Giải bài tập SBT Hóa 9 Bài 54: Polime

Dựa theo cấu trúc SBT Hóa học 9, eLib xin chia sẻ với các bạn bài Polime. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Mục lục nội dung

1. Giải bài 54.1 trang 61 SBT Hóa học 9

2. Giải bài 54.2 trang 62 SBT Hóa học 9

3. Giải bài 54.3 trang 62 SBT Hóa học 9

4. Giải bài 54.4 trang 62 SBT Hóa học 9

5. Giải bài 54.5 trang 62 SBT Hóa học 9

Giải bài tập SBT Hóa 9 Bài 54: Polime

1. Giải bài 54.1 trang 61 SBT Hóa học 9

Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Polime là những chất dễ bay hơi.

B. Polime là những tính chất dễ tan trong nước.

C. Polime chỉ được tạo ra bởi con người và không có trong tự nhiên.

D. Polime là những chất rắn, không bay hơi, thường không tan trong nước.

Phương pháp giải

Xem lí thuyết polime.

Hướng dẫn giải

Polime là những chất rắn, không bay hơi, thường không tan trong nước.

Đáp án D

2. Giải bài 54.2 trang 62 SBT Hóa học 9

Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất : như dùng để chế tạo các thùng chứa hóa chất, bồn chứa nước, bình phun thuốc trừ sâu... Một đoạn mạch phân tử của polipropen được biểu diên như sau:

a) Hãy viết công thức của mỗi mắt xích tạo nên loại polime này.

b) Viết phương trình tổng quát của phản ứng tạo polipropen từ propen.

Phương pháp giải

Dựa vào cấu tạo của PP viết lại công thức của mỗi mắt xích, mỗi mắt xích sẽ có 3 nguyện tử C và 1 liên kết đôi C=C

Hướng dẫn giải

a) CH= CH(CH3)

b) nCH2 = CH(CH3)  (to, áp suất, xt) → (-CH2-CH(CH3)-)n

3. Giải bài 54.3 trang 62 SBT Hóa học 9

Có các polime sau

a)

b) 

c) 

Hãy viết các công thức chung của các polime trên và cho biết chúng được tạo ra từ những monome nào.

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm cấu tạo của polime.

Hướng dẫn giải

a)  monome là 

b)  monome là 

c) monome là 

4. Giải bài 54.4 trang 62 SBT Hóa học 9

a) Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của tinh bột, protein, nhựa PE.

b) Khi đốt cháy hoàn toàn m gam một chất, thấy trong sản phẩm tạo ra có khí nitơ. Hỏi chất đó là chất nào trong các chất trên ?

Phương pháp giải

Xem lí thuyết polime

Hướng dẫn giải

a) Giống nhau : Đều là các polime.

Khác nhau : Tinh bột chứa C, H, O.

Protein ngoài C, H, O còn có N và một số nguyên tố khác.

Nhựa PE : chỉ chứa C và H.

b) Đó là protein.

5. Giải bài 54.5 trang 62 SBT Hóa học 9

Poli(vinyl clorua), viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl clorua CH2 = CH - Cl

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng.Poli(vinyl clorua), viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl clorua

b) Tính khối lượng poli(vinyl clorua) thu được từ 1 tấn vinyl clorua, biết hiệu suất của phản ứng là 90%.

c) Để thu được 1 tấn PVC cần bao nhiêu tấn vinyl clorua, giả thiết hiệu suất phản ứng là 90% ?

Phương pháp giải

Viết và tính toán theo PTHH.

Hướng dẫn giải

a) Phản ứng điều chế PVC :

b) Theo phản ứng cứ 62,5n tấn CH2 = CH - Cl thì thu được 62,5n tấn PVC.

Vậy từ 1 tấn vinyl clorua sẽ thu được 1 tấn PVC.

Vì hiệu suất phản ứng là 90% nên khối lượng PVC thực tế thu được là: 91.90/100 = 0,9 tấn

c) Khối lượng PVC cần dùng là: 1/90 x 100 = 1,11 tấn

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM