Tiểu luận: Thẩm định tài sản đảm bảo

Tiểu luận Thẩm định tài sản đảm bảo nghiên cứu rõ gơn về hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng

Tiểu luận: Thẩm định tài sản đảm bảo

1. Mở đầu

Hoạt động cấp tín dụng bằng tài sản bảo đảm là một trong những hoạt động phát triển đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt là bất động sản. Hoạt đồng tín dụng này giúp ngân hàng thu được nguồn lợi khá lớn trong kinh doanh, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình thu hồi các khoản nợ. Tuy nhiên do có nhiều nguyên nhân mà các công tác định giá tài sản, quản lý tài sản bảo đảm tại các ngân hàng còn có nhiều khó khăn nhất định từ phía khách hàng và ngân hàng. Điều đó đã làm cho hoạt động cho vay bằng hình thức thế chấp tài sản chưa đáp ứng được tối đa nhu cầu vay vốn cho khách hàng

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về thẩm định tài sản đảm bảo

Bảo đảm tín dụng

Tài sản đảm bảo

Thẩm định tài sản đảm bảo

Thẩm định bất động sản

2.2 Thẩm định bất động sản quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất

Xác định tổng quát về tài sản và loại hình của đất, nhà ở và tài sản khác găn liền với đất

Xác định tổng quát về tài sản và loại hình của đất, nhà ở và tài sản khác găn liền với đất

3. Kết luận

Từ thực tế trong hoạt động thẩm định tài sản đảm bảo của ngân hàng hiện nay, tài sản đảm bảo là yếu tố cần thiết giúp ngân hàng giảm rủi ro trong quá trình cho khách hàng vay, đảm bảo khoản nợ có khả năng thu hồi. Do vậy, yêu cầu nhân viên thẩm định phải có hiểu biết tốt để định giá chính xác tài sản đảm bảo, đồng thời phải xem xét kĩ nhiều yếu tố, lợi ích, giá trị tương lai và khả năng thanh khoản của tài sản đảm bảo tron việc thẩm định tài sản đảm bảo nói chung và hơn hết là thẩm định thế chấp bất động sản, nhằm phục vụ cho quyết định cấp tín dụng chính xác, đảm bảo cho nguồn vốn của ngân hàng được an toàn

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận ngân hàng trên--

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM