Luận văn: Tình hình sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Luận văn Tình hình sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được hoàn thành với mục tiêu nhằm làm rõ cơ sở lý luận, đặc điểm của nguồn vốn ODA và nông nghiệp. Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng nguồn vốn ODA trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đánh giá tác động của nguồn vốn ODA đến phát triển nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị và đến đời sống của người dân. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Luận văn: Tình hình sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Đề tài ”Tình hình sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” để nghiên cứu trong khóa luận thực tập tốt nghiệp của mình, với mong muốn có cái nhìn rõ nét hơn về tình hình nguồn vốn ODA trong sự phát triển nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2006-2012, đồng thời tìm ra những khó khăn, thách thức khi sử dụng vốn ODA trong nông nghiệp, từ đó có những giải pháp kiến nghị tới các ban ngành để tỉnh Quảng Trị có thể sử dụng vốn ODA một cách hiệu quả, phát triển nông nghiệp, đem lại thu nhập cao, góp phần không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo cho người nông dân

1.2 Mục đích nghiên cứu

Làm rõ cơ sở lý luận, đặc điểm của nguồn vốn ODA và nông nghiệp.

Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng nguồn vốn ODA trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đánh giá tác động của nguồn vốn ODA đến phát triển nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị và đến đời sống của người dân.

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu

Phương pháp khảo sát và điều tra thực địa

Phương pháp đánh giá

Phương pháp phỏng vấn chuyên gia

1.4  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: tình hình việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Phạm vi nghiên cứu: Nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị trong thời gian từ năm 2006-2012.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở khoa học của vấn đề cần nghiên cứu

Lý luận về vốn ODA

Lý luận về nông nghiệp

Lý luận về vai trò của ODA trong phát triển nông nghiệp

2.2 Tình hình sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2008

Vài nét tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị

Tình hình nông nghiệp trong thời gian 2006-2012

Tình hình sử dụng ODA trên địa bàn tỉnh nói chung

Tình hình sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tác động của ODA đến sự phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Trị

Những yếu tố ảnh hưởng tới tiến độ các dự án ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

2.3 Các giải pháp phát huy hiệu quả trong việc sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị nói chung

Định hướng ưu tiên thu hút và sử dụng ODA theo ngành và lĩnh vực

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong thời gian sắp tới

3. Kết luận

Đề tài “Tình hình sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị“ phản ánh tương đối khách quan về tình hình sử dụng vốn ODA tại tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian qua và kiến nghị một số giải pháp về chính sách trong thời gian tới. Qua việc phân tích và đánh giá thực chứng, kết hợp với phương pháp nghiên cứu. 

4. Tài liệu tham khảo

Cục thống kê, (năm 2010), “Niên giám Quảng Trị”, Quảng Trị.

Th.s Hồ Tú Linh, giáo trình “Kinh tế đầu tư”, ĐH kinh tế Huế, tài liệu lưu hành nội bộ.

Th.s Nguyễn Thiện Tâm, “Bài giảng kinh tế nông nghiệp”, trường Đại học Nông Lâm Huế, tài liệu lưu hành nội bộ.

Gia Minh (2006), “Quản lý nguồn vốn ODA, một vấn đề nóng trong kỳ họp Quốc hội khoá 11”, Báo điện tử Vnexpress.net.

Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 290/2006/QĐ –TTg ngày 29/12/2006 phê duyệt đề án “Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 – 2010”, Thủ tướng Chính phủ.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Kinh tế trên ---

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM