Tiểu luận: Nghiên cứu, tìm hiểu công cụ lưu trữ mã nguồn online

Tiểu luận Nghiên cứu, tìm hiểu công cụ lưu trữ mã nguồn online giới thiệu tổng quan về mã nguồn online; giới thiệu về Git, Github; ưu, nhược điểm của Github; so sánh Github với công cụ quản lý phiên bản khác và ứng dụng.

Tiểu luận: Nghiên cứu, tìm hiểu công cụ lưu trữ mã nguồn online

1. Mở đầu

1.1 Lí do 

Trong quá trình phát triển phần mềm, chúng ta thường sẽ gặp phải nhiều vấn đề như:

  • Làm thế nào để quản lý được các phiên bản của quá trình quản lý phần mềm?
  • Làm thế nào để quản lý mã nguồn chung cho cả nhóm?
  • Phần code này là của ai viết, người nào phải chịu trách nghiệm khi có lỗi xảy ra?
  • Khánh hàng muốn sử dụng lại một phiên bản đã phát hình cũ thì làm như thế nào? …

Để giải quyết được vấn đề đó, chúng ta có thể sử dụng các công cụ quản lý phiên bản và Github là một trong số đo, với công cụ này, toàn bộ phiên bản có thể được lưu trữ trên một thư mục (Repository) và tất cả các thành viên tham gia dự án có thể thực hiện các thao tác đưa thay đổi lên, cập nhật thay đổi về, cập nhật những thay đổi, lấy về những thay đổi do các thành viên khác cập nhật trước đó,..

1.2 Mục đích nghiên cứu

Tìm hiểu về cách sử dụng các chức năng của Github. Các lệnh của Github được thực hiện như thế nào. Cách đưa một Project mới lên Github, tải một Procject từ Github về máy cá nhân, commit thay đổi. Qua đó trang bị kỹ năng quản lý phiên bản trong một dự án, đặc biệt là khi các thành viên tham gia có những khoảng cách lớn về mặt địa lý.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Tìm kiếm thông tin

Đọc hiểu tài liệu

Cài đặt và sử dụng Github

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về quản lý cấu hình phần mềm

Khái niêm quản lý cấu hình phần mềm

Nội dung

Cấu hình phần mềm

Công cụ quản lý cấu hình

Các khoản mục cấu hình phần mềm

Sư hình thành quản lý cấu hình

Nhiêm vụ quản lý cấu hình

Câu hỏi cho quản lý cấu hình

Xác định đối tượng cấu hình phần mềm

Kiểm soát phiên bản

2.2 Tổng quan về quản lý phiên bản phần mềm

Quản lý phiên bản phần mềm

Một số công cụ quản lý phiên bản

2.3 Công cụ quản lý phiên bản Github

Git là gì?

Cơ chế check in – check out trong Git

GitHub là gì?

Phạm vi

Độ tin cậy và quản lý bảo mật trên Github

Tính năng API của Github

Ưu, nhược điểm của Github

So sánh SVN với GitHub và ViSual SourceSafe, CVS

Ưu điểm của cơ chế làm viêc trên nhiều nhánh

Một số lênh trên Git

2.4 Ứng dụng

Bài toán minh họa - Giải quyết vấn đề quản lí mã nguồn

Giải quyết bài toán

  • Với Git sử dụng dòng lênh
  • Với Github Desktop
  • Quản lý phiên bản

3. Kết luận

Luận văn đã tìm hiểu tổng quan về quản lý cấu hình phần mềm như nội dung, khoản mục, nhiệm vụ của quản lý cấu hình phần mềm; tìm hiều công cụ Github trong việc quản lý cấu hình phần mềm, mà ở đây là quản lý phiên bản (version); so sánh Github với một vài công cụ quản lý phiên bản khác; nắm bắt những lệnh hay dùng trên Github sử dụng dòng lệnh cũng như trên Github Desktop.

Github là một công cụ để quản lý phiên bản – một phần của quản lý cấu hình phần mềm, không mang tính bao quát toàn bộ nội dung của quản lý cấu hình phần mềm. Quy trình phát triển phần mềm trong thực tế được thực hiện dưới sự tham gia của nhiều người với những vai trò khác nhau và quản lý cấu hình phần mềm cũng vậy. Do điều kiện chưa được tiếp xúc nhiều với môi trường phát triển phần mềm thực tế nên không thể làm rõ hết được vai trò quyền hạn của từng người trong quá trình thực hiện quản lý. Github còn hỗ trợ nhiều công cụ khác trong quá trình phát triển phần mềm và kết hợp với việc quản lý cấu hình phần mềm để tạo ra quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp như: Quản lý nhóm, quản lý tiến độ công việc,..

4. Tài liệu tham khảo

https://www.wikipedia.org/

https://docs.openstack.org/developer/glance/#user-guide

https://docs.openstack.org/cli-reference/glance.html

http://docs.openstack.org/user-guide/common/cli_manage_images.html

https://docs.openstack.org/developer/python-openstackclient/....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận trên ---