Giải bài tập SBT Hóa 9 Bài 51: Saccarozơ

Nhằm mục đích kiểm tra kiến thức về Saccarozơ cũng như cách vận dụng tích chất để giải bài tập. eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập dưới đây. Với các bài tập có phương pháp và lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Giải bài tập SBT Hóa 9 Bài 51: Saccarozơ

1. Giải bài 51.1 trang 59 SBT Hóa học 9

Tiến hành thí nghiệm sau :

Cho vào hai cốc cùng một lượng nước (khoảng 100 ml), sau đó cho vào cốc thứ nhất glucozơ, cốc thứ hai saccarozơ (với khối lượng như nhau, khoảng hai thìa cà phê) khuấy cho tan hết. Hãy so sánh độ ngọt giữa hai dung dịch đường.

Phương pháp giải

Đường saccarozơ ngọt hơn đường glucozơ.

Hướng dẫn giải

Cốc hoà tan đường saccarozơ ngọt hơn.

2. Giải bài 51.2 trang 59 SBT Hóa học 9

Rót khoảng 100 ml H2O vừa đun sôi vào cốc thủy tinh, sau đó cho đường ăn vào khuấy nhanh đến khi thấy đường không tan nữa thì dừng lại. Rót lấy phần dung dịch sang cốc khác đậy lại, để yên sau một ngày, quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích.

Phương pháp giải

Xem tính chất vật lí của đường saccarozơ.

Hướng dẫn giải

Có đường kết tinh trong cốc do độ tan của saccarozơ trong nước lạnh nhỏ hơn trong nước nóng.

3. Giải bài 51.3 trang 59 SBT Hóa học 9

Saccarozơ bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra :

A. Một phân tử fructozơ và một phân tử glucozơ.

B. Hai phân tử glucozơ.

C. Hai phân tử fructozơ.

D. Một phân tử glucozơ và ba phân tử axit axetic.

Phương pháp giải

Xem tính chất hóa học của Saccarozơ. 

Hướng dẫn giải

Saccarozơ bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra một phân tử fructozơ và một phân tử glucozơ.

Đáp án A.

4. Giải bài 51.4 trang 60 SBT Hóa học 9

Nêu cách phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học: rượu etylic, axit axetic, saccarozơ.

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất hóa học khác nhau giữa các chất hữu cơ. 

Hướng dẫn giải

TN1: Dùng quỳ tím nhận được axit axetic.

TN2: Cho vào mỗi dung dịch vài giọt dd axit H2SO4, đun nóng, sau đó trung hoà bằng dd NaOH rồi thực hiện phản ứng tráng gương. Dung dịch nào có phản ứng tráng gương, đó là dung dịch saccarozơ.

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM