Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Ngữ Văn 12 siêu ngắn

Phần hướng dẫn soạn bài dưới đây giúp định hướng làm các bài tập trong SGK một cách cụ thể. Tài liệu giúp các em rèn luyện củng cố những kiến thức đã học, nâng cao hiểu biết và rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt hiệu quả. Chúc các em soạn bài thật tốt để có những giờ học sôi động trên lớp.

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Ngữ Văn 12 siêu ngắn

1. Soạn câu 1 trang 33 SGK Ngữ Văn 12 tập 1 siêu ngắn

Khi miêu tả nhân vật như Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Bà, Tú Bà tác giả đã sử dụng những từ ngữ chuẩn xác, từ đó, giúp bộc lộ những nét tính cách, đặc điểm con người của từng nhân vật.

  • Mã Giám Sinh: mày sâu nhẵn nhụi, bản chất sỗ sàng, con buôn thể hiện ngay bằng hành động.
  • Sở Khanh: chải chuốt, dịu dàng, bề ngoài bóng bẩy nhưng lừa lọc, bội tình.
  • Bạc Bà: miệng thề xoen xoét, lừa lọc, điêu trá.
  • Tú Bà: nhờn nhợt, sống bằng nghề buôn bán phấn người.

2. Soạn câu 2 trang 34 SGK Ngữ Văn 12 tập 1 siêu ngắn

  • Đặt dấu chấm (.) giữa hai dòng sông (ở dòng chữ đầu)
  • Đặt dấu chấm (.) sau những dòng nước khác (ở dòng chữ thứ hai)
  • Đặt dấu phẩy (,) sau dòng ngôn ngữ cũng vậy (ở dòng chữ thứ hai).

3. Soạn câu 3 trang 34 SGK Ngữ Văn 12 tập 1 siêu ngắn

  • Một số từ ngữ nước ngoài được cho là lạm dụng: file, hacker.
  • Thay thế: file – tập tin, hacker – tin tặc.

 

Ngày:13/07/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM