Tiểu luận: Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Tiểu luận Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nghiên cứu chiến lược đầu tư thích hợp, mạnh mẽ, nhanh chóng ứng dụng các công nghệ hiện đại trên thế giới,đáp ứng được nhu cầu hội nhập kinh tế toàn cầu

Tiểu luận: Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

1. Mở đầu

Ngân hàng thương mại là loại ngân hàng trực tiếp giao dịch với các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế, các cơ quan đoàn thể và các cá nhân … bằng việc nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm rồi sử dụng số vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung ứng các dịch vụ ngân hàng

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận về ngân hàng thương mại

Định nghĩa

Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp và là một đơn vị kinh tế. Nó có cơ cấu, tổ chức bộ máy như một doanh nghiệp bình đẳng trong quan hệ kinh tế với các doanh nghiệp khác, tự chủ về kinh tế và có nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước

Ngân hàng thương mại hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Những lĩnh vực này góp phần cung ứng một khối lượng vốn tín dụng rất lớn cho nền kinh tế - xã hội

Chức năng của ngân hàng

Ngân hàng Thương mại thực hiện chu chuyển tiền, góp phần gia tăng khối tiền tệ phục vụ cho nhu cầu của nền kinh tế. 

Chức năng trung gian tài chính. 

Chức năng sản xuất

Vai trò của ngân hàng

Vai trò tập trung vốn của nền kinh tế

Trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán

Tạo ra tiền ngân hàng trong hệ thống ngân hàng hai cấp

2.2 Thực trạng tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua

Trong thời gian vừa qua, nhất là trong giai đoạn từ 2006 đến 2008, đã có ngày càng nhiều các công ty có vốn lớn tham gia vào việc kinh doanh ngân hàng. Có thể kể đến một số “đại gia” tiêu biểu như : Dầu khí, Điện lực, Cao su… Việc này dù ít dù nhiều cũng có mặt tích cực của nó trong hoàn cảnh nền kinh tế nước ta đang có nhu cầu tập trung vốn cao độ cho nhiều dự án ở những quy mô khác nhau

Việc thành lập thêm ngân hàng làm tăng tính cạnh tranh giúp cho nền kinh tế năng động hơn. Các dịch vụ ngân hàng cung cấp sẽ thuận tiện và đa dạng hơn cho khách hàng. Một minh chứng cụ thể là sự tham gia của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần vào thị trường tài chính tiền tệ đã làm cho nhiều ngân hàng thương mại quốc doanh trở nên năng động hơn, hoạt động cạnh tranh lành mạnh hơn, mang lại sự thuận tiện và hiệu quả cao cho khách hàng. Điều này khác hẳn tình hình quan liêu, bao cấp cách đây 5, 6 năm. Hiệu quả nhãn tiền là không còn cảnh xếp hàng chờ đợi hoặc phải chạy chọt mới vay được vốn

2.3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

Đổi mới cơ cấu tổ chức của hệ thống ngân hàng từ trung ương xuống các chi nhánh theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, có đủ nguồn lực và khả năng xây dựng, thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường có định hướng Xã hội chủ nghĩa

Tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo các ngân hàng thương mại có đủ nguồn vốn để tiếp tục tăng vốn điều lệ, tài sản có đi đôi với nâng cao chất lượng và khả năng sinh lời, xử lý dứt điểm nợ tồn đọng

3. Kết luận

Nhằm tạo ra những ngân hàng có quy mô đủ lớn, đủ năng lực cạnh tranh với các ngân hàng trong nước và nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước cần có cơ chế, lộ trình thích hợp, nhanh chóng và hiệu quả để sắp xếp và cơ cấu
lại hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó có những chỉ đạo, những phương án để xử lý dứt điểm nợ tồn đọng, nợ xấu, lành mạnh hóa tình hình tài chính, làm sạch bảng cân đối tiền tệ của các ngân hàng thương mại

4. Tài liệu tham khảo

Ngân hàng Nhà nước, Tài liệu hội thảo : Các vấn đề cơ bản về Tài chính - Tiền tệ giai đoạn 2000-2010

Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại – TS Nguyễn Ninh Kiều, Nhà xuất bản Thống kê 2008

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận ngân hàng trên--

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM