Giải bài tập SBT Vật Lí 9 Bài 37: Máy biến thế

Cùng eLib ôn tập các kiến thức về máy biến thế. Không chỉ thế tài liệu còn giúp các em rèn luyện các kỹ năng làm bài Vật lý 9. Hi vọng, với cách hướng dẫn giải chi tiết các bài tập thì đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Giải bài tập SBT Vật Lí 9 Bài 37: Máy biến thế

1. Giải bài 37.1 trang 80 SBT Vật lý 9

Máy biến thế dùng để:

A. giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi.

B. giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi.

C. làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.

D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được tác dụng của máy biến thế

Hướng dẫn giải

- Máy biến thế dùng để làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

- Chọn đáp án D

2. Giải bài 37.2 trang 80 SBT Vật lý 9

Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4 400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu?

Phương pháp giải

Áp dụng công thức:

\({U_2} = \frac{{{U_1}.{n_2}}}{{{n_1}}}\) để tính hiệu điện thế cuộn thứ cấp

Hướng dẫn giải

Ta có:

\(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} \Rightarrow {U_2} = \frac{{{U_1}.{n_2}}}{{{n_1}}} = 12V\)

Vậy hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là : 12V

3. Giải bài 37.3 trang 80 SBT Vật lý 9

Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế?

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về máy biến thế để trả lời câu hỏi này

Hướng dẫn giải

Vì dòng điện một chiều không đổi sẽ tạo ra một từ trường không đổi, dẫn đến số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn thứ cấp không đổi. Khi đó trong cuộn thứ cấp không có dòng điện cảm ứng.

4. Giải bài 37.4 trang 80 SBT Vật lý 9

Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở hai cực của máy là 2 000 V. Muốn tải điện năng đi xa, người ta phải tăng hiệu điện thế lên 20 000 V. Hỏi phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỉ lệ nào? Cuộn dây nào mắc vào hai cực của máy phát điện?

Phương pháp giải

Áp dụng công thức:

\(\frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = \frac{{{U_1}}}{{{U_2}}}\) để tính tỉ số vòng dây giữa hai cuộn

Hướng dẫn giải

Phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỉ lệ là:

\(\frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = \frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{20000}}{{2000}} = 10\)

Cuộn dây có ít vòng được mắc vào hai cực của máy phát điện.

5. Giải bài 37.5 trang 80 SBT Vật lý 9

Máy biến thế có tác dụng gì?

A. Giữ cho hiệu điện thế ổn định.

B. Giữ cho cường độ dòng điện ổn định.

C. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

D. Làm thay đổi vị trí của máy.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được tác dụng của máy biến thế

Hướng dẫn giải

- Máy biến thế dùng để làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

- Chọn đáp án C

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM