Công nghệ 11 Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong

Qua nội dung bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong, giúp các em tìm hiểu làm thế nào xăng dầu có thể trở thành công cơ học, để khiến chiếc xe máy chuyến động được trên đường. Nghiên cứu về một loại máy thực hiện chức năng này.

Công nghệ 11 Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Sơ lược về sự phát triển của động cơ đốt trong

- Năm 1860 là năm ra đời chiếc động cơ đốt trong đầu tiên trên thế giới. Là loại động cơ 2 kì, công suất 2 mã lực, chạy bằng khí thiên nhiên do Giăng Êchien Lơnoa chế tạo

- Năm 1877, Nicola và Lăng Ghen đề xướng ra nguyên lí động cơ 4 kì và chế tạo thử một chiếc chạy bằng khí than.

- Năm1885, Gôlip Đemlo chế tạo động cơ đốt trong đầu tiên chạy bằng xăng. Có công suất 8 mã lực, tốc độ quay 800 vòng/phút.

- Năm 1897, Ruđônpho Saclo Sredieng chế tạo động cơ đốt trong đầu tiên chạy bằng nhiên liệu nặng, công suất 20 mã lực, gọi là động cơ Điêzen và nhiên liệu diezen.

- Ngày nay, tổng năng lượng do động cơ đố trong tạo ra vẫn chiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng năng lượng được sử dụng trên thế giới. Chính vì vậy, động cơ đốt trong có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực và đời sống

1.2. Khái niệm và phân loại động cơ đốt trong

a. Khái niệm: Động cơ đốt trong là một động cơ nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt và quá trình biến nhiệt năng thành công cơ học diễn ra ngay trong xi lanh của động cơ.

b. Phân loại động cơ đốt trong

- Động cơ đốt trong có nhiều loại: động cơ pit-tông, động cơ tua-bin khí, động cơ phản lực. Động cơ pit-tông lại có hai loại: Pit-tông chuyển động tịnh tiến và pit-tông chuyển động quay.

+ Động cơ pit-tông chuyển động tịnh tiến là loại phổ biến nhất.

Động cơ pít tông sử dụng trong động cơ nhiệt đốt 2 kỳ

- Phân loại theo hai dấu hiệu:

+ Theo nhiên liệu, có: động cơ xăng, động cơ diezen và động cơ gas. Phổ biến nhất là động cơ xăng và động cơ điêzen.

+ Theo số hành trình của pit-tông trong một chu trình làm việc, có động cơ 4 kì và động cơ 2 kì.

1.3. Cấu tạo chung của động cơ đốt trong

- Cấu tạo của động cơ đốt trong gồm có hai cơ cấu và bốn hệ thống chính sau:

 • Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
 • Cơ cấu phân phối khí.
 • Hệ thống bôi trơn.
 • Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí.
 • Hệ thống làm mát.
 • Hệ thống khởi động

+ Riêng động cơ xăng còn có hệ thống đánh lửa.

Sơ đồ cấu tạo động cơ xăng 4 kì, 1 xilanh

2. Bài tập minh họa

Bài 1: Động cơ xăng có mấy hệ thống?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn giải:

 • Đáp án: C.
 • Vì ngoài 4 hệ thống giống động cơ điêzen, còn có thêm hệ thống đánh lửa.

Bài 2: Động cơ đốt trong gồm những cơ cấu và hệ thống chính nào?

Hướng dẫn giải:

- Động cơ đốt trong gồm 2 cơ cấu:

 • Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
 • Cơ cấu phân phối khí.

- Động cơ đốt trong gồm 4 hệ thống chính: Hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí, hệ thống khởi động.

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Trình bày Sơ lược về sự phát triển của động cơ đốt trong

Câu 2: Nêu cấu tạo chung của động cơ đốt trong

Câu 3: Trình bày khái niệm và phân loại động cơ đốt trong.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Động cơ nào ra đời trước tiên?

A. Động cơ 2 kì

B. Động cơ 4 kì

C. Động cơ xăng

D. Động cơ điezen

Câu 2: Động cơ 4 kì ra đời năm nào?

A. 1860

B. 1877

C. 1885

D. 1897

Câu 3: Động cơ có công suất 8 mã lực, tốc độ 800 vòng/ phút là:

A. Động cơ 2 kì

B. Động cơ 4 kì

C. Động cơ xăng

D. Động cơ điêzen

Câu 4: Chọn phát biểu sai?

A. Động cơ đốt trong là động cơ nhiệt

B. Động cơ đốt ngoài là động cơ nhiệt

C. Động cơ nhiệt là động cơ đốt trong

D. Động cơ nhiệt chưa chắc là động cơ đốt trong

Câu 5: Người ta phân loại động cơ đốt trong theo nhiên liệu thành loại nào? Chọn đáp án sai:

A. Động cơ xăng

B. Động cơ điêzen

C. Động cơ hơi nước

D. Động cơ gas

3.3. Trắc nghiệm Online

Các em hãy luyện tập bài trắc nghiệm Khái quát về động cơ đốt trong Công nghệ 11 sau để nắm rõ thêm kiến thức bài học.

Trắc Nghiệm

4. Kết luận

- Sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

 • Hiểu được khái niệm và cách phân loại động cơ đốt trong.
 • Biết được cấu tạo chung của động cơ đốt trong. 
Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM