

3. Chức năng in chứng từ

Bổ sung thông tin ngày tháng KBNN đã thanh toán khi in chứng từ báo nợ.

II. DVC Đăng ký sử dung/ Bổ sung TK/ Thay đổi mẫu dấu chữ ký

1. Đăng ký thành viên

Bổ sung chức năng cho phép Chủ tài khoản và Lãnh đạo KBNN là 1 người trong trường hợp KBNN 1 lãnh đạo vừa phụ trách ĐVSDNS thuộc KBNN, vừa phụ trách phòng\bộ phận nghiệp vụ KBNN nhưng chỉ được cung cấp 1 chứng thư số.

Bổ sung chức năng cho phép 1 người sử dụng (NSD) có 1 chứng thư số thuộc 2 ĐVQHNS khác nhau đăng ký sử dụng tại 2 KBNN khác nhau.

Bổ sung ràng buộc không cho phép 1 đơn vị kê khai 2  kế toán trưởng (KTT) hoặc 2 chủ tài khoản (CTK).

Bổ sung không cho phép 1 NSD vừa là CTK vừa là KTT.

Chỉnh sửa cho phép Chủ tài khoản (chưa có thông tin trên hệ thống) có quyền ký số gửi đăng ký bổ sung hồ sơ sang KBNN, khi CTK cũ nghỉ hưu, chuyển công tác.

III. Các chức năng khác trên hệ thống DVCTT

- Thực hiện cài đặt bộ cài ký số mới đáp ứng các nhu cầu người sử dụng:

 • NSD chỉ nhập mật khẩu etocken 1 lần trong 1 phiên làm việc;

 • Không phải tải java khi ký số DVC dẫn đến ko bị sung đột java với hệ thống KTNB;

 • Khắc phục lỗi chữ ký số của KTT hiển thị vào phần thông tin chữ ký số của CTK, đồng thời hồ sơ ở trạng thái “Đã hoàn thành giao nhận” và CTK không được ký kiểm soát hồ sơ  khi KTT thực hiện kích nút phê duyêt 2 lần.

 • Khắc phục lỗi hồ sơ chỉ có chữ ký số của KTT vẫn gửi sang KBNN thành công;

 • Khắc phục lỗi chữ ký số KTT hoặc CTK bị nhảy sang thông tin 1 người lạ.

- Bổ sung chức năng nhận dữ liệu tự động từ phần mềm KTNB của KBNN

- Thực hiện hỗ trợ đáp ứng sử dụng chứng thư số mới nhất của Ban cơ Yếu CP (SHA2)

- Màn hình nhắc việc : Bổ sung màn hình nhắc việc cho KTV, KTT, CKT để thông báo tình trạng hồ sơ chứng từ cần xử lý tại đơn vị.

- Bổ sung Khi TPKSC/ Lãnh đạo KSC ký báo nợ thành công sẽ gửi email thông báo cho Chủ tài khoản của đơn vị trong trường hợp ủy quyền CTK thực hiện phê duyệt hồ sơ; Bổ sung cột số tiền trong bộ hồ sơ.

- Thực hiện chỉnh sửa phông chữ rõ nét dễ nhìn.

- Thực hiện loại bỏ một số thông báo, rút gọn các bước trong quá trình tạo hồ sơ, gửi phê duyệt hoặc ký số hồ sơ gửi sang KBNN.

 • Tiện ích ứng dụng

 • Thông tin dịch vụ công

 • Trang nhắc việc

Mục đích: Là chức năng cho phép NSD của đơn vị, tùy theo dịch vụ công và vai trò của từng NSD trên hệ thông DVC sẽ hiển thị màn hình nhắc việc tương ứng.

Màn hình nhắc việc của Kế toán viên

Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ NSD link tới màn hình danh sách hồ sơ tương ứng với các trạng thái chọn bằng cách kích vào tên từng trạng thái hoặc số lượng thống kê của từng trạng thái.

C. Tra cứu thông tin hồ sơ

Mục đích: Cho phép NSD quản lý tra cứu toàn bộ hồ sơ của dịch vụ công mà NSD chọn:: DVC Đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN, DVC Giao nhận hồ sơ trực tuyến, DVC Giao diện yêu cầu thanh toán qua mạng, DVC Đăng ký rút tiền mặt. Kế toán viên có thể tra cứu hồ sơ bằng cách tìm kiếm hồ sơ.

1. Để tìm kiếm, NSD thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chọn dịch vụ công cần tra cứu thông tin hồ sơ

Bước 2: Trên menu trái, chọn Tra cứu thông tin hồ sơ, màn hình hiển thị như sau:

Tra cứu hồ sơ

Bước 3: Nhập thông tin tìm kiếm hồ sơ theo các tiêu chí tìm kiếm.

Bước 4: Kích nút Tìm kiếm  để tìm kiếm hồ sơ theo các tiêu chí đã chọn.

Lưu ý:

NSD có thể tra cứu toàn bộ hồ sơ của ĐVQHNS/ Dự án đã chọn theo các tiêu chí tìm kiếm.

NSD cũng có thể tra cứu hồ sơ có Thông báo kết quả KSTT/Thông báo từ chối CTX.

2. Theo dõi chứng từ yêu cầu thanh toán

Mục đích: Là chức năng hỗ trợ NSD có thể theo dõi, tra cứu toàn bộ thông tin chứng từ thuộc ĐVQHNS/ Dự án đã chọn.

Bước 1: Chọn dịch vụ công Giao diện thông tin yêu cầu thanh toán.

Bước 2: Trên menu trái chọn Theo dõi chứng từ yêu cầu thanh toán.

Theo dõi chứng từ thanh toán

Để xem chi tiết chứng từ NSD kích chọn tên Số chứng từ điện tử, Trạng thái, số tiền.

Kích tên Mã hồ sơ để xem thông tin bộ hồ sơ có chứng từ thanh toán.

Kích biểu tượng In để In chứng từ.

Kích biểu tượng Lịch sử  để xem thông tin lịch sử chứng từ.

Kích Xuất dữ liệu  để xuất chứng từ dưới dạng file . zip

Lưu ý: Chỉ hiển thị chứng từ thuộc bộ hồ sơ có ký số trong danh sách.

3. Gửi phản hồi thông tin hồ sơ

Mục đích: Cho phép NSD của ĐVQHNS/ Dự án có thể gửi phản hồi tại ĐVQHNS hoặc gửi phản hồi sang KBNN.

Để Gửi phản hồi tại ĐVQHNS, NSD thực hiện như sau:

Bước 1: Trên menu trái, chọn Tra cứu hồ sơ

Bước 2: Chọn xem chi tiết hồ sơ cần phản hồi

Xem chi tiết hồ sơ

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ các Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước!

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM