Luận văn: Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Nguyễn Huệ – Huế

Luận văn Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Nguyễn Huệ – Huế được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Nguyễn Huệ - Huế.

Luận văn: Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Nguyễn Huệ – Huế

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Do đó cần tìm hiểu nguyên nhân từ đó đưa ra giải pháp cải tiến chất lượng dịch vụ lưu trú nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của khách sạn. Cũng như các khách sạn khác, làm cho khách hàng biết tới doanh nghiệp đã khó, việc giữ chân khách đến với doanh nghiệp những lần sau còn khó hơn. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng thay đổi nhanh chóng, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay và bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào cũng có thể hiểu rõ vai trò của chất lượng thì việc hiểu rõ cảm nhận, sự đánh giá của khách hàng là điều cực kỳ quan trọng, có như thế mới có thể đưa ra các biện pháp nhằm giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới.

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Trên cơ sở những ý kiến đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Nguyễn Huệ - Huế.

Câu hỏi nghiên cứu:

Chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Nuyễn Huệ hiên tại như thế nào và nó có làm hài lòng khách hàng không?

Những khách hàng khác nhau thì đánh giá chất lượng dich vụ khách sạn có giống nhau không?

Hiện nay khách sạn đang còn những hạn chế gì?

Những giải pháp nào có thể nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú của khách sạnvà khác phục những hạn chế mà khách sạn đang gặp phải?

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ lưu trú

Phạm vi không gian: Đề tài được thực hiện tại khách sạn Nguyễn Huệ - Huế

Phạm vi thời gian: Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ lưu trú thời kỳ 2012-2014; Điều tra khách hàng đầu năm 2015; Đề xuất giải pháp giai đoạn 2015-2020

1.4  Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập số liệu

Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu

Các phương pháp phân tích

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về chất lượng dịch vụ lưu trú trong kinh doanh khách sạn.

Những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ lưu trú

Một số kết quả nghiên cứu liên quan và đề xuất mô hình nghiên cứu

Tình hình kinh doanh lưu trú

2.2 Thực trạng chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Nguyễn Huệ

Tổng quan về khách sạn Nguyễn Huệ - Huế

Thực trạng chất lượng dịch vụ lưu trú của khách sạn Nguyễn Huệ

Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Nguyễn Huệ – Huế

Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú ở khách sạn Nguyễn Huệ

2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Nguyễn Huệ – Huế.

Mục tiêu và hương hướng

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Nguyễn Huệ – Huế

3. Kết luận

Sau khi nghiên cứu đề tài “Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Nguyễn Huệ – Huế”, các mục tiêu lần lượt đã được giải quyết thông qua các công cụ thống kê mô tả, phân tích độ tin cậy, phân tích nhân tố, phân tích hồi quy tương quan dựa trên số liệu điều tra 150 du khách đang lưu trú tại khách sạn Nguyễn Huệ – Huế trong thời gian thực tập, nghiên cứu rút ra một số kết luận sau: Đa số du khách đánh giá khá cao chất lượng dịch vụ lưu trú của khách sạn Nguyễn Huệ – Huế, chỉ có một số du khách đánh giá chưa tốt do quá trình cung ứng dịch vụ còn có một số sai sót và nhầm lẫn. Tuy nhiên nhìn chung thì chất lượng dịch vụ tại khách sạn Nguyễn Huệ – Huế được đánh giá khá tốt. Từ kết quả có được trong nghiên cứu này, giá trị cảm nhận của khách hàng về dịch vụ lưu trú khách sạn là một khái niệm chịu tác động mạnh của 3 yếu tố chất lượng dịch vụ bao gồm sự tin cậy, sự đảm bảo và phương tiện hữu hình. Tuy mức độ tác động của những yếu tố này không giống nhau đến giá trị cảm nhận của khách hàng nhưng tất cả đóng vai trò quan trọng cấu thành chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Nguyễn Huệ – Huế.

4. Tài liệu tham khảo

Lê Thị Thu Công (2012), Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá sự hài lòng của du khách lưu trú tại khách sạn Hương Giang _ Huế.

Nguyễn Chí Bảo Doanh (2012), Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Huế Heritage.

Gs,Ts, Trần Minh Đạo (2009), Giáo trình Marketing căn bản, NXB đại học kinh tế quốc dân Hà Nội.

Nguyễn Đăng Mạnh và Hoàng Thị Lan Hương( 2004), Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn, Hà Nội: Nxb, Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Nguyễn Thị Mai Trang, Trần Xuân Thu Hương,(2010), Chất lượng dịch vụ thư viện so sánh giữa hai mô hình:chất lượng kỹ thuật/chức năng và servqual, tạp chí phát triển KH&CN, TẬP 13, SỐ Q1 – 2010.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Kinh tế trên ---

Ngày:14/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM