Giáo trình môn Quản trị học

Quản trị học là môn học cơ sở cho khối ngành kinh tế, trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị học làm cơ sở cho việc học tập các học phần chuyên sâu về quản trị chuyên ngành. Nhằm mục đích cung cấp một cách có hệ thống kiến thức khoa học quản trị, các nhà biên soạn đã tiến hành biên soạn cuốn Giáo trình Quản trị học căn bản, với mong muốn mang lại cho các bạn sinh viên một nền tảng kiến thức khoa học căn bản, vững chắc để có thể học tập, nghiên cứu ở các lĩnh vực kiến thức chuyên sâu hơn ở các môn chuyên ngành có liên quan. Dưới đây là một số giáo trình Quản trị học được sử dụng trong hệ thống giáo dục hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo trình môn Quản trị học

1. Giáo trình Quản trị học - TS. Trần Đăng

Nền kinh tế thế giới đang phát triển không ngừng trong xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ. Vào năm 2007, Việt Nam đã chính thức hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, với sự kiện trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới - WTO.

Kiến thức về kinh tế nói chung và quản trị kinh doanh nói riêng đang ngày được nhiều người tìm đọc, học tập và nghiên cứu. Nhằm mục đích cung cấp một cách có hệ thống kiến thức khoa học quản trị, nhóm biên soạn thuộc Khoa Kinh tế - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đã tiến hành biên soạn cuốn Giáo trình Quản trị học căn bản, với mong muốn mang lại cho các bạn sinh viên một nền tảng kiến thức khoa học căn bản, vững chắc để có thể học tập, nghiên cứu ở các lĩnh vực kiến thức chuyên sâu hơn ở các môn chuyên ngành có liên quan.

Cấu trúc cuốn giáo trình bao gồm bảy chương:

Chương 1. Tổng quan về quản trị

Chương 2. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp

Chương 3. Quyết định quản trị

Chương 4. Chức năng hoạch định

Chương 5. Chức năng tổ chức

Chương 6. Chức năng điều khiển

Chương 7. Chức năng kiểm soát

Link xem sách Tại đây

2. Giáo trình Quản trị học - TS.Nguyễn Xuân Điền

Quản trị học là môn học cơ sở chuyên ngành Quản trị được giảng dạy ở các trường kinh tế và quản trị kinh doanh từ những năm của thập niên 90 trở lại đây. Ở Học viện Tài chính, môn Quản trị học được biên soạn và đưa vào giảng dạy từ năm 2005 cho sinh viên thuộc các chuyên ngành: hệ thống thông tin kinh tế, Kinh doanh chứng khoán và Bất động sản với 3 đơn vị học trình (2 tín chỉ).

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế phát triển xã hội trong điều kiện kinh tế mới, bộ môn Quản trị kinh doanh tổ chức biên soạn giáo trình Quản trị học. Trong lần biên soạn này, một mặt kế thừa những nội dung khoa học đã được biên soạn trong bài giảng gốc 2009, mặt khác, tập thể tác giả đã cố gắng đúc rút kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy môn học này thời gian qua, nghiên cứu những tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan, đặc biệt đã liên hệ nhiều đối với hoạt động của các tổ chức hiện nay. Với sự kế thừa, chọn lọc những nội dung khoa học của môn học suốt thời gian nghiên cứu, giảng dạy vừa qua, sự kết hợp các kiến thức từ thực tế của quá trình quản trị các tổ chức trong đời sống xã hội, giáo trình Quản trị học có thể đảm bảo cho mục tiêu học tập, nghiên cứu và giảng dạy ở Học viện Tài chính và các cơ sở đào tạo khác cùng nhóm ngành.

MỤC LỤC

Chương 1. Tổng quan về quản trị

Chương 2. Vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị

Chương 3.Thông tin và quyết định trong quản trị

Chương 4. Chức năng hoạch định

Chương 5. Chức năng tổ chức

Chương 6. Chức năng lãnh đạo

Chương 7. Chức năng kiểm tra

Link xem sách Tại đây

3. Giáo trình Quản trị học - TS. Phan Thăng

Cuốn giáo trình Quản trị học được xuất bản để giúp sinh viên trong các trường Đại học và Cao đẳng có thêm nguồn tài liệu học tập và nghiên cứu. Hiện cuốn giáo trình đã được tái bản nhiều lần và được sửa chữa, bổ sung thêm cho phù hợp với quá trình phát triển về kinh tế xã hội của đất nước.

Hơn lúc nào hết nhu cầu về học tập và nghiên cứu về quản trị đang tăng lên từng ngày. Bạn đọc có thể tiếp cận với rất nhiều công trình về quản trị học. Mặc dù vậy, thực tế cũng chứng tỏ rằng, khoa học quản trị là một hệ thống hoàn chỉnh, nhưng mỗi tác giả lại trình bày theo cách riêng của mình. Không ít trường hợp sinh viên trong các trường Đại học và Cao đẳng đặt ra câu hỏi là cần phải hiểu thế nào cho đúng về quản trị học? Để giúp bạn đọc tiếp cận một cách dễ dàng, nhưng vẫn đảm bảo được tính hệ thống và tính khoa học, cuốn giáo trình chỉ trình bày những vấn đề chủ yếu sau:

- Khái niệm về quản trị và nhà quản trị

- Quá trình phát triển của lý thuyết về quản trị

- Môi trường về quản trị

- Thông tin trong quản trị

- Ra quyết định trong quản trị

- Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra trong các hoạt động về quản trị

MỤC LỤC

Chương I. Đại cương về quản trị

Chương II. Quá trình phát triển của lý thuyết quản trị

Chương III. Môi trường quản trị

Chương IV. Thông tin trong quản trị

Chương V. Ra quyết định

Chương VI. Hoạch định

Chương VII. Tổ chức trong quản trị

Chương VIII. Quản trị nguồn nhân lực

Chương IX. Lãnh đạo

Chương X. Kiểm tra

Link xem sách Tại đây

4. Giáo trình Quản trị học - Nguyễn Thị Liên Diệp

Ở bất cứ cấp bậc nào trong tổ chức nhà quản trị cũng phải thực thi bốn chức năng hoachj định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát. Một cách khác để nói về nhà quản trị là đánh giá những vai trò mà ông ta đạt được. Những nhà quản trị làm thay đổi những kết quả của tổ chức bằng những quyết định của họ. Một phần đáng kể những thực hiện của tổ chức có thể gán cho những hành động quản trị.

Tuy nhiên, một số yếu tố quyết định kết quả lại nằm ngoài sự kiểm soát của quản trị. Chính vì vậy, nghiên cứu về quản trị có thể cung cấp cho bạn khối tư liệu tri thức có thể giúp bạn một cơ sở khoa học về quản trị và do đó bạn có thể trở thành một nhà quản trị có năng lực hơn. Đồng thời những người không có dự định về nghề nghệp trong quản trị thị học quản trị sẽ cho họ một sự hiểu biết sáng suốt về những hành vi của sếp họ, và về những chức năng của nội bộ tổ chức.

Để đáp ứng nhu cầu bạn đọc, tác giả Nguyễn Thị Liên Diệp đã cho ra đời cuốn sách Quản trị học như là một cuốn sách chuyên khảo nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức đầy đủ nhất về lĩnh vực quản trị.

MỤC LỤC

Phần 1: Những vấn đề chung của quản trị học

Chương 1: Nhà quản trị và công việc quản trị

Chương 2: Sự tiến triển của tư tưởng quản trị

Chương 3: Môi trường của tổ chức

Chương 4: Văn hóa của tổ chức

Chương 5: Quyết định quản trị

Phần 2: Các chức năng của quản trị

Chương 6: Hoạch định

Chương 7: Tổ chức

Chương 8: Điều khiển

Chương 9: Kiểm tra

Phần 3: Các tình huống trong thực tế quản trị

Link xem sách Tại đây

5. Giáo trình Quản trị học - NXB Giao Thông Vận Tải

Quản trị học là môn học cơ sở cho khối ngành kinh tế, trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị học làm cơ sở cho việc học tập các học phần chuyên sâu về quản trị chuyên ngành.

Nhằm đáp ứng mục tiêu trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về quản trị học và kỹ năng vận dụng được các quy luật, các nguyên tắc trong công tác quản trị ở các tổ chức.

Giáo trình này gồm những nội dung chính sau:

Chương 1: Tổng quan về quản trị các tổ chức.

Chương 2: Vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị học.

Chương 3: Quyết định và thông tin trong quản trị.

Chương 4: Lập kế hoạch.

Chương 5: Chức năng tổ chức.

Chương 6: Lãnh đạo.

Chương 7: Kiểm tra.

Link xem sách Tại đây

Ngày:08/01/2021 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM