Giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật, giúp các em hoàn thành nội dung bài tập SGK, qua các dạng bài tập: Trình bày khái niệm cảm ứng, liên hệ thực tế, kiến thức đã học, giải thích các quá trình kích thích, kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích.

Giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật

1. Giải bài 1 trang 110 SGK Sinh học 11

- Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng.

Phương pháp giải

- Xem lại cảm ứng, trình bày khái niệm cảm ứng, liên hệ thực tế cho ví dụ minh họa.

Hướng dẫn giải

- Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.
- Ví dụ: Trùng giày bơi tới chỗ có nhiều ôxi. Trùng biến hình thu chân giả để tránh ánh sáng chói.

2. Giải bài 2 trang 110 SGK Sinh học 11

- Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại sao?

Phương pháp giải

- Xem lại hệ thần kinh dạng lưới, giải thích tại sao: Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng.

Hướng dẫn giải

- Khi kích thích một điểm trên cơ thể xung thần kinh sẽ lan nhanh ra khắp mạng lưới thần kinh làm cho động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân.

- Do co toàn bộ cơ thể nên (dù bị kích thích 1 điểm) nên tiêu phí nhiều năng lượng.

3. Giải bài 3 trang 110 SGK Sinh học 11

- Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

Phương pháp giải

- Xem lại hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

Hướng dẫn giải

- Cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch gồm:

  • Bộ phận tiếp nhận kích thích là các giác quan.
  • Bộ phận phân tích tổng hợp thông tin là hạch não.
  • Bộ phận thực hiện là cơ.
Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM