Giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa, giúp các em hoàn thành nội dung bài tập SGK. Thông qua các dạng bài tập: Trình bày khái niệm phát triển của thực vật, liên hệ thực tế, xác định điều kiện ra hoa, phân loại thực vật 1 năm và thực vật lâu năm.

Giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

1. Giải bài 1 trang 146 SGK Sinh học 11

- Phát triển của thực vật là gì?

Phương pháp giải

- Xem lại phát triển ở thực vật có hoa, trình bày khái niệm phát triển của thực vật.

Hướng dẫn giải

- Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).

2. Giải bài 2 trang 146 SGK Sinh học 11

- Lúc nào thì cây ra hoa?

Phương pháp giải

- Xem lại phát triển ở thực vật có hoa. Sự ra hoa của thực vật phụ thuộc vào tuổi cây, hooc môn ra hoa và các yếu tố ngoại cảnh (nhiệt độ, quang chu kỳ).

Hướng dẫn giải

- Cây ra hoa khi đã có các điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tuỳ thuộc vào giống, loài cây, các chồi đỉnh thân chuyển hoá từ trạng thái sinh dưỡng hình thành lá sang trạng thái sinh dưỡng hình thành hoa.

3. Giải bài 3 trang 146 SGK Sinh học 11

- Đặc điểm ra hoa ở thực vật I năm các phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:

a. Chiều cao của thân.

b. Đường kính gốc.

c. Theo số lượng lá trên thân.

d. Cả a, b, c đúng.

Phương pháp giải

- Xem lại phát triển ở thực vật có hoa. Cây một năm là cây ngắn ngày như cà chua.

Hướng dẫn giải

- Đặc điểm ra hoa ở thực vật I năm các phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo theo số lượng lá trên thân.

⇒ Đáp án c.

4. Giải bài 4 trang 146 SGK Sinh học 11

- Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

a. Diệp lục b.

b. Carôtenôit.

c. Phitôcrôm.

d. Diệp lục a, h và phitôcrôm.

Phương pháp giải

- Xem lại phát triển ở thực vật có hoa. Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là phitôcrôm.

Hướng dẫn giải

- Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là phitôcrôm.

⇒ Đáp án c.

Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM