Tiểu luận: Quản lý dự án xây dựng phần mềm quản lý bảo hiểm

Tiểu luận Quản lý dự án xây dựng phần mềm quản lý bảo hiểm trình bày chi tiết quy trình thiết lập và thực hiện dự án.

Tiểu luận: Quản lý dự án xây dựng phần mềm quản lý bảo hiểm

1. Mở đầu

Với sự phát triển nhanh chóng đó rất có nhiều công cụ hữu ích giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí. Nhiều phần mềm trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhanh chóng ra đời đã góp phần đáng kể. Công Nghệ Thông Tin một lĩnh vực đầy tiềm năng đã đem lại cho con người những ứng dụng thật tiện lợi và hữu ích. Một trong những ứng dụng thiết thực mà nó đem lại là việc ứng dụng tin học vào nhiều lĩnh vực của đời sống như trong các trường học, công ty, cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện… phần lớn đều ứng dụng tin học để giúp cho việc quản lý được dễ dàng và thuận tiện hơn. Chính vì vậy, mỗi công ty, mỗi cơ quan đều muốn xây dựng riêng cho mình một phần mềm quản lý. Vấn đề quản lý Khách hàng mua bảo hiểm và Đại lý bảo hiểm của các Công ty bảo hiểm hiện nay, việc quản lý được thực hiện bằng thủ công với công cụ hỗ trợ chủ yếu là Word và Excel, nên cơ sở dữ liệu tổ chức chưa chặt chẽ, chi phí quản lý cao, việc truy xuất tìm kiếm thông tin Khách hàng mất nhiều thời gian,…Do chưa có một phần mềm chuyên dụng đáp ứng tốt nhu cầu quản lý Khách hàng mua bảo hiểm tại Công ty.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan

Giới thiệu dự án

Tổ chức dự án

2.2 Lập kế hoạch thực hiện dự án

Giới thiệu về nhân sự

Lịch biểu công việc

Tài chính

Cấu trúc bảng công việc (WBS)

Quản lí cấu hình (CM)

Quản lí chất lượng 

2.3 Phân tích rủi ro

Quá trình quản lý rủi ro trong khảo sát thực hiện dự án

Lập biểu phân tích rủi ro của dự án

2.4 Quản lý – kiểm soát thực hiện dự án

Quy trình quản lý

Các mốc kiểm soát

  • Sơ đồ quản lí
  • Mốc kiểm soát

Diễn biến quá trình thực hiện dự án

  • Khởi động dự án
  • Lập kế hoạch
  • Xác định yêu cầu hệ thống 
  • Phân tích và thiết kế
  • Lập trình
  • Kiểm thử và khắc phục lỗi
  • Tổng kết dự án

2.5 Công cụ hỗ trợ, phục vụ dự án

Bảng chi tiết tiến độ

Nguồn lực công việc

2.6 Kết thúc dự án

Giao diện chương trình

Tổng kết dự án

3. Tài liệu tham khảo

Giáo trình quản lý dự án – Thầy Nguyễn Đức Lưu

A guide to the project managerment body of knowledge – Pmbook guide –fourth edition

Quản lý dự án CNTT - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận trên ---

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM