Giải bài tập SBT Hóa 9 Bài 47: Chất béo

Giải bài tập chất béo eLib sưu tầm và tổng hợp bên dưới đây. Tài liệu là lời giải hay, chi tiết và chính xác cho các bài tập trong SBT trang 57. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho quá trình học tập và nâng cao kiến thức của các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây chuẩn bị cho bài học sắp tới

Giải bài tập SBT Hóa 9 Bài 47: Chất béo

1. Giải bài 47.1 trang 57 SBT Hóa học 9

Tiến hành các thí nghiệm sau:

Cho vào ống nghiệm khoảng 3 ml cồn 96°, sau đó nhỏ một vài giọt dầu ăn vào ống nghiệm. Quan sát sự hoà tan của dầu ăn trong cồn. Thêm từ từ nước vào trong ống nghiệm (mỗi lần khoảng 1 ml), quan sát hiện tượng xảy ra và nhận xét.

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết tính chất vật lí của chất béo.

Hướng dẫn giải

Cho 3ml cồn 96o , sau đó nhỏ một vài giọt dầu ăn vào ống nghiệm, quan sát ta thấy dầu ăn không tan trong cồn . Thêm nước từ từ vào ống nghiệm, quan sát hiện tượng dầu ăn không tan trong cồn nhưng cồn tan rất nhiều trong nước.

2. Giải bài 47.2 trang 57 SBT Hóa học 9

Dầu, mỡ dùng làm thực phẩm có điểm gì giống và khác với dầu mỡ dùng để bôi trơn xe, máy (được tách ra từ dầu mỏ) về thành phần, cấu tạo.

Nêu cách phân biệt hai loại chất nêu trên.

Phương pháp giải

Xem tính chất của chất béo. Dầu, mỡ làm thực phẩm là chất béo còn dầu mỡ bôi trơn xe, máy là các hiđrocacbon.

Hướng dẫn giải

- Dầu mỡ dùng làm thực phẩm là dẫn xuất hiđrocacbon, trong phân tử có chứa C, H, O.

- Dầu mỡ dùng để bôi trơn máy là hiđrocacbon, trong phân tử có chứa C, H.

Về cấu tạo : Dầu, mỡ dùng làm thực phẩm là các este của glixerol và các axit béo.

Dầu mỡ dùng để bôi trơn máy là những hiđrocacbon.

Cách phân biệt : Đun hai loại với dung dịch kiềm. Loại nào tan được trong kiểm đó là dầu, mỡ dùng làm thực phẩm. Loại nào không tan trong kiềm đó là hiđrocacbon ià dầu mỡ dùng để bôi trơn xe, máy.

3. Giải bài 47.3 trang 57 SBT Hóa học 9

Chất béo tác dụng với kiềm thu được glixerol và

A. một muối của axit béo.

B. hai muối của axit béo.

C. ba muối của axit béo.

D. một hỗn hợp muối của các axit béo

Phương pháp giải

Xem tính chất hóa học của chất béo.

Hướng dẫn giải

Chất béo tác dụng với kiềm thu được glixerol và một hỗn hợp muối của các axit béo.

Đáp án D

4. Giải bài 47.4 trang 57 SBT Hóa học 9

Khi thực hiện phản ứng xà phòng hoá một loại chất béo A bằng dung dịch NaOH, người ta thu được glixerol và hỗn hợp gồm hai muối C17H35COONa và C15H31COONa với tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1.

Hãy xác định công thức cấu tạo có thể có của loại chất béo này.

Phương pháp giải

Dựa vào tỉ lệ mol 2 muối sản phẩm để xác định công thức cấu tạo của A: 2 gốc Cl7H35COONa và 1 gốc C15H31COONa.

Hướng dẫn giải

Vì chất béo A khi thuỷ phân chỉ tạo ra hai muối của axit:

Đó là C17H35COONa và C15H31COONa với tỉ lệ số mol tương ứng là 2 :1. Vậy este A chứa hai gốc axit C17H35COO- và một gốc axit C15H31COOnên cấu tạo của este A là:

 hoặc 

5. Giải bài 47.5 trang 57 SBT Hóa học 9

Cho m kg chất béo tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 17,72 kg hỗn hợp muối và 1,84 kg glixerol. Tính m và khối lượng NaOH đã dùng.

Phương pháp giải

Đặt công thức tổng quát của chất béo là: (RCOO)3C3H5

Viết PTHH và tìm R.

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học:

(RCOO)C3H5 + 3NaOH to→ C3H5(OH)3 + 3RCOONa

1 mol     3 mol     1 mol     3 mol

mC3H5(OH)3 = 1,84/92 = 0,02 mol

nNaOH = 0,02 x 3/1 = 0,06 mol

mNaOH = 0,06 x 40 = 2,4g

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mchatbeo + mNaOH = mgixerol + mmuoi

mchatbeo + 2,4 = 1,84 + 17,72

mchatbeo = 17,16kg

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM