Giải bài tập SBT Vật Lí 9 Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân

Ban biên tập eLib xin giới thiệu nội dung hướng dẫn Giải bài tập SBT Lý 9 Bài 62 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về điện gió, điện mặt trời và điện hạt nhân. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SBT Vật Lí 9 Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân

1. Giải bài 62.1 trang 125 SBT Vật lý 9

Gió trời tự nhiên không bao giờ hết. Vậy nguồn điện năng lấy từ máy phát điện gió cũng không bao giờ cạn. Phải chăng ở đây năng lượng đã tự sinh ra ? Nếu không phải thì năng lượng đó từ đâu mà có ?

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về năng lượng gió để trả lời câu hỏi này

Hướng dẫn giải

- Năng lượng gió không tự sinh ra. Năng lượng này được chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác như động năng, thế năng của các luồng không khí. Chúng được tạo ra do sự chênh lệch về nhiệt độ, áp suất giữa các địa điểm khác nhau trên mặt đất sinh ra. Sự chênh lệc về nhiệt độ và áp suất là do không khí nóng lên nhờ năng lượng mặt trời chuyển hóa thành.

- Vậy năng lượng gió do năng lượng ánh sáng mặt trời chuyển hóa thành.

2. Giải bài 62.2 trang 125 SBT Vật lý 9

Hãy chỉ ra chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và về sự biến đổi năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân và nhà máy nhiệt điện.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được về cấu tạo nhà máy điện hạt nhân và nhà máy nhiệt điện

Hướng dẫn giải

- Về cấu tạo

+ Giống nhau: Đều có hệ thống nồi hơi và tuabin để vận hành máy phát

+ Khác nhau: Trong nhà máy điện hạt nhân dùng lò phản ứng hạt nhân, còn trong nhà máy nhiệt điện thì dùng lò đốt nhiên liệu.

- Về biến đổi năng lượng

+ Giống nhau: Đều biến đổi nhiệt năng của nước thành động năng của hơi nước để quay tuabin.

+ Khác nhau: Nhà máy nhiệt điện biến đổi hóa năng của nhiên liệu thành nhiệt năng đun nóng nước làm nước bay hơi; nhà máy điện nguyên tử dùng năng lượng của phản ứng hạt nhân biến thành nhiệt năng đun nóng nước làm bơi hơi nước.

3. Giải bài 62.3 trang 125 SBT Vật lý 9

Hãy nêu lên những ưu điểm của việc sử dụng điện năng so với việc sử dụng trực tiếp các dạng năng lượng khác.

Phương pháp giải

Sử dụng điện năng không gây ô nhiễm, dễ vận chuyến, không cần kho chứa, hiệu suất cao.

Hướng dẫn giải

Những ưu điểm của việc sử dụng điện năng so với việc sử dụng trực tiếp các dạng năng lượng khác là: Không gây ô nhiễm, dễ vận chuyến, không cần kho chứa, hiệu suất cao.

4. Giải bài 62.4 trang 125 SBT Vật lý 9

Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hóa thành điện năng?

A. Cơ năng.

B. Nhiệt năng.

C. Hóa năng.

D. Quang năng.

Phương pháp giải

Trong máy phát điện gió cơ năng được chuyển hóa thành điện năng

Hướng dẫn giải

- Trong máy phát điện gió cơ năng được chuyển hóa thành điện năng.

- Chọn đáp án A

5. Giải bài 62.5 trang 125 SBT Vật lý 9

Trong nhà máy điện hạt nhân, bộ phận nào có nhiệm vụ giống như lò đốt trong nhà máy nhiệt điện? Đó là nhiệm vụ gì?

Phương pháp giải

Lò phản ứng giữ nhiệm vụ tạo ra nhiệt được đưa đến lò sinh hơi bằng chất tái nhiệt

Hướng dẫn giải

Trong nhà máy điện hạt nhân, bộ phận có nhiệm vụ giống như lò đốt trong nhà máy nhiệt điện là: lò phản ứng. Nhiệm vụ đó là tạo ra nhiệt được đưa đến lò sinh hơi bằng chất tái nhiệt.

6. Giải bài 62.6 trang 125 SBT Vật lý 9

Dòng điện do pin mặt trời cung cấp có gì khác với dòng điện do máy phát điện gió cung cấp?

A. Pin Mặt Trời có công suất lớn hơn máy phát điện gió.

B. Dòng điện do pin mặt trời cung cấp là dòng một chiều, còn do máy phát điện gió là xoay chiều.

C. Pin Mặt Trời cho dòng điện liên tục, còn máy phát điện gió cung cấp dòng điện đứt quãng.

D. Dòng điện do Pin Mặt Trời cung cấp là dòng điện xoay chiều còn do máy phát điện cung cấp là dòng một chiều biến đổi.

Phương pháp giải

Dòng điện do pin mặt trời cung cấp là dòng một chiều, còn do máy phát điện gió là xoay chiều

Hướng dẫn giải

- Dòng điện do pin mặt trời cung cấp khác với dòng điện do máy phát điện gió cung cấp: Dòng điện do pin mặt trời cung cấp là dòng một chiều, còn do máy phát điện gió là xoay chiều.

- Chọn đáp án B

7. Giải bài 62.7 trang 125 SBT Vật lý 9

Trong Pin Mặt Trời, sự chuyển hóa quang năng thành điện năng có đặc điểm gì khác với sự chuyển hóa các dạng năng lượng khác thành điện năng trong các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân?

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về sự chuyển hóa năng lượng trong các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân và trong pin mặt trời

Hướng dẫn giải

- Sản xuất điện từ pin Mặt Trời: Cho công suất điện nhỏ, không nạp điện liên tục ngày đêm, năng lượng chuyến hóa trực tiếp từ quang năng sang điện năng.

- Sản xuất điện năng bằng các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân: Cho công suất điện lớn, điện năng được sản xuất liên tục ngày đêm, năng lượng chuyến hóa qua nhiều giai đoạn (nhiệt năng ⟶ cơ năng ⟶ điện năng).

- Điểm khác biệt cơ bản nhất là Pin Mặt Trời trực tiếp biến đổi quang năng thành điện năng. Trong các nhà máy phát điện khác thì năng lượng được chuyển hóa thành nhiều dạng năng lượng khác đến cuối cùng là điện năng.

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM