Tiểu luận: Phân tích nhu cầu vay vốn của Công ty cổ phần thiết bị điện – Vinacomin với Ngân hàng Công Thương và những khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay

Tiểu luận Phân tích nhu cầu vay vốn của Công ty cổ phần thiết bị điện – Vinacomin với Ngân hàng Công Thương và những khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay nghiên cứu đưa ra hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm thúc đẩy sự phát triển và khơi thông dòng vốn nhưng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp

Tiểu luận: Phân tích nhu cầu vay vốn của Công ty cổ phần thiết bị điện – Vinacomin với Ngân hàng Công Thương và những khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay

1. Mở đầu

Sự tồn tại và phát triển của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam là một tất yếu khách quan do nhu cầu của thị trường rất đa dạng và phong phú mà các Doanh nghiệp lớn không đáp ứng được. Hơn nữa, các Doanh nghiệp vừa và nhỏ với đặc điểm nhạy cảm, thích ứng nhanh, dễ dàng thâm nhập mọi ngõ ngách của thị trường, có vai trò đáng kể trong việc làm nền kinh tế năng động hơn thu hót vốn và tạo thêm nhiều việc làm với chi phí thấp

2. Nội dung

2.1 Khái quát về Công ty cổ phần thiết bị điện – Vinacomi

Đặc điểm của Công ty cổ phần thiết bị điện – Vinacomin

Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của công ty

Phân tích khả năng hoạt động và khẳ năng thanh toán của công ty

Đánh giá tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính tại công ty

2.2 Phân tích nhu cầu tài trợ vốn của công ty

Đánh giá tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính tại công ty

Nhu cầu bổ sung vốn tài sản cố định

Phân tích hiệu quả kinh doanh

2.3 Những thuận lợi và khó khăn của công ty đối với từng hình thức huy động vốn

Những thuận lợi khi doanh nghiệp vay vốn

Những khó khăn khi doanh nghiệp vay vốn

3. Kết luận

Qua phân tích ở trên ta có thể thấy mặc dù hiện nay các doanh nghiệp rất khó khăn khi tiếp cận vốn vay ngân hàng, nhưng với tình hình hoạt động hiệu quả và phương án kinh doanh khả thi thì doanh nghiệp vẫn có khả năng tiếp cận được nguồn vốn vay từ ngân hàng một các dễ dàng và linh hoạt phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của công ty. Nhưng để có thể huy động vốn từ nhiều hình thức như tham gia vào thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu công ty thì công ty cần phải đầu tư mở rộng quy mô sản xuất hơn và có phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu và lợi nhuận hơn

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận ngân hàng trên--

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM