Giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 24: Ứng động

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 24: Ứng động, giúp các em hoàn thành nội dung bài tập SGK bám sát nội dung bài học, thông qua các dạng bài tập: Trình bày khái niệm ứng động, phân loại các hình thức ứng động, liên hệ thực tế xác định các hình thức ứng động ở thực tiễn, phân biệt các hình thức ứng động.

Giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 24: Ứng động

1. Giải bài 1 trang 104 SGK Sinh học 11

- Ứng động sinh trưởng là gì?

Phương pháp giải

- Xem lại ứng động, trình bày khái niệm ứng động sinh trưởng. 

Hướng dẫn giải

- Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động, trong đó các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa..) có tốc độ sinh trưởng khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng của tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ…)

2. Giải bài 2 trang 104 SGK Sinh học 11

- Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng.

Phương pháp giải

- Ứng động sinh trưởng là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng dãn dài của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan do tác động của kích thích.

Hướng dẫn giải

- Cơ quan của hoa có ứng động sinh trưởng: Ứng động sinh trưởng của hoa phụ thuộc vào cấu trúc kiểu hình dẹp (lưng - bụng) của cánh hoa: do sự sinh trưởng không đồng đều tại mặt trên và mặt dưới của cánh hoa.

→ Như vậy, ở hoa thì cánh hoa là cơ quan có ứng động sinh trưởng

3. Giải bài 3 trang 104 SGK Sinh học 11

- Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

Phương pháp giải

- Xem lại các loại ứng động, liên hệ thực tế xác định hình thức ứng động.

Hướng dẫn giải

- Sự vận động nở hoa là phản ứng sinh trưởng quang ứng động.

+ Ví dụ: Hoa của cây bồ công anh mở ra lúc sáng và đóng lại lúc chạng vạng tối hoặc lúc ánh sáng yếu. Đó là phản ứng quang ứng động. Quang ứng động thường xáy ra ở các cụm hoa của họ Cúc (cúc xu xi).

4. Giải bài 4 trang 104 SGK Sinh học 11

- Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng.

Phương pháp giải

- Xem lại ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng. Lập bảng phân biệt hai hình thức ứng động về khái niệm, tốc độ ứng động, ví dụ minh họa.

Hướng dẫn giải

Phân biệt ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng

5. Giải bài 5 trang 104 SGK Sinh học 11

- Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật.

Phương pháp giải

- Xem lại ứng động, vai trò của ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng.

Hướng dẫn giải

- Vai trò của ứng động:

+ Ứng động sinh trưởng giúp cây phản ứng kịp thời trước những thay đổi của điều kiện môi trường để tồn tại và phát triển.

+ Ứng động không sinh trưởng giúp thực vật có những phản ứng kịp thời, thích nghi đa dạng với những tác động của môi trường bảo đảm cho cây tồn tại và phát triển.

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM