Tiểu luận: Phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán

Tiểu luận Phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán nghiên cứu cách huy động vốn của các công ty non trẻ

Tiểu luận: Phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán

1. Mở đầu

Trong chương này chúng tôi sẽ trình bày các thủ tục phát hành chứng khoán doanh nghiệp. Trước tiên, chúng tôi trình bày cách các công ty non trẻ huy động vốn mạo hiểm để đạt đến thời điểm có thể cung ứng cổ phần của mình ra công chúng lần đầu. Sau đó chúng tôi đề cập đến cách các công ty có thể phát hành thêm cổ phần ra công chúng bằng một tổng cung ứng tiền mặt. Cuối cùng, chúng tôi trình bày các thủ tục cho một đợt phát hành riêng.

2. Nội dung

2.1 Vốn mạo hiểm

Các quỹ đầu tư vốn mạo hiểm có mục đích giúp doanh nghiệp đang tăng trưởng vượt qua giai đoạn thành niên còn vụng về trước khi đủ lớn để trở thành một công ty cổ phần. Đối với các doanh nghiệp thành công, hầu như sẽ có một lúc doanh nghiệp cần có một nguồn vốn lớn hơn và vì vậy quyết định phát hành lần đầu cổ phần ra công chúng

Các doanh nhân đã làm phát sinh một luồng liên tục các doanh nghiệp mới phát hành thành công trong ít nhất một thế kỷ. Một số công ty mới đã xoay xở được để tăng trưởng bằng chính nguồn lực của mình. Bằng cách vay mượn và tạo nên nguồn vốn trong nội bộ. Các công ty khác tìm kiếm đầu tư vốn cổ phần từ bên ngòai, thường từ các gia đình giàu có hay các doanh nghiệp thành đạt. Vì vậy, vốn mạo hiểm đã rất phổ biến trong một thời gian

2.2 Cung ứng ra công chúng lần đầu

Có ít các DN mới thành công, nhưng các nhà Tư Bản mạo hiểm vẫn giữ được bình tĩnh bằng cách quên đi các trường hợp thất bại và tự nhắc nhở các trường hợp thành công là các nhà đầu tư đã tham gia ngay từ đầu vào các 
Genetech…. Khi First Meriam đầu tư vào Marvin Enterprise, họ đã không tìm kiếm một dòng lợi tức cao từ đầu tư của mình, mà thay vào đó, họ hy vọng cho một sự tăng trưởng nhanh sẽ cho phép M arvin bán cổ phần ra công chúng và cho First Meriam một cơ hội để thu được tiền mặt từ một phần lãi vốn của mình

Trong khi chờ đợi hồ sơ đăng ký được chấp thuận, Marvin và các nhà bao tiêu bắt đầu chuẩn bị việc định giá phát hành.Trước tiên họ xem xét tỷ số giá thu nhập P/E của cổ phần của các đối thủ cạnh tranh chính của M arvin. Sau đó họ làm việc qua một số các tính toán dòng chiết khấu đều nhắm đến một giá trị thị trường là 70USD/ 1 cổ phần.

2.3 Các thủ tục phát hành mới khác

Trong trường hợp cung ứng ra công chúng lần đầu của M arvin, các nhà bao tiêu sử dụng giấy báo có quan tâm của nhà đầu tư để lập thành một danh sách các lệnh mua thích hợp. Lệnh này giúp họ định giá khi phát hành. Thủ tục lập danh sách này được sử dụng hầu hết ở M ỹ và thị trường vốn quốc tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp và chính phủ ở các nước khác nhau sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau để bán chứng khoán của mình. Hai phương pháp chính để bán chứng khoán là qua một cung ứng giá cố định hay một cuộc bán đấu giá

3. Kết luận

Việc phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là để xác định những người phát hành rộng rãi ra công chúng phải là những công ty có chất lượng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, nhằm bảo vệ cho công chúng đầu tư nói chung, nhất là những nhà đầu tư nhỏ thiếu hiểu biết. Đồng thời, đây cũng là điều kiện để xây dựng một thị trường chứng khoán an toàn, công khai và có hiệu quả.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận ngân hàng trên--

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM