Giải bài tập SBT Hóa 9 Bài 53: Protein

Hướng dẫn Giải bài tập SBT Hóa học 9 Bài 53 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SBT Hóa 9 Bài 53: Protein

1. Giải bài 53.1 trang 61 SBT Hóa học 9

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Protein có khối lượng phân tử lớn và cấu tạo đơn giản.

B. Protein có khối lượng phân tử lớn và do nhiều phân tử amino axit giống nhau tạo nên.

C. Protein có khối lượng phân tử rất lớn và cấu tạo cực kì phức tạp do nhiều loại amino axit tạo nên.

D. Protein có khối lượng phân tử rất lớn do nhiều phân tử axit aminoaxetic tạo nên.

Phương pháp giải

Xem lí thuyết protein.

Hướng dẫn giải

Protein có khối lượng phân tử rất lớn và cấu tạo cực kì phức tạp do nhiều loại amino axit tạo nên.

Đáp án C

2. Giải bài 53.2 trang 61 SBT Hóa học 9

Giải thích các hiện tượng sau:

a) Khi nấu canh cua thấy nổi lên các mảng gạch cua.

b) Khi giặt quần áo dệt từ tơ tằm hoặc len lông cừu không nên giặt bằng xà phòng có tính kiềm cao mà nên giặt bằng xà phòng trung tính.

Phương pháp giải

Xem tính chất hóa học của protein, biết protein có trong nước cua và tơ tằm, lông cừu...

Hướng dẫn giải

a) Do khi đun nóng các protein tan trong nước cua bị đông tụ.

b) Tơ tằm, lông cừu, len được cấu tạo từ protein, khi giặt bằng xà phòng có tính kiềm cao chúng dễ bị thuỷ phân làm quần áo mau hỏng.

3. Giải bài 53.3 trang 61 SBT Hóa học 9

Trong các loại lương thực, thực phẩm sau: gạo, kẹo, dầu lạc, trứng, loại nào

a) chứa nhiều chất béo nhất ?

b) chứa nhiều chất đường nhất ?

c) chứa nhiều chất bột nhất ?

d) chứa nhiều protein nhất ?

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức hữu cơ đã học để xác định thành phần chính trong thực phẩm.

Hướng dẫn giải

a) Dầu lạc.

b) Kẹo.

c) Gạo.

d) Trứng.

4. Giải bài 53.4 trang 61 SBT Hóa học 9

Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân protein, người ta thấy khối lượng mol phân tử của X là 75 gam/mol.

Đốt cháy 1,5 gam X thấy tạo ra 1,76 gam CO2, 0,9 gam H2O và 0,28 gam N2.

a) Hãy xác định công thức phân tử của X.

b) Viết công thức cấu tạo của X.

Phương pháp giải

Đặt công thức tổng quát là CxHyOzNt

Lập tỉ lệ tối giản: x : y : z : t = nC : nH : nO : nN dựa vào sản phẩm cháy

Hướng dẫn giải

a) Khối lượng các chất sinh ra khi đốt cháy 1 mol X là:

mCO2 = 1,76/1,5 x 75 = 88g → trong 1 mol có mC = 88/44 x 12 = 24g

mH2O = 0,9x75/1,5 = 45g → mH = 45/18 x 2 = 5g

Trong 1 mol X có mN = 0,28/1,5 x 75 = 14g

Gọi công thức của X là CxHyOzNt

Ta có: 12x + y + 16z + 14t = 75

Vậy: 12x = 24 → x = 2

y = 5

14t = 14 → t = 1

Thay các giá trị của X, y, t vào ta được : 16z = 32 → z = 2.

Vậy công thức của X là C2H5O2N.

b) Vì X tách được, ra từ sản phẩm thuỷ phân protein nên nó là amino ạxit. Vậy công thức cấu tạo của X là: NH2 - CH2 - COOH

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM