Công nghệ 11 Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng

Qua nội dung Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng sẽ giúp các em ôn lại nội dung của bản vẽ mặt bằng tổng thể, đồng thời hướng dẫn các em cách đọc, hiểu được các bản vẽ mặt bằng tổng thể đơn giản, bản vẽ của một ngôi nhà đơn giản, cách tính toán và ghi kích thước trên bản vẽ.

Công nghệ 11 Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng

1. Tóm tắt lý thuyết

a. Kiến thức

Ôn nội dung kiến thức:

b. Chuẩn bị dụng cụ

  • Dụng cụ: Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật (thước kẻ, êke, compa, bút chì cứng và bút chì mền, tẩy.
  • Tài liệu: SGK.
  • Đề bài: Các bản vẽ mặt bằng tổng thể và các hình biểu diễn của ngôi nhà.

c. Nội dung thực hành

- Cho bản vẽ mặt tổng thể và bản vẽ mặt bằng của ngôi nhà:

  • Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể.
  • Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà.

2. Quy trình thực hành

a. Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể 

Cho bản vẽ mặt bằng tổng thể (hình 12.1) và hình chiếu phối cảnh (hình 12.2) của một trạm xá xã.

- Ghi chú:

1. Nhà khám bệnh

2. Nhà điều trị

3. Nhà kế hoạch hóa gia đình

4. Khu vệ sinh

Mặt bằng tổng thể và hình chiếu phối cảnh của trạm xá

- Hãy xem xét kĩ bản vẽ rồi trả lời các câu hỏi sau:

+ Trạm xá có bao nhiêu ngôi nhà? Nêu chức năng của từng ngôi nhà.

+ Đánh số các ngôi nhà trên hình chiếu phối cảnh theo ghi chú trên mặt bằng tổng thể.

+ Chỉ rõ hướng quan sát để nhận được mặt đứng ngôi nhà các ngôi nhà của trạm xá cho trên hình 12.3

Hình 12.3 Mặt đứng trạm xá

b. Đọc bản vẽ mặt bằng

- Hãy quan sát bản vẽ mặt bằng tầng 2 của một ngôi nhà đơn giản trên hình 12.4

+ Các kích thước liên quan: tường bao dày 0,22M , tường ngăn các phòng dày 0,11M, cửa sổ phòng sinh hoạt chung rộng 2,2M, cửa sổ khác rộng 1,4M, cửa đi rộng 0,8M.

Hình 12.4 Mặt bằng tầng 2

- Thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tính toán dùng bút chì ghi các kích thước còn thiếu trên bản vẽ.

2. Tính diện tích các phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung (m2).

3. Báo cáo thực hành

Mẫu báo cáo

BẢN VẼ XÂY DỰNG

Họ và tên ………….
Lớp ……..................

Bảng báo cáo kết quả thực hành

4. Kết luận

- Sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

  • Hiểu được bản vẽ của một ngôi nhà đơn giản.
  • Đọc được bản vẽ mặt bằng tổng thể đơn giản.
  • Đọc được bản vẽ mặt bằng tổng thể, bản vẽ mặt bằng.
Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM