Tiểu luận: Phân tích tư tưởng quản trị nhân sự của người Nhật

Tiểu luận này đưa ra những nghiên cứu, phân tích của nhóm về tư tưởng quản trị nhân sự của người Nhật, đồng thời rút ra những bải học quản trị nhân sự ứng dụng được đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 

Tiểu luận: Phân tích tư tưởng quản trị nhân sự của người Nhật

1. Mở đầu

Trong xu thế  kinh tế hội nhập hiện nay, khi mà các nền văn hóa được dễ  dàng  giao  lưu  và  hội  nhập,  thì  những  khác  biệt  giữa  hai  nền  văn  hóa  phương  Đông  và phương Tây nay lại không còn là những trở  ngại quá lớn. Và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế  đó. Với mong muốn góp phần vào việc xây dựng một nền kinh tế mang bản sắc văn hóa Việt Nam mà vẫn theo kịp đà phát triển kinh tế thế giới hiện đại; nhóm  chúng  tôi  đã  tìm  hiểu  đề  tài  “Phân  tích  tư  tưởng  quản  trị  nhân  sự  của  người Nhật”. Trong bài tiểu luận này, chúng tôi xin đưa ra những nghiên cứu, phân tích của nhóm về  tư tưởng quản trị  nhân sự  của người Nhật, đồng thời nêu ra một vài ý kiến đóng góp trong việc ứng dụng những bải học rút ra được đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận

  • Một số khái niệm về nguồn nhân lực và quản trị nhân sự
  • Một số tư tưởng quản trị nhân sự điển hình trên thế giới

2.2 Phân tích tư tưởng quản trị nhân sự của người Nhật

  • Những nhân tố hình thành nên tư tưởng quản trị nhân sự của người Nhật
  • Tư tưởng quản trị nhân sự của người Nhật

2.3 Ứng dụng tư tưởng quản trị nhân sự của người Nhật vào thực tế Việt Nam

  • Các doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm, coi trọng hơn nữa yếu tố con người trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp
  • Các doanh nghiệp nên chú trọng hơn nữa và mạnh dạn đầu tư cho chính sách thu hút và giữ chân nhân tài
  • Thay đổi tư duy và nhận thức của các nhà quản trị
  • Các doanh nghiệp Việt Nam cần cẩn trọng hơn trong việc đánh giá đề bạt và bổ nhiệm nhân viên

3. Kết luận 

Thông qua quá trình tìm hiểu và phân tích có thể thấy thuyết Z của Ouchi đã thấm nhuần và trở thành kim chỉ  nam cho đại bộ phận các nhà quản trị Nhật Bản. Họ áp dụng, điều chỉnh cho phù hợp với văn hóa trong doanh nghiệp của họ và thành công  với phương thức này. Tuy còn một số hạn chế nhất định nhưng so với thành quả chung  của đại bộ phận thì điều đó không đáng kể

4. Danh mục tài liệu tham khảo

Quản trị  nguồn nhân lực – PGS. TS. Trần Kim Dung – NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2011. 

 Mô  hình  quản  lý  xí  nghiệp  Nhật  Bản-Sự thách thức đối với Mỹ và Tây Âu, Thuyết Z – William Ouchi – Viện Kinh tế Thế giới 1986. 

 Đề  cương bài giảng môn Quản trị nguồn nhân lực –  PGS. TSKH. Phạm Đức Chính. 

Website: www.nhatban.net.vn, www.vi.wikipedia.org 

  --- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Quản trị nhân lực trên ---
Ngày:22/07/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM