Công nghệ 11 Bài 9: Bản vẽ cơ khí

Bản vẽ là tài liệu kĩ thuật quan trọng dùng trong thiết kế cũng như trong sản xuất. Muốn làm ra một cỗ máy, trước hết phải chế tạo từng chi tiết, sau đó lắp ráp các chi tiết đó lại với nhau thành một cỗ máy. Trong thiết kế và chế tạo cơ khí, bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp là hai  loại bản vẽ quan trọng. Để hiểu rõ hơn về nội dung cụ thể cách lập bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, mời các em cùng nghiên cứu nội dung bài 9- Bản vẽ cơ khí

Công nghệ 11 Bài 9: Bản vẽ cơ khí

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Bản vẽ chi tiết

a. Nội dung bản vẽ chi tiết.

Bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thước và các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết. Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết.

giá đỡ

b. Cách lập bản vẽ chi tiết

- Để lập một bản vẽ chi tiết trước hết phải cần tìm hiểu, đọc các tài liệu có liên quan để hiểu rõ công dụng, yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

- Trên cơ sở phân tích hình dạng, kết cấu chi tiết, ta chọn phương án biểu diễn như hình chiếu, mặt cắt, hình cắt…sau đó chọn khổ giấy, tỉ lệ bản vẽ và vẽ theo một trình tự nhất định.

+ Bước 1: Bố trí các hình biểu diễn và khung tên

Bố trí các hình biểu diễn trên bản vẽ bằng các đường trục và đường bao hình biểu diễn.

+ Bước 2: Vẽ mờ.

Lần lượt vẽ hình dạng bên ngoài và phần bên trong của các bộ phận, vẽ hình cắt và mặt cắt…

Tất cả các đường nét đều vẽ bằng nét mảnh.

+ Bước 3: Tô đậm.

Trước khi tô đậm cần kiểm tra, sửa chữa sai sót, tẩy xóa những nét không cần thiết. Sau đó dùng bút chì cứng kẻ các đường gạch gạch của mặt cắt, kẻ các đường gióng và đường ghi kích thước. Dùng bút chì mềm vẽ các nét đậm.

+ Bước 4: Ghi phần chữ

Đo kích thước trên chi tiết và ghi vào bản vẽ. Ghi các yêu cầu kĩ thuật và nội dung khung tên… Cuối cùng kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.

Hình 9.1 là bản vẽ chi tiết giá đỡ. Giá đỡ dùng để đỡ trục và con lăn trong bộ giá đỡ

1.2. Bản vẽ lắp

- Bản vẽ lắp trình bày hình dạng và vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau. Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.

- Các chi tiết được tháo ra:

Các chi tiết được tháo lắp ra

- Công dụng:

+ Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.

+ Bản vẽ lắp bộ giá đỡ gồm:

 • Tấm đỡ: 1
 • Giá đỡ:    2       
 • Vít M6 x 24

Bản vẽ lắp của bộ giá đỡ (Hình 9.4)

Trình tự đọc bản vẽ chi tiết

2. Bài tập minh họa

Bài 1: Bộ giá đỡ gồm những chi tiết nào ? Số lượng là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

 • Bộ giá đỡ gồm các chi tiết:
 • Vít M6.24: 4 chiếc
 • Giá đỡ: 2 chiếc
 • Tấm đỡ: 1 chiếc

Bài 2: Cách tháo lắp các chi tiết của bộ giá đỡ như thế nào ?

Hướng dẫn giải

 • Cách tháo theo thứ tự: vít - giá đỡ - tấm đỡ
 • Cách lắp theo thứ tự: tấm đỡ - giá đỡ - vít

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Bản vẽ có các hình chiếu và hình cắt nào? Chúng được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ mấy?

Câu 2: Bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Câu 3: Cách tháo lắp các chi tiết của bộ giá đỡ như thế nào?

Câu 4: Các kích thước ghi trên bản vẽ là kích thước của bộ phận nào?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm cơ khí là:

A. Bản vẽ chi tiết

B. Bản vẽ lắp

C. Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

D. Bản vẽ chi tiết hoặc bản vẽ lắp

Câu 2: Nội dung của bản vẽ chi tiết thể hiện:

A. Hình dạng

B. Kích thước

C. Yêu cầu kĩ thuật

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Công dụng của bản vẽ chi tiết là:

A. Chế tạo chi tiết

B. Kiểm tra chi tiết

C. Chế tạo và kiểm tra chi tiết

D. Đáp án khác

Câu 4: Tại sao khi lập bản vẽ chi tiết phải nghiên cứu, đọc tài liệu có kiên quan?

A. Để hiểu công dụng chi tiết

B. Để hiểu yêu cầu kĩ thuật của chi tiết

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5:  Lập bản vẽ chi tiết gồm những bước nào?

A. Bố trí hình biểu diễn và khung tên

B. Vẽ mờ

C. Tô đậm

D. Cả 3 đáp án trên

3.3. Trắc nghiệm Online

Các em hãy luyện tập bài trắc nghiệm Bản vẽ cơ khí Công nghệ 11 sau để nắm rõ thêm kiến thức bài học.

Trắc Nghiệm

4. Kết luận

- Sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

 • Biết được nội dung chính của bản vẽ cơ khí và bản vẽ lắp.
 • Biết cách lập bản vẽ chi tiết. 
Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM