Tiểu luận: Chiến lược kinh doanh công ty Vinaphone giai đoạn 2010-2020

Tiểu luận Chiến lược kinh doanh công ty Vinaphone giai đoạn 2010-2020 nghiên cứu để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hiện tại, tạo tiền đề vững chắc cho quá trình hội nhập quốc tế. Đó là chiếc chìa khóa quan trọng để thực hiện một cách tốt nhất những mục tiêu đề ra của doanh nghiệp

Tiểu luận: Chiến lược kinh doanh công ty Vinaphone giai đoạn 2010-2020

1. Mở đầu

Ngày nay, với chính sách mở cửa hội nhập, nền kinh tế nước ta thật sự trở nên năng động hơn. Các doanh nghiệp trong nước phải chịu sức ép lớn vì phải hoạt động trong  một  môi trường cạnh tranh khốc liệt. 

Là một doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ viễn thông, công ty Vinaphone đang hoạt động kinh doanh trong môi trường sôi động và đầy khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực thông tin di động - một lĩnh vực phát triển mạnh của ngành viễn thông, các đối thủ cạnh tranh không những trong nước mà còn cả ngoài nước với tiềm lực về vốn lớn, kết hợp với trình độ kỹ thuật ngày càng cao. Vì vậy để có thể phát triển và không bị loại trừ, công ty phải đối mặt là làm sao để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hiện tại

2. Nội dung

2.1. Khái luận về kinh doanh dịch vụ điện thoại di động

 • Khái quát về dịch vụ điện thoại di động
 • Nghiên cứu hành vi mua của người sử dụng dịch vụ điện thoại di động
 • Đặc điểm cơ bản của thị trường người sử dụng dịch vụ điện thoại di động

2.2. Giới thiệu công ty Vinaphone

 • Sơ lược mạng điện thoại di động Vinaphone trình bày về: Quá trình hình thành và phát triển, tầm nhìn – sứ mệnh, triết lý kinh doanh, cam kết thương hiệu, ý nghĩa thương hiệu Vinaphone
 • Sản phẩm - giá cước - dịch vụ - hỗ trợ khách hàng

2.3. Phân tích môi trường kinh doanh, hoàn cảnh nội bộ công ty Vinaphone

 • Môi trường kinh doanh gồm: Môi trường vĩ mô, môi trường vi mô
 • Môi trường nội bộ: Marketing và bán hàng, sản xuất, nghiên cứu phát triển, nguồn nhân lực, tổ chức và phân tích tình hình biến động nhân sự

2.4. Hình thành và lựa chọn chiến lược

 • Hình thành chiến lược
 • Lựa chọn chiến lược thực thi bao gồm: Cơ sở lựa chọn chiến lược thực thi và lựa chọn chiến lược

2.5. Thực thi chiến lược

 • Mục tiêu kinh doanh và định hướng chiến lược 2010-2020 hướng đến đó là: Thuê bao, doanh thu, lợi nhuận - tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI), hoạt động hệ thống mạng, hoạt động kinh doanh và tiếp thị, hoạt động nhân sự
 • Thực thi các giải pháp chiến lược trình bày về giải pháp kinh doanh tiếp thị và giải pháp về hệ thống mạng

2.6. Đánh giá chiến lược kinh doanh

 • Chỉ tiêu thuê bao
 • Chỉ tiêu doanh thu dịch vụ bình quân 1 thuê bao (ARPU)
 • Chỉ tiêu doanh thu dịch vụ
 • Doanh thu - chi phí - lợi nhuận

2.7. Kiến nghị

 • Hệ thống mạng
 • Chính sách kinh doanh - tiếp thị

3. Kết luận

Chiến lược công ty đặt ra hướng vào 3 loại dịch vụ chủ yếu gồm Thoại, Giá trị gia tăng và Kết nối ngoại mạng. Trong khi tỷ trọng dịch vụ thoại và dịch vụ kết nối ngoại mạng trong cơ cấu doanh thu ngày càng giảm do sự đóng góp ngày càng nhiều hơn của dịch vụ giá trị gia tăng do trong giai đoạn 2010–2020, dịch vụ 3G đã được đưa vào sử dụng và kỳ vọng kết quả sẽ cao hơn.

Dịch vụ giá trị gia tăng sẽ tăng mạnh trong tương lai, tuy nhiên tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tƣ (ROI) giảm đi. Điều này được dự báo là do cạnh tranh khắc nghiệt hơn và chi phí bỏ ra đầu tư trong giai đoạn này để phát triển 3G rất lớn. Tuy nhiên, tỷ suất ROI trong giai đoạn này đạt 20% trở lên là rất hấp dẫn đối với nhà đầu tư

4. Tài liệu tham khảo

 • Tài liệu đề cương môn học  “Quản trị chiến lược” – TS. HOÀNG LÂM TỊNH
 • Lợi thế cạnh tranh – MICHEAL E.PORTER. NXB TRẺ 2008
 • Chiến lược và sách lược kinh doanh. NXB TP.HCM 1998 Dịch từ BUSINESS STRATEGY AND POLICY. GARRY D.SMITH, DANNY R.ARNOL, BOBBY G.BIZZELL 
 • Trang web: http://www.vinaphone.com.vn/ 
 • Trang web: http://www.mobifone.com.vn/
 • Trang web: http://www.viettelmobile.com.vn/
 • Trang web: http://www.sfone.com.vn/ 
 • Trang web: http://www.beeline.com.vn/ 
 • Trang web: http://www.vietnamobile.com.vn/ 
 • Trang web: http://www.businessmonitor.com/

5. Phụ lục

Kế hoạch thuê bao – doanh thu – chi phí và lợi nhuận giai đoạn 2010–2020 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận Quản trị chiến lược trên ---

Ngày:21/07/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM