Unit 8 lớp 8: English Speaking Countries - Project

Nhằm tạo cho các em thời gian tìm hiểu về các thành phố nổi tiếng trên thế giới với các địa điểm và các hoạt động thu hút khách du lịch hàng năm, phần Project - Unit 8 yêu cầu các em thu thập thông tin về các thành phố này và thiết kế các tấm áp phích bắt mắt để có được lượt bình chọn cao.

Mục lục nội dung

Unit 8 lớp 8: English Speaking Countries - Project

1. Unit 8 lớp 8 Project

Explore us! (Hãy khám phá chúng tôi!)

Tạm dịch:

Những thành phố thủ đô là những điểm thu hút tuyệt vời.

Làm việc theo nhóm bốn hoặc năm người.

1. Thực hiện một số nghiên cứu về một trong các thành phố, sau đó lập danh sách các địa điểm và hoạt động mà các em nghĩ sẽ thu hút du khách đến thành phố.

2. Thiết kế một áp phích cho thành phố với hình ảnh và thông tin.

3. Trình bày áp phích của các em trước lớp và giới thiệu thành phố.

4. Cả lớp bình chọn tấm áp phích hấp dẫn nhất.

Guide to answer

Canberra

Introduction:

Canberra is Australia's capital, it is built through an architectural design competition and it is also referred to as the "bush capital". Canberra has unique entertainment and its own characteristics.

Places: Burley Griffin lake, National Library of Australia, National Carillon bell tower, Parliamentary Triangle

Activities:

- Walking around the lake or riding bike a round Burley Griffin

- Rowing around and take some photos in Burley Griffin the lake

- Studying valuable documents to better understand the cultural value of Australia and other countries around the world in National Library of Australia

- Admiring 55 bronze bells on the tower, enjoying the music in National Carillon bell tower

- Enjoying the panoramic view of the capital Canberra

- Explore the peaceful landscape and learn more about the artworks, the famous works of the capital in Parliamentary Triangle

- Join in Hot air balloon festival and Car exhibition festival Summernats

Tạm dịch:

Canberra

Giới thiệu:

Canberra là thủ đô của Úc, được xây dựng thông qua một cuộc thi thiết kế kiến trúc và nó còn được ví như “thủ đô bụi rậm”. Canberra có cách giải trí độc đáo và đặc điểm riêng.

Địa điểm: Hồ Burley Griffin, Thư viện Quốc gia Úc, Tháp chuông Quốc gia Carillon, Tam giác Quốc hội

Các hoạt động:

- Đi dạo quanh hồ hoặc đạp xe một vòng quanh hồ Burley Griffin

- Chèo thuyền xung quanh và chụp một số bức ảnh ở hồ Burley Griffin

- Nghiên cứu các tài liệu quý giá để hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa của Úc và các nước trên thế giới tại Thư viện Quốc gia Úc

- Chiêm ngưỡng 55 quả chuông đồng trên tháp, thưởng thức âm nhạc trong tháp chuông National Carillon

- Ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Canberra

- Khám phá cảnh quan thanh bình và tìm hiểu thêm về các tác phẩm nghệ thuật, công trình nổi tiếng của thủ đô trong Tam giác Quốc hội

- Tham gia lễ hội khinh khí cầu và lễ hội triển lãm xe hơi Summernats

2. Conclusion

Kết thúc bài học, các em cần cùng với các bạn trong nhóm nghiên cứu về một thành phố và kể ra các địa điểm cũng như các hoạt động thu hút khách du lịch đến thăm quan. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, cả nhóm cùng nhau tạo ra một tấm áp phích thật đẹp và lôi cuốn người xem. 

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM