Tiểu luận: Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Cổ phần Trung Nguyên giai đoạn 2010-2020

Tiểu luận Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Cổ phần Trung Nguyên giai đoạn 2010-2020 dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng chiến lược giúp doanh nghiệp tìm hiểu rõ thị trường trong và ngoài nước để có những bước đi cụ thể, hợp lý

Tiểu luận: Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Cổ phần Trung Nguyên giai đoạn 2010-2020

1. Mở đầu

Công ty Cổ phần Trung Nguyên là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh café hàng đầu cả nước. Bên cạnh đó công ty đã và đang mở rộng phạm vi họat động ra thị trường nước ngoài với kết quả khả quan và tăng trưởng nhanh trong các năm qua. Do đó xây dựng chiến lược kinh doanh cho những dòng sản phẩm cà phê từ đó đề xuất một số giải pháp chiến lược phát triển những dòng sản phẩm này nhằm đạt được lợi nhuận tối ưu cho Công ty trong giai đoạn 2010-2020

2. Nội dung

2.1. Giới thiệu về công ty Cổ phần Trung Nguyên

 • Thông tin chung về công ty CP Trung Nguyên
 • Cơ cấu tổ chức có sơ đồ tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
 • Các sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu: Sản phẩm rang xay và hòa tan
 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 03 năm 2007, 2008 và 2009

2.2. Thực trạng về môi trường kinh doanh

 • Môi trường vĩ mô trình bày về: Chính trị, luật pháp, chính phủ, kinh tế, công nghệ và văn hóa xã hội
 • Môi trường vi mô gồm môi trường kinh doanh, môi trường nội bộ 
 • Kết luận

2.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

 • Phân tích cấu trúc ngành kinh doanh
 • Phương án chiến lược cấp công ty
 • Các chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế
 • Chiến lược của các đơn vị cơ sở và các chiến lược chức năng

3. Kết luận

Có thể thấy thị trường cà phê nói chung và đặc biệt là thị trường các sản phẩm cà phê hòa tan trong nước nói riêng trong những năm qua hoạt động ngày càng sôi nổi cả về quy mô thị trường, quy mô đầu tư, số lượng nhà sản xuất – cung ứng. Để có thể hoạt động và phát triển ổn định và bền vững, bản thân doanh nghiệp trước tiên phải nhận ra chính mình, phải nhận ra những khả năng tích cực đồng thời cũng phải thấy được một cách cụ thể những hạn chế của mình để từ đó định hướng cho hoạt động kinh doanh của mình một cách có hiệu quả và mang đậm tính nhân văn

Những thành công bước đầu của Trung Nguyên đồng nghĩa với việc người tiêu dùng Việt Nam đang dần ý thức được tầm quan trọng của việc ủng hộ và sử dụng hàng Việt Nam xứng đáng. Tinh thần này đang được tiếp tục gìn giữ và   phát triển trong nhiều thế hệ người Việt Nam hiện đang sống và làm việc trên toàn thế giới

4. Tài liệu tham khảo

 • Thông tin nội bộ CTCP Trung Nguyên
 • Đề cương môn học Quản trị chiến lược do TS. Hoàng Lâm Tịnh biên soạn
 • Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết của Michael E.Porter do TS. Dương Ngọc Dũng biên soạn
 • Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu do TS. Phạm Thị Thu Hương biên soạn
 • Chiến lược marketing Trung Nguyên, http://www.wattpad.com
 • Chiến lược nguồn nhân lực với chiến lược công ty, www. lapdatadsl.org
 • Công ty cà phê Trung Nguyên, www.baihocthanhcong.com
 • Cuộc chiến của những thương hiệu cà phê hòa tan, www.marketingvietnam.net
 • Dự án thủ phủ cà phê toàn cầu, www.cafedao.com
 • Đặng Lê Nguyên Vũ – Người làm nên linh hồn cà phê Việt, www.simdoanhnhan.com
 • Đổi màu cạnh tranh, http://doanhnhansaigon.vn
 • Giới thiệu tập đoàn Trung Nguyên và phân tích SBU, http://www.wattpad.com
 • Hệ thống triết lý kinh doanh Trung Nguyên, http://nqcenter.wordpress.com
 • Khi cà phê sủi bọt, http://doanhnhansaigon.vn
 • Người Sài Gòn uống cà phê, http://vietbao.vn
 • Phân tích chiến lược Marketing công ty cà phê Trung Nguyên, www.wattpad.com
 • Quảng trị chiến lược, www. tailieu.vn
 • Thị trường cà phê hòa tan – Đua nhau giành top 1, http://vietbao.vn
 • Thị phần cà phê hòa tan nóng từng cen-ti-met, www.e-media.vn
 • Thương hiệu Trung Nguyên làm rạng danh cà phê Việt Nam: Người lao động là tài sản quý giá, www.baobinhduong.org.vn
 • Tìm Sức mạnh mềm trong triết lý cà phê, http://vnr500.vietnamnet.vn
 • Đặng Lê Nguyên Vũ - Cà Phê Trung Nguyên, http://abviet.com/kien-thuc
 • Làng cà phê Trung Nguyên, http://langcaphetrungnguyen.com

5. Phụ lục

 • Phụ lục 1: Hệ thống các cửa hàng của Trung Nguyên 
 • Phụ lục 2 : Các sản phẩm của Tập đoàn Trung Nguyên

 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận Quản trị chiến lược trên ---

Ngày:21/07/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM