Công nghệ 11 Bài 14: Ôn tập phần vẽ kĩ thuật

Nội dung của Bài 14: Ôn tập phần vẽ kỹ thuật dưới dây sẽ giúp các em củng cố lại nội dung chính của phần Vẽ kĩ thuật đã học, rèn luyện và vận dụng kiến thức để giải một số bài tập liên quan.....từ đó, có thể ôn tập tốt cho bài kiểm tra sắp tới.

Công nghệ 11 Bài 14: Ôn tập phần vẽ kĩ thuật

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hệ thống hoá kiến thức

a. Nêu các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật

- Gồm các tiêu chuẩn về:

 • Khổ giấy
 • Tỉ lệ
 • Nét vẽ
 • Chữ viết
 • Ghi kích thước.

b. Các lọai hình biểu diễn trên bản vẽ kĩ thuật

- Hình chiếu vuông góc:

 • Phương pháp chiếu góc thứ nhất: Trên bản vẽ kĩ thuật có: 
 • Hình chiếu bằng B đặt dưới hình chiếu đứng A
 • Hình chiếu cạnh C sẽ đặt bên phải hình chiếu đứng A

- Phương pháp chiếu góc thứ ba: Trên bản vẽ kĩ thuật có: 

 • Hình chiếu bằng B đặt phía trên hình chiếu đứng A
 • Hình chiếu cạnh C đặt ở bên trái hình chiếu đứng A

- Mặt cắt- Hình cắt:

 • Hình biểu diễn đường bao của vật thể trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt
 • Hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt
 • Các loại mặt cắt: Mặt cắt chập, mặt cắt rời
 • Các loại hình cắt: Hình cắt toàn bộ, hình cắt một nửa, hình cắt cục bộ

- Hình chiếu trục đo:

 • Khái niệm và các thông số cơ bản: Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn không gian ba chiều của vật thể, được xây dựng bằng phép chiếu song song.
 • Hình chiếu trục đo vuông góc đều
 • Hình chiếu trục đo xiên góc cân

- Hình chiếu phối cảnh:( HCPC)

 • Khái niệm: Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.
 • Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ
 • Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ

c. Bản vẽ kĩ thuật

- Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

- Quá trình thiết kế: Thiết kế là quá trình  hoạt động sáng tạo của người thiết kế, bao gồm nhiều giai đoạn.

- Bản vẽ kĩ thuật: Bản vẽ kĩ thuật là các thông tin kĩ thuật được trình bài dưới dạng đồ hoạ theo quy tắc thống nhất.

- Bản vẽ cơ khí:

 • Bản vẽ chi tiết
 • Cách lập bản vẽ chi tiết
 • Bản vẽ lắp.

- Bản vẽ xây dựng:

 • Khái niệm: Bản vẽ xây dựng bao gồm các bản vẽ về các công trình xây dựng.
 • Bản vẽ mặt bằng tổng thể.
 • Các hình biểu diễn của ngôi nhà.
 • Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính:
 • Hệ thống vẽ kĩ thuật bằng máy tính.
 • Phần mềm AutoCAD

2. Bài tập minh họa

Bài 1: So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.

Hướng dẫn giải:

- Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất:

 • Vật thể nằm trước mặt phẳng chiếu đối với người quan sát
 • Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng

- Trong phương pháp chiếu góc thứ ba:

 • Vật thể nằm sau mặt phẳng chiếu đối với người quan sát
 • Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng

Bài 2: Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Hướng dẫn giải:

- Bản vẽ chi tiết:

+ Nội dung: Bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thứoc và các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

+ Công dụng: Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết

- Bản vẽ lắp:

+ Nội dung: Bản vẽ lắp trình bày hình dạng và vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

+ Công dụng: Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế?

Câu 2: Trình bày các đặc điểm của các loại hình biểu diễn ngôi nhà.

Câu 3: Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Câu 4: Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Chọn phát biểu đúng:

A. Mặt bằng là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng thẳng đứng đi qua cửa sổ

B. Mặt bằng là hình cắt đứng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ

C. Mặt bằng là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ

D. Đáp án khác

Câu 2: Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh........................với 1 mặt của vật thể.

A. song song.
B. không song song.
C.  vuông góc
D. cắt nhau.

Câu 3: Thông số nào sau đây không phải là thông số của hình chiếu trục đo?

A. Góc trục đo.
B.  Mặt phẳng hình chiếu.
C. Hệ số biến dạng.
D. Cả ba thông số.

Câu 4: Điền vào chỗ trống: “Mặt cắt là hình biểu diễn các ....................của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt”.

A. đường bao thấy.
B.  đường bao khuất.
C. đường bao.
D. đường giới hạn.

3.3. Trắc nghiệm Online

Các em hãy luyện tập bài trắc nghiệm Ôn tập phần vẽ kĩ thuật Công nghệ 11 sau để nắm rõ thêm kiến thức bài học.

Trắc Nghiệm

4. Kết luận

- Qua bài giảng Ôn tập phần vẽ kỹ thuật này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như:

 • Hệ thống kiến thức của phần Vẽ kĩ thuật .
 • Trả lời các câu hỏi phần ôn tập.
 • Làm tốt các bài tập trong phần vận dụng.
Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM