Giải bài tập SBT Vật Lí 9 Bài 23: Từ phổ - Đường sức từ

Nội dung hướng dẫn Giải bài tập SBT Lý 9 Bài 23 dưới đây do eLib biên soạn sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về từ phổ, đường sức từ. Mời các em tham khảo!

Giải bài tập SBT Vật Lí 9 Bài 23: Từ phổ - Đường sức từ

1. Giải bài 23.1 trang 52 SBT Vật lý 9

Hãy vẽ kim nam châm nằm cân bằng ở các vị trí A, B, C trong từ trường của thanh nam châm thẳng (Hình 23.1)

Phương pháp giải

Các đường sức từ có chiều nhất định. Chúng là những đường cong đi ra cực bắc, đi vào cực nam của nam châm

Hướng dẫn giải

Dùng mũi tên đánh dấu chiều của các đường sức từ đi qua các điểm A, B, C. Từ đó vẽ kim nam châm qua các điểm đó. Như hình dưới đây: 

 

2. Giải bài 23.2 trang 52 SBT Vật lý 9

Hình 23.2 cho biết một số đường sức từ của thanh nam châm thẳng. Hãy dùng mũi tên chỉ chiều đường sức từ tại các điểm C, D, E và ghi tên từ cực của nam châm.

Phương pháp giải

Các đường sức từ có chiều nhất định, ở bên ngoài thanh nam châm chúng là những đường cong đi ra từ cực bắc đi vào cực nam của nam châm

Hướng dẫn giải

Căn cứ vào sự định hướng của kim nam châm đã cho, vẽ chiều của đường sức từ đi qua C. Từ đó xác định cực Bắc, cực Nam của thanh nam châm và chiều của đường sức từ còn lại. Hình dưới đây: 

3. Giải bài 23.3 trang 52 SBT Vật lý 9

Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước sao cho:

A. có chiều từ cực Nam đến cực Bắc bên ngoài thanh nam châm.

B. có độ mau thưa tùy ý.

C. bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của nam châm.

D. có chiều đi từ cực Bắc đến cực Nam của thanh nam châm.

Phương pháp giải

Các đường sức từ có chiều nhất định, ở bên ngoài thanh nam châm chúng là những đường cong đi ra từ cực bắc đi vào cực nam của nam châm

Hướng dẫn giải

- Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước sao cho đi ra từ cực bắc đi vào cực nam của nam châm.

- Chọn đáp án D

4. Giải bài 23.4 trang 52 SBT Vật lý 9

Chiều đường sức từ của hai nam châm được cho trên hình 23.3. Nhìn hình vẽ, hãy cho biết tên các từ cực của nam châm.

Phương pháp giải

Các đường sức từ có chiều nhất định, ở bên ngoài thanh nam châm chúng là những đường cong đi ra từ cực bắc đi vào cực nam của nam châm

Hướng dẫn giải

- Trên hình (a): Đầu A của thanh nam châm là cực Nam.

- Trên hình (b): Đầu 2 của nam châm chữ U là cực Bắc.

5. Giải bài 23.5 trang 52 SBT Vật lý 9

Hình 23.4 vẽ một thanh nam châm thẳng và một số kim nam châm nằm cân bằng xung quanh. Hãy vẽ một đường sức từ của thanh nam châm, ghi rõ chiều của đường sức từ và tên từ cực của nam châm.

Phương pháp giải

Các đường sức từ có chiều nhất định, ở bên ngoài thanh nam châm chúng là những đường cong đi ra từ cực bắc đi vào cực nam của nam châm.

Hướng dẫn giải

Chiều của đường sức từ và cực của nam châm được mô tả như hình dưới đây:

6. Giải bài 23.6 trang 53 SBT Vật lý 9

Trên hình 23.5 đường sức từ nào vẽ sai?

A. Đường 1

B. Đường 2

C. Đường 3

D. Đường 4

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về đường sức từ để trả lời câu hỏi này

Hướng dẫn giải

- Trong các đường sức từ ở trên đường sức từ số 3 vẽ sai.

- Chọn đáp án C

7. Giải bài 23.7 trang 53 SBT Vật lý 9

Trên hình 23.6, lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt ở điểm nào là mạnh nhất?

A. Điểm 1

B. Điểm 2

C. Điêm 3

D. Điểm 4.

Phương pháp giải

Nơi nào từ trường mạnh thì đường sức từ dày, nơi nào từ trường yếu thì đường sức từ thưa.

Hướng dẫn giải

- Lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt ở điểm 1 là mạnh nhất

- Chọn đáp án A

8. Giải bài 23.8 trang 53 SBT Vật lý 9

Chiều của đường sức từ cho ta biết điều gì về từ trường tại điểm đó?

A. Chiều chuyển động của thanh nam châm đặt ở điểm đó.

B. Hướng của lực từ tác dụng lên cực Bắc của một kim nam châm đặt tại điểm đó.

C. Hướng của lực từ tác dụng lên vụn sắt đặt tại điểm đó.

D. Hướng của dòng điện trong dây dẫn đặt tại điểm đó.

Phương pháp giải

Các đường sức từ có chiều nhất định, ở bên ngoài thanh nam châm chúng là những đường đi ra từ cực bắc và đi vào ở cực nam của nam châm

Hướng dẫn giải

- Chiều của đường sức từ cho ta biết về từ trường tại điểm đó: Hướng của lực từ tác dụng lên cực Bắc của một kim nam châm đặt tại điểm đó. 

- Chọn đáp án B

9. Giải bài 23.9 trang 53 SBT Vật lý 9

Độ mau, thưa của các đường sức từ trên cùng một hình vẽ cho ta biết điều gì về từ trường?

A. Chỗ đường sức từ càng mau thì từ trường càng yếu, chỗ càng thưa thì từ trường càng mạnh.

B. Chỗ đường sức từ càng mau thì từ trường càng mạnh, chỗ càng thưa thì từ trường càng yếu.

C. Chỗ đường sức từ càng thưa thì dòng điện đặt ở đó có cường độ càng lớn.

D. Chỗ đường sức từ càng mau thì dây dẫn đặt ở đó càng bị nóng lên nhiều. 

Phương pháp giải

Nơi nào từ trường mạnh thì đường sức từ dày, nơi nào từ trường yếu thì đường sức từ thưa

Hướng dẫn giải

- Độ mau, thưa của các đường sức từ trên cùng một hình vẽ cho ta biết chỗ đường sức từ càng mau thì từ trường càng mạnh, chỗ càng thưa thì từ trường càng yếu.

- Chọn đáp án B

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM