Giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Qua nội dung tài liệu giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. Giúp các em củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài tập. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

1. Giải bài 1 trang 154 SGK Sinh học 11

- Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

Phương pháp giải

- Hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là:

+ Tirôxin.

+ Estosterôn.

+ Ơstrôgen.

Hướng dẫn giải

- Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là: tirôxin, testosterôn, ơstrôgen.

+ Hoocmôn sinh trưởng: Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước tế bào; kích thích phát triển xương.

+ Hoocmôn tirôxin: Kích thích chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.

+ Hoocmôn ơstrôgen(ở nữ) và testostêrôn (ở nam): Kích thích phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì, testostêrôn làm tăng tổng hợp prôtêin giúp phát triển cơ bắp.

2. Giải bài 2 trang 154 SGK Sinh học 11

- Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng.

Phương pháp giải

- Hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng:

+ Juvenin.

+ Ecđixơn.

Hướng dẫn giải

- Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là juvenin và ecđisơn.

+ Ecđixơn: Gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

+ Juvenin: Phối hợp với ecđixơn gây lột xác ở sâu bướm, ức chế quá trình sâu biến thành nhộng và bướm.

3. Giải bài 3 trang 154 SGK Sinh học 11

- Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh mẽ về thể chất và tâm sinh lí?

Phương pháp giải

- Vào thời kì dậy thì của nam: Testostêrôn.

- Vào thời kì dậy thì của nữ: Ơstrôgen.

Hướng dẫn giải

- Vào thời kì dậy thì của nam, vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testostêrôn làm thay đổi mạnh thể chất và tâm sinh lí ở nam.

- Vào thời kì dậy thì ở nữ, vàng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen làm thay đổi mạnh thể chất và tâm sinh lí ở nữ.

Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM