Giải bài tập SBT Vật Lí 9 Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Mời các em cùng eLib củng cố kiến thức và rèn luyện các kỹ năng làm bài về ánh sáng trắng và ánh sáng màu với tài liệu Giải bài tập SBT Vật lý 9 Bài 52. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây. Chúc các em học tốt!

Giải bài tập SBT Vật Lí 9 Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

1. Giải bài 52.1 trang 107 SBT Vật lý 9

Trong số bốn nguồn sáng sau đây, nguồn nào không phát ra ánh sáng trắng?

A. Bóng đèn pin đang sáng.

B. Bóng đèn ống thông dụng.

C. Một đèn LED.

D. Một ngôi sao.

Phương pháp giải

Đèn LED là nguồn phát ánh sáng màu.

Hướng dẫn giải

- Nguồn không phát ra ánh sáng trắng là một đèn led.

- Chọn đáp án C

2. Giải bài 52.2 trang 107 SBT Vật lý 9

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

a. Bút laze khi hoạt động thì phát ra ánh sáng

b. Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm kính màu xanh thì ta được ánh sáng

c. Ánh sáng do đèn pha ôtô phát ra là ánh sáng

d. Có thể tạo ra ánh sáng vàng bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu

1. trắng.

2. xanh.

3. đỏ.

4. vàng.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được đăc điểm của ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Hướng dẫn giải

Cách ghép để được câu có nội dung đúng là: a - 3; b - 2; c - 1; d - 4.

3. Giải bài 52.3 trang 107 SBT Vật lý 9

Tẩm một ít cồn 900 vào một mẫu bông rồi để vào đĩa đốt, sau đó rắc vài hạt muối vào ngọn lửa. Màu của ánh sáng phát ra là màu gì?

Phương pháp giải

Màu của muối natri khi nung nóng là màu vàng

Hướng dẫn giải

Tẩm một ít cồn 900 vào một mẫu bông rồi để vào đĩa đốt, sau đó rắc vài hạt muối vào ngọn lửa. Màu của ánh sáng phát ra là màu vàng do muối natri tạo nên.

4. Giải bài 52.4 trang 107 SBT Vật lý 9

Em có một tấm lọc A màu đỏ và một tấm lọc B màu lục.

a. Nếu nhìn một tờ giấy trắng qua cả hai tấm lọc đó thì em sẽ thấy tờ giấy màu gì ? Nêu dự đoán và làm thí nghiệm kiểm tra. Cho rằng tờ giấy trắng phản xạ ánh sáng trắng của đèn trong phòng.

b. Đặt tấm lọc A trước tấm lọc B hoặc đặt tấm lọc B trước tấm lọc A thì màu tờ giấy trong hai trường hợp có như nhau hay không ? Nêu dự đoán và làm thí nghiệm kiểm tra.

Phương pháp giải

Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu.

Hướng dẫn giải

a) Màu đen. Đó là vì ánh sáng trắng được hắt lên từ tờ giấy sau khi đi qua tấm lọc A màu đỏ thì thành ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ không đi qua được tấm lọc B màu xanh, nên ta thấy tối đen.

b) Nếu cho ánh sáng đi qua tấm lọc B trước rồi mới đi qua tấm lọc A thì hiện tượng sẽ xảy ra như trên và ta sẽ vẫn thấy tờ giấy màu đen.

5. Giải bài 52.5 trang 107 SBT Vật lý 9

Hãy kể ra một số màu mà em thấy được khi nhìn vào một bong bóng xà phòng ở ngoài trời. Một số em hãy cùng quan sát độc lập với nhau rồi so sánh kết quả.

Phương pháp giải

Màu sắc sặc sỡ trên bong bóng xà phòng phụ thuộc vào hướng nhìn của mắt

Hướng dẫn giải

Nhìn vào một bong bóng xà phòng thì ta có thể thấy màu này hay màu khác rất sặc sỡ tùy thuộc vào hướng nhìn. Nhìn chung ta sẽ nhìn được các màu từ: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím...

6. Giải bài 52.6 trang 107 SBT Vật lý 9

Ta biết rằng phải có ánh sáng màu đi vào mắt mới gây ra cảm giác màu. Những ánh sáng có màu khác nhau chút ít sẽ gây ra cảm giác màu khác nhau chút ít. Ví dụ: Về màu vàng, có thể có màu vàng chanh, màu vàng nhạt, màu vàng sẫm, màu vàng nghệ…

Hãy kể tên một số màu đỏ khác nhau, màu xanh khác nhau và màu tím khác nhau.

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về ánh sáng trắng và ánh sáng màu để trà lời câu hỏi này

Hướng dẫn giải

- Đỏ sẫm, đỏ nhạt, đỏ cánh sen, đỏ cờ, đỏ tía...

- Xanh biếc, xanh nước biển, xanh da trời, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh lơ, xanh thẫm, xanh nhạt...

- Tím sẫm, tím huế, tím hoa cà.

7. Giải bài 52.7 trang 108 SBT Vật lý 9

Nguồn sáng nào dưới đây phát ra ánh sáng trắng?

A. Đèn LED vàng.

B. Đèn neon trong bút thử điện.

C. Đèn pin.

D. Con đom đóm

Phương pháp giải

Đèn pin là nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng

Hướng dẫn giải

- Nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng là đèn pin

- Chọn đáp án C

8. Giải bài 52.8 trang 108 SBT Vật lý 9

Nguồn sáng nào dưới đây phát ra ánh sáng màu?

A. Đèn LED.

B. Đèn ống thường dùng.

C. Đèn pin.

D. Ngọn nến.

Phương pháp giải

Đèn LED là nguồn sáng phát ra ánh sáng màu

Hướng dẫn giải

- Nguồn sáng phát ra ánh sáng màu là đèn LED

- Chọn đáp án A

9. Giải bài 52.9 trang 108 SBT Vật lý 9

Chỉ ra câu sai. Có thể thu được ánh sáng đỏ nếu:

A. Thắp sáng một đèn LED đỏ.

B. Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ.

C. Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ.

D. Chiếu một chùm sáng đỏ qua tấm lọc màu tím.

Phương pháp giải

Không thể thu được ánh sáng đỏ nếu chiếu ánh sáng đỏ vào tấm lọc có màu sắc khác

Hướng dẫn giải

- Ta có thể thu được ánh sáng màu đỏ khi ta thắp sáng một đèn LED đỏ, chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ, và chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ.

=> Ta không thể thu được ánh sáng đỏ khi chiếu một chùm sáng đỏ qua tấm lọc màu tím.

- Chọn đáp án D

10. Giải bài 52.10 trang 108 SBT Vật lý 9

Nhúng một tấm kính màu lục vào một bình nước màu đỏ rồi nhìn tấm kính qua thành ngoài của bình, ta sẽ thấy nó có màu gì?

A. Màu trắng.

B. Màu đỏ.

C. Màu lục.

D. Màu đen.

Phương pháp giải

Khi trộn màu lục và màu đỏ ta được màu đen

Hướng dẫn giải

- Nhúng một tấm kính màu lục vào một bình nước màu đỏ rồi nhìn tấm kính qua thành ngoài của bình, ta sẽ thấy nó có màu đen.

- Chọn đáp án D

11. Giải bài 52.11 trang 108 SBT Vật lý 9

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Mặt trời, đèn pin, đèn ống,…

b. Các đèn LED, các đèn ống đỏ, lục, vàng,…

c. Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách

d. Ví dụ: chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ, ta sẽ thu được

1. chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu.

2. một chùm sáng đỏ.

3. là các nguồn phát ánh sáng màu.

4. là các nguồn phát ánh sáng trắng.

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về ánh sáng trắng và ánh sáng màu để trả lời câu hỏi này

Hướng dẫn giải

Cách ghép để được câu có nội dung đúng là: a - 4, b - 3, c - 1, d - 2.

12. Giải bài 52.12 trang 108 SBT Vật lý 9

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Chú ý rằng bột màu không phải là

b. Ánh sáng đỏ sau khi truyền qua tấm kính đỏ sẽ vẫn là

c. Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm kính tím thì

d. Mỗi tấm lọc màu là một môi trường trong suốt đối với ánh sáng màu này

1. không trong suốt đối với ánh sáng các màu khác.

2. sau tấm kính, sẽ không có ánh sáng. Ta nói tấm kính tím không trong suốt với ánh sáng đỏ.

3. ánh sáng đỏ. Ta nói rằng tấm kính đỏ là môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ.

4. nguồn phát ra ánh sáng màu.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được đăc điểm của ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Hướng dẫn giải

Cách ghép để được câu có nội dung đúng là:

a - 4; b - 3; c - 2; d - 1.

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM