Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến ATTP

Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội đã triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hệ thống cho phép doanh nghiệp có thể nộp phí trực tiếp thông qua internet. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết hướng dẫn sau đây nhé!

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến ATTP

1. Mục đích và ý nghĩa của việc đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Hệ thống Cung cấp phương tiện cho doanh nghiệp khai báo, gửi hồ sơ thủ tục hành chính, theo dõi trạng thái và lấy Giấy công bố đã được Cục ATTP ký điện tử bằng Chứng thư số trên mạng Internet đối với thủ tục xin cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm.
Hệ thống Cung cấp phương tiện cho doanh nghiệp có thể nộp phí trực tuyến trên Internet

Thuận tiện và tiết kiệm thời gian trong công tác nộp hồ sơ, tiết kiệm chi phí in ấn và đi lại cho doanh nghiệp

Cung cấp kênh trao đổi trực tuyến cho doanh nghiệp và Cục ATTP trong quá trình thẩm xét hồ sơ.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp vào đăng ký tài khoản

Bước 2: Doanh nghiệp đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 3: Nộp phí thẩm định trực tuyến

Bước 4: Nộp lệ phí cấp số và nhận kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến

2. Hướng dẫn thực hiện

Doanh nghiệp vào trình duyệt và nhập vào link: http://congbosanpham.vfa.gov.vn/

2.1 Đăng ký tài khoản doanh nghiệp

Trên Trang chủ của hệ thống, doanh nghiệp nhấn nút Đăng ký để tiến hành đăng ký tài khoản cho doanh nghiệp.

Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, chọn Đăng ký

Bước 2: Tại màn hình Đăng ký tài khoản doanh nghiệp, nhập các thông tin của Doanh nghiệp

Lưu ý: Các thông tin đánh dấu (*) bắt buộc phải nhập thông tin

Để đảm bảo doanh nghiệp có thể nhận ngay thông tin thông báo từ Cục ATTP, đề nghị doanh nghiệp nhập chính xác địa chỉ email và số điện thoại của người đại diện doanh nghiệp  hệ thống sẽ gửi email hoặc tin nhắn đến email và số điện thoại đăng ký khi có thông báo từ Cục.

Bước 3: Nhấn  để Đăng ký thông tin, nhấn  để hủy bỏ thao tác đăng ký

 2.2 Đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến

Khi tài khoản của doanh nghiệp được phê duyệt, hệ thống sẽ gửi thông báo cho doanh nghiệp để tiến hành đăng nhập và đổi mật khẩu.

Doanh nghiệp tiến hành khai báo hồ sơ theo các hình thức:

Khai trực tiếp trên hệ thống website

Khai báo qua file Excel

Khai báo bằng chức năng Sao chép các hồ sơ đã có sẵn

Sau khi khai báo xong, hồ sơ có thể thực hiện sửa đổi hoặc bổ sung

Sau khi ký điện tử, hồ sơ không thể sửa đổi, bổ sung nữa

Các bước thực hiện:

Đăng nhập hệ thống

Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, chọn   mở ra màn hình đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Nhập Tên truy cập và mật khẩu đã được cấp, nhấn Đăng nhập

Trường hợp NSD không nhớ mật khẩu được cấp, NSD nhấn link “Quên mật khẩu”

NSD nhập Tên truy cập và email, nhấn Gửi yêu cầu.

Email đúng với email đã khai báo, hệ thống sẽ gửi mật khẩu về email tương ứng

Trường hợp đăng nhập thành công đầu tiên sau khi đăng ký của doanh nghiệp, hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu

Nhập thông tin mật khẩu cũ và mật khẩu mới, nhấn Đổi mật khẩu để hoàn thành.

Khai báo hồ sơ

Khi doanh nghiệp cho nhu cầu xin Cấp giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm, doanh nghiệp vào tài khoản đã được cấp để tiến hành khai báo hồ sơ

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (bên thứ nhất)

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống với account có vai trò là Doanh nghiệp

Bước 2: Vào màn hình : Khai báo thủ tục >> Chọn thủ tục Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy(bên thứ nhất) => hiển thị màn hình nhập thông tin khai báo

Khai báo bằng cách nhập trên màn hình hệ thống

Bước 1: Thực hiện nhập thông tin hồ sơ ở các tab màn hình

Tab Bản công bố hợp quy:

Lưu ý: các trường đánh dấu (*) là các trường bắt buộc nhập

Có thể sử dụng button  để sao chép thông tin doanh nghiệp xuống thông tin Xuất xứ

Tab: Thông tin chi tiết sản phẩm

Các trường Số bản công bố, Tên tổ chức cá nhân, Tên sản phẩm: tự động hiển thị khi nhập các giá trị này vào tab Bản công bố hợp quy

Ở các bản Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, Chỉ tiêu vi sinh vật, Hàm lượng kim loại nặng, Hàm lượng hóa chất không mong muốn, ta có thể thực hiện các chức năng sau:

 • Thêm mới bản ghi: nhấn nút Thêm mới => một dòng trống sẽ được thêm vào cuối bảng

 • Xóa bản ghi: Nhấn nút xóa ứng với bản ghi cần xóa

 • Lưu ý: nếu có dòng trống: các thông tin như Tên chỉ tiêu, Mức công bố, Mức đáp ứng/khẩu phần ăn là bắt buộc nhập. Nếu không có thông tin ở bảng tương ứng => có thể thực hiện xóa dòng trống mặc định đi, khi đó các thông tin này không bắt buộc nhập.

Tab: Tài liệu đính kèm

 • Ứng với mỗi loại thủ tục hành chính, hệ thống yêu cầu đính kèm 1 số giấy tờ bắt buộc.

 • Thêm mới bản ghi: nhấn nút Thêm mới => một dòng trống sẽ được thêm vào cuối bảng

 • Xóa bản ghi: Nhấn nút xóa ứng với bản ghi cần xóa

 • Lưu ý: nếu có dòng trống: các thông tin như Tên tài liệu, Tệp đính kèm là bắt buộc nhập. Nếu không có thông tin về tệp đính kèm => có thể thực hiện xóa dòng trống mặc định đi, khi đó các thông tin này không bắt buộc nhập.

Tab: Kế hoạch kiểm soát chất lượng

 • Thêm mới bản ghi: nhấn nút Thêm mới => một dòng trống sẽ được thêm vào cuối bảng

 • Xóa bản ghi: Nhấn nút xóa ứng với bản ghi cần xóa

 • Lưu ý: nếu có dòng trống: các thông tin như Tên tài liệu, Tệp đính kèm là bắt buộc nhập. Nếu không có thông tin về tệp đính kèm => có thể thực hiện xóa dòng trống mặc định đi, khi đó các thông tin này không bắt buộc nhập.

Khai báo bằng file Excel

 • Thực hiện nhập thông tin hồ sơ ở tab “Nhập thông tin từ Excel”

Nhấn link  để tải biểu mẫu khai báo về máy tính cá nhân

Sau khi tải biểu mẫu, nhập các thông tin hồ sơ vào biểu mẫu.

Chú ý: Doanh nghiệp phải sử dụng biểu mẫu của hệ thống để khai báo để đảm bảo đọc đúng dữ liệu hồ sơ vào hệ thống.

Doanh nghiệp chọn nút  để import dữ liệu từ file  Mở ra màn hình chọn tệp để import

Doanh nghiệp chọn file sản phẩm vừa khai báo

Nhấn nút  để tiến hành import dữ liệu từ file

Hệ thống thông báo thành công nếu dữ liệu khai báo đúng

Hệ thống báo lỗi tương ứng nếu dữ liệu khai báo chưa đúng  Doanh nghiệp sửa trên file và import lại hoặc khai báo trên form của hệ thống.Đính kèm giấy tờ kèm theo tương tự như đối với khai báo trên form hệ thống

Bước 4: Nhấn Lưu

Nếu dữ liệu nhập đầy đủ và hợp lệ => hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không hợp lệ => hiển thị thông báo lỗi tương ứng.

Ghi chú:

 • Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (bên thứ ba)

 • Cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng nhập khẩu

 • Cấp giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định ATTP đối với thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

 • Cấp giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định ATTP đối với thực phẩm thường nhập khẩu

 • Cấp giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định ATTP đối với thực phẩm thường sản xuất trong nước

Tương tự như đối với Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (bên thứ nhất)

Ký điện tử hồ sơ (yêu cầu ký điện tử trước khi thanh toán phí cho hồ sơ và nộp đến Cục)

Sau khi doanh nghiệp khai báo hồ sơ, để đảm bảo tính pháp lý và thông tin khai báo lên Cục ATTP, doanh nghiệp phải tiến hành Ký điện tử bằng Chữ ký số của doanh nghiệp mình.

Hệ thống hỗ trợ Ký điện tử ngay trên hệ thống hoặc cho phép upload file hồ sơ Đã ký điện tử của doanh nghiệp lên hệ thống.

Với hồ sơ đã ký điện tử, doanh nghiệp không được phép sửa đổi thông tin lên hệ thống nữa. trường hợp có sai khác với hồ sơ đã ký, doanh nghiệp chịu trách nhiệm về thông tin của mình.

Trên màn hình Trang chủ, chọn Danh sách hồ sơ cần gửi/ Danh sách hồ sơ chưa hoàn thiện.

Ký trực tiếp trên hệ thống

Bước 1: Nhấn vào nút ký CA để tiến hành ký điện tử, hiển thị màn hình yêu cầu kết nối

Bước 2: Thực hiện kết nối USB Token vào máy tính  và nhấn button Ký duyệt

Bước 3: Màn hình Security Warning hiển thị khi chạy ứng dụng Chữ ký số như bên dưới

Bước 4: Chọn checkbox , nhấn Run để chạy ứng dụng

Lưu ý: Hệ thống có thể hỏi nhiều lần để xác thực, chọn checkbox và nhấn Run lần nữa nếu được hỏi

Bước 5: Màn hình Ký điện tử được mở ra, nhập Mã PIN đã được cấp vào để xác thực

Nhấn Xác nhận  Hiển thị Tên của người đăng ký Chứng thư số

Bước 6: Nhấn Ký điện tử, hệ thống sẽ xác thực xem Chứng thư số đã được đăng ký trên hệ thống chưa

Bước 7: Thông báo ký điện tử thành công.

Sau khi ký thành công, hệ thống cho phép doanh nghiệp tiến hành thanh toán phí thẩm định cho hồ sơ

Xuất hồ sơ và ký điện tử trên hồ sơ được xuất ra

a. Xuất file hồ sơ

Bước 1: Trên Danh sách hồ sơ, nhấn hành động Xem chi tiết hồ sơ 

Bước 2: Chọn nút để tiến hành xuất hồ sơ với những thông tin đã khai báo trên hệ thống cấp phép

Bước 3: Lưu hồ sơ vừa download xuống vào thư mục trên máy tính cá nhân

b. Ký điện tử trên file

Doanh nghiệp thực hiện ký điện tử trên file bằng bất kỳ hình thức nào.

Có thể sử dụng phần mềm ký Document Signer hoặc Acrobat Professiona

c. Upload file đã ký lên hệ thống

Bước 1: Nhấn vào nút upload để tiến hành upload file ký số lên hệ thống

Bước 2: Chọn file hồ sơ đã ký, chọn Xác nhận

Hệ thống chuyển sang màn hình cho phép Doanh nghiệp download file ký xuống đồng thời có thể nộp phí thẩm xét

2.3 Nộp phí thẩm định trực tuyến

Hoàn thành các bước khai báo và ký điện tử, doanh nghiệp vào chức năng Thanh toán để Nộp phí thẩm định theo quy định tại Thông tư 149 của Bộ Y tế trên hệ thống.

Đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất: 1.500.000VN

Đối với thực phẩm thường: 500.000VNĐ

Doanh nghiệp có thể nộp tiền theo các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp trên Internet bằng tài khoản thẻ ngân hàng trên chức năng Thanh toán.

 • Nộp tiền vào tài khoản tại ngân hàng của Cục ATTP và upload hóa đơn nộp tiền (hóa đơn chuyển khoản) trên chức năng Thanh toán.

 • Nộp tiền trực tiếp tại Phòng tài chính – kế toán của Cục.

Bước 1: Từ màn hình Trang chủ, chọn Danh sách hồ sơ chưa nộp phí thẩm xét

Bước 2: Trên danh sách hồ sơ của doanh nghiệp có chức năng thanh toán (khoanh tròn đỏ)

5.PNG

Bước 3: Nhấn vào chức năng thanh toán để xem trạng thái hồ sơ đã thanh toán hay chưa.

Nếu chưa thanh toán thì ở trạng thái thanh toán của hồ sơ sẽ hiển thị 2 chức năng thanh toán bằng keypay hoặc chuyển khoản:

 Nộp phí thẩm xét trực tuyến

 • Bước 1: Doanh nghiệp chọn thanh toán qua keypay 

 • Bước 2: Chuyển người dùng đến trang: http://online.keypay.vn/selectbank

 • Bước 3: Doanh nghiệp làm theo hướng dẫn

 • Bước 4: Hệ thống thông báo Thanh toán thành công và chuyển về trang chủ hệ thống cấp GTN/GXN

 • Bước 5: Xem chi tiết nội dung Thanh toán online, nhấn vào nút Xem thông tin thanh toán

Đã thanh toán nhưng chưa được Kế toán cục xác nhận

Doanh nghiệp nhấn vào nút Xem  để xem chi tiết

Đã thanh toán và được Kế toán cục xác nhận

Doanh nghiệp nhấn vào nút Xem  để xem chi tiết

Nộp phí thẩm xét bằng Chuyển khoản

Bước 1: Doanh nghiệp chọn thanh toán bằng chuyển khoản 

Bước 2: Nhập thông tin Người nộp, ngày nộp, và hóa đơn chuyển khoản

Bước 3: Nhấn Xác nhận để hoàn thành thanh toán

Bước 4: Hệ thống thông báo “Cập nhật thanh toán thành công !” và quay lại màn hình thanh toán

Bước 5: Xem chi tiết nội dung Thanh toán bằng chuyển khoản, nhấn vào nút Xem thông tin thanh toán

Đã thanh toán nhưng chưa được Kế toán cục xác nhận

Doanh nghiệp nhấn vào nút Xem  để xem chi tiết

Đã thanh toán và được Kế toán cục xác nhận

Doanh nghiệp nhấn vào nút Xem  để xem chi tiết

Nộp phí thẩm xét trực tiếp tại Cục ATTP

Doanh nghiệp đến phòng Tài chính – kế toán của Cục ATTP nộp tiền trực tiếp

Kế toán cục sẽ nhập thông tin thanh toán cho Doanh nghiệp lên hệ thống, đồng thời xuất hóa đơn thanh toán cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể xem chi tiết thanh toán theo phương thức bằng nộp tiền mặt bằng cách:

Doanh nghiệp Xem chi tiết nội dung Thanh toán bằng nộp tiền mặt, nhấn vào nút Xem thông tin thanh toán 

2.4 Nộp lệ phí cấp số và nhận kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến

Sau khi Hồ sơ được Lãnh đạo cục phê duyệt, hệ thống Thông báo Doanh nghiệp tiến hành nộp lệ phí cấp giấy theo quy định tại thông tư 149/BYT.

Mỗi giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP yêu cầu doanh nghiệp nộp 150.000 VNĐ

Doanh nghiệp vào chức năng Thanh toán để tiến hành nộp lệ phí Cấp giấy. Doanh nghiệp có thể nộp tiền theo 3 hình thức như đối với nôp phí thẩm xét.

Với các hồ sơ đã thanh toán lệ phí, văn thư Cục sẽ tiến hành cấp Giấy tiếp nhận/ Giấy xác nhận cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tải Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP có chữ ký số của Cục trên Danh sách hồ sơ đã trả và tra cứu Số hồ sơ đã trả trên Trang chủ của hệ thống.

Nộp lệ phí cấp số khi hồ sơ được phê duyệt

Hồ sơ doanh nghiệp nộp đến cục đã được lãnh đạo cục phê duyệt, hệ thống tự động cảnh báo cho doanh nghiệp vào nộp lệ phí cấp số

Bước 1: Từ màn hình Trang chủ, chọn Danh sách hồ sơ chờ nộp lệ phí

Bước 2: Trên danh sách hồ sơ của doanh nghiệp có chức năng thanh toán (khoanh tròn đỏ)

Bước 3: Nhấn vào chức năng thanh toán để xem trạng thái hồ sơ đã thanh toán hay chưa.

Nếu chưa thanh toán thì ở trạng thái thanh toán của hồ sơ sẽ hiển thị 2 chức năng thanh toán bằng keypay hoặc chuyển khoản:

 Nộp phí thẩm xét trực tuyến

Doanh nghiệp chọn thanh toán qua keypay : các bước thực hiện tương tự đối với nộp phí thẩm xét hồ sơ trực tuyến

Nộp phí thẩm xét bằng Chuyển khoản

Doanh nghiệp chọn thanh toán bằng chuyển khoản : các bước thực hiện tương tự đối với nộp phí thẩm xét hồ sơ chuyển khoản

Nộp phí thẩm xét trực tiếp tại Cục ATTP

Doanh nghiệp đến phòng Tài chính – kế toán của Cục ATTP nộp tiền trực tiếp

Kế toán cục sẽ nhập thông tin thanh toán cho Doanh nghiệp lên hệ thống, đồng thời xuất hóa đơn thanh toán cho doanh nghiệp

Theo dõi tình trạng hồ sơ và hồ sơ đã phê duyệt, nhận kết quả

Chức năng cho phép doanh nghiệp quản lý các hồ sơ của mình trên hệ thống

Bước 1: Vào màn hình trang chủ của trang cá nhân doanh nghiệp

Bước 2: Doanh nghiệp nhấn vào các danh sách hồ sơ trên hệ thống để theo dõi tình trạng hồ sơ.

Doanh nghiệp tra cứu lại hồ sơ đã được cấp phép.

Bước 1: Từ trang chủ http://congbosanpham.vfa.gov.vn , doanh nghiệp click "Tra cứu" trên menu website để đi tới phần tra cứu hồ sơ đã được cấp phép.

Bước 2: Doanh nghiệp có thể tra cứu hồ sơ theo tên sản phẩm, tên doanh nghiệp

Bước 3: Từ kết quả tìm kiếm, doanh nghiệp click số công bố để tải giấy xác nhận.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM