Giải bài tập SBT Vật Lí 9 Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ

Nội dung hướng dẫn Giải bài tập SBT Vật lý 9 Bài 31 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về hiện tượng cảm ứng điện từ. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SBT Vật Lí 9 Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ

1. Giải bài 31.1 trang 69 SBT Vật lý 9

Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.

C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

Phương pháp giải

Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi ta đưa một cực nam châm lại gần hay ra xa một đầu cuộn dây đó hoặc ngược lại

Hướng dẫn giải

- Cách làm có thể tạo ra dòng điện cảm ứng là: Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

- Chọn đáp án D

2. Giải bài 31.2 trang 69 SBT Vật lý 9

Đưa một cực của nam châm lại gần một cuộn dây dẫn kín (nghĩa là nam châm chuyển động tương đối so với cuộn dây) thì trong cuộn dây dẫn có dòng điện cảm ứng. Hãy làm thí nghiệm để tìm xem có trường hợp nào nam châm chuyển động so với cuộn dây mà trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện.

Phương pháp giải

Khi số đường sức từ xuyên qua khung dây thay đổi thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng

Hướng dẫn giải

Trường hợp nam châm quay quanh một trục trùng với trục cuộn dây thì trong cuộn dây dẫn không có dòng điện cảm ứng do số lượng đường sức từ xuyên qua khung dây không thay đổi.

3. Giải bài 31.3 trang 69 SBT Vật lý 9

Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, làm thế nào để có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng?

Phương pháp giải

Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi ta đưa một cực nam châm lại gần hay ra xa một đầu cuộn dây đó hoặc ngược lại

Hướng dẫn giải

Ta đưa nam châm điện chuyển động lại gần hay ra xa cuộn dây dẫn kín để tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín nếu để công tắc điện luôn đóng.

4. Giải bài 31.4 trang 69 SBT Vật lý 9

Hãy nghĩ ra một cách khác so với so với những cách đã nêu trong SGK và trong các bài tập trên khi dùng nam châm điện (hoặc nam châm vĩnh cửu) để tạo ra dòng điện cảm ứng. Đến lớp kiểm tra lại bằng thí nghiệm.

Phương pháp giải

Có nhiều cách dùng nam châm để tạo ra dòng điện trong một cuộn dây dẫn kín. Dòng điện được tạo ra theo cách đó gọi là dòng điện cảm ứng

Hướng dẫn giải

– Cho nam châm vĩnh cửu đứng yên, cuộn dây dẫn kín quay quanh trục AB (hình vẽ):

 

– Cho nam châm điện quay quanh trục vuông góc với trục của cuộn dây dẫn kín.

5. Giải bài 31.5 trang 69 SBT Vật lý 9

Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

A. Mắc xen vào cuộn dây dẫn một chiếc pin.

B. Dùng một nam châm mạnh đặt gần đầu cuộn dây.

C. Cho một cực của nam châm chạm vào cuộn dây dẫn.

D. Đưa một cực của thanh nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây.

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức dùng nam châm để tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín.

Hướng dẫn giải

- Cách làm có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín là: Đưa một cực của thanh nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây.

- Chọn đáp án D. 

6. Giải bài 31.6 trang 70 SBT Vật lý 9

Cách nào dưới đây không tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

A. Cho cuộn dây dẫn chuyển động theo phương song song với các đường sức từ giữa hai nhánh của nam châm chữ U.

B. Cho cuộn dây dẫn quay cắt các đường sức từ của nam châm chữ U.

C. Cho một đầu của nam châm điện chuyển động lại gần một đầu cuộn dây dẫn.

D. Đặt nam châm điện ở trước đầu cuộn dây rồi ngắt mạch điện của nam châm.

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức dùng nam châm để tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín.

Hướng dẫn giải

- Trong các cách trên cách không tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín là cho cuộn dây dẫn chuyển động theo phương song song với các đường sức từ giữa hai nhánh của nam châm chữ U.

- Chọn đáp án A

7. Giải bài 31.7 trang 70 SBT Vật lý 9

Làm cách nào để tạo ra được dòng điện cảm ứng trong đinamô xe đạp?

A. Nối hai đầu của đinomô với hai cực của acquy.

B. Cho bánh xe cọ xát mạnh vào núm đinamô.

C. Làm cho nam châm trong đinamô quay trước cuộn dây.

D. Cho xe đạp chạy nhanh trên đường.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được nguyên lí tạo ra dòng điện cảm ứng

Hướng dẫn giải

- Để tạo ra được dòng điện cảm ứng trong đinamô xe đạp ta cần làm cho nam châm trong đinamô quay trước cuộn dây.

- Chọn đáp án C

8. Giải bài 31.8 trang 70 SBT Vật lý 9

Trong hiện tượng cảm ứng điện từ ta nhận biết được điều gì?

A. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn đặt gần nam châm

B. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây đặt trong từ trường của nam châm.

C. Dòng điện xuất hiện khi một cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm.

D. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi cuộn dây chạm vào nam châm.

Phương pháp giải

Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng là hiện tượng cảm ứng điện từ

Hướng dẫn giải

- Trong hiện tượng cảm ứng điện từ ta nhận biết được : Dòng điện xuất hiện khi một cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm.

- Chọn C

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM