Giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật, giúp các em củng cố kiên thức thông qua rèn luyện kĩ năng làm bài tập về sinh trưởng ở thực vật. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

1. Giải bài 1 trang 138 SGK Sinh học 11

- Sinh trưởng ở thực vật là gì?

Phương pháp giải

- Xem lại khái niệm sinh trưởng ở thực vật, bài 34: Sinh trưởng ở thực vật SGK Sinh học 11.

Hướng dẫn giải

- Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

2. Giải bài 2 trang 138 SGK Sinh học 11

- Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

Phương pháp giải

- Xem lại khái niệm sinh trưởng sơ cấp ở thực vật, bài 34: Sinh trưởng ở thực vật SGK Sinh học 11.

Hướng dẫn giải

- Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

3. Giải bài 3 trang 138 SGK Sinh học 11

- Sinh trưởng thứ cấp là gì?

Phương pháp giải

- Xem lại khái niệm sinh trưởng thứ cấp ở thực vật, bài 34: Sinh trưởng ở thực vật SGK Sinh học 11.

Hướng dẫn giải

- Sinh trưởng thứ cấp là quá trình làm thân cây to ra (tăng đường kính của thân) do sự hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên (tầng sinh mạch và tầng sinh bần).

Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM