Giải bài tập SBT Vật Lí 9 Bài 33: Dòng điện xoay chiều

Ban biên tập eLib xin giới thiệu Giải bài tập SBT Vật lý 9 bài 33 dưới đây để giúp các em có thể rèn luyện kỹ năng làm bài Vật lý liên quan các kiến thức về dòng điện xoay chiều. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SBT Vật Lí 9 Bài 33: Dòng điện xoay chiều

1. Giải bài 33.1 trang 73 SBT Vật lý 9

Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:

A. Luôn luôn tăng.

B. Luôn luôn giảm.

C. Luân phiên tăng, giảm.

D. Luôn luôn không đổi

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về sự xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng, giảm.

Hướng dẫn giải

- Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng, giảm.

- Chọn đáp án C

2. Giải bài 33.2 trang 73 SBT Vật lý 9

Trong thí nghiệm bố trí như hình 33.1, dòng điện cảm ứng xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi:

A. Nam châm đứng yên, cuộn dây quay quanh trục PQ.

B. Nam châm và cuộn dây đều quay quanh trục PQ.

C. Nam châm và cuộn dây chuyển động thẳng cùng chiều với cùng vận tốc.

D. Nam châm đứng yên, cuộn dây dẫn quay quanh trục AB.

Phương pháp giải

Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm hay cho nam châm quay trước cuộn dây thì trong cuộn dây có thể xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.

Hướng dẫn giải

- Dòng điện cảm ứng xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi nam châm đứng yên, cuộn dây dẫn quay quanh trục AB. 

- Chọn đáp án D

3. Giải bài 33.3 trang 73 SBT Vật lý 9

Trên hình 33.2 vẽ một khung dây dẫn kín đặt trong từ trường. Giải thích vì sao khi cho khung dây quay quanh trục PQ nằm ngang thì trong khung dây không xuất hiện dòng điện xoay chiều.

Phương pháp giải

Dòng điện xoay chiều xuất hiện khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn biến thiên

Hướng dẫn giải

Không xuất hiện dòng điện xoay chiều vì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn không biến đổi.

4. Giải bài 33.4 trang 74 SBT Vật lý 9

Treo một thanh nam châm bằng một sợi dây mềm rồi thả cho nam châm đu đưa quanh vị trí cân bằng OA (hình 33.3). Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín B là dòng điện xoay chiều hay có chiều không đổi (một chiều)? Tại sao?

Phương pháp giải

Dòng điện cảm ứng xoay chiều xuất hiện khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm

Hướng dẫn giải

Khi thanh nam châm tiến lại gần vị trí cân bằng OA thì số lương đường sức từ gửi qua cuộn dây B sẽ tăng, dòng điện cảm ứng theo một chiều nào đó. Tiếp đến thanh nam châm tiến ra xa vị trí cân bằng OA, số lượng đường sức từ gửi qua cuộn dây B sẽ giảm, dòng điện cảm ứng có chiều ngược lại.

5. Giải bài 33.5 trang 74 SBT Vật lý 9

Trường hợp nào dưới đây thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều?

A. Cho nam châm chuyển động lại gần cuộn dây.

B. Cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ.

C. Đặt thanh nam châm vào trong lòng cuộn dây rồi cho cả hai đều quay quanh một trục.

D. Đặt thanh nam châm hình trụ trước một cuộn dây, vuông góc với tiết diện cuộn dây rồi cho thanh nam châm quay quanh trục của nó.

Phương pháp giải

Dòng điện cảm ứng xoay chiều xuất hiện khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm

Hướng dẫn giải

- Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ Vì khi đó số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm.

- Chọn đáp án B

6. Giải bài 33.6 trang 74 SBT Vật lý 9

Trường hợp nào dưới đây trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều?

A. Cho nam châm quay trước một cuộn dây dẫn kín, các đường sức từ bị cuộn dây cắt ngang.

B. Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ của từ trường.

C. Liên tục cho một cực của nam châm lại gần rồi ra xa một đầu dây dẫn kín.

D. Đặt trục Bắc Nam của thanh nam châm trùng với trục của một ống dây rồi cho nam châm quay quanh trục đó.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều

Hướng dẫn giải

- Trường hợp trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều là: Đặt trục Bắc Nam của thanh nam châm trùng với trục của một ống dây rồi cho nam châm quay quanh trục đó. Vì khi đó số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây không đổi.

- Chọn đáp án D

7. Giải bài 33.7 trang 74 SBT Vật lý 9

Khi nào dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín đổi chiều?

A. Nam châm đang chuyển động thì dừng lại.

B. Cuộn dây dẫn đang quay thì dừng lại.

C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây đang tăng thì giảm hoặc ngược lại.

D. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây liên tục tăng hoặc liên tục giảm.

Phương pháp giải

Vận dụng nội dung lí thuyết về dòng điện cảm ứng để trả lời câu hỏi này

Hướng dẫn giải

- Dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây đang tăng thì giảm hoặc ngược lại.

- Chọn đáp án C

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM