Luận văn ThS: Đề xuất giải pháp tổ chức thi công đảm bảo tiến độ xây dựng công trình bê tông thuộc dự án thủy điện hòa thuận tỉnh Cao Bằng

Luận văn ThS Đề xuất giải pháp tổ chức thi công đảm bảo tiến độ xây dựng công trình bê tông thuộc dự án thủy điện hòa thuận tỉnh Cao Bằng đề xuất một số giải pháp tổ chức thi công đảm bảo tiến độ xây dựng công trình bê tông thuộc dự án thủy điện Hòa Thuận tỉnh Cao Bằng.
 

Luận văn ThS: Đề xuất giải pháp tổ chức thi công đảm bảo tiến độ xây dựng công trình bê tông thuộc dự án thủy điện hòa thuận tỉnh Cao Bằng

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Ngành xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn nhất của nền kinh tế quốc dân, nó chiếm vị trí chủ chốt ở khâu cuối cùng trong quá trình sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định. Ngành xây dựng chiếm một nguồn kinh phí khá lớn của ngân sách quốc gia và xã hội, thường chiếm khoảng 10-20% GDP. Nó đóng góp cho nền kinh tế quốc dân một khối lượng sản phẩm rất lớn, ngoài ra còn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để sản phẩm tạo ra trong quá trình xây dựng đạt hiệu quả cao về kinh tế cũng như chất lượng thì biện pháp tổ chức thi công đóng góp một phần hết sức quan trọng.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Đề xuất một số giải pháp tổ chức thi công đảm bảo tiến độ xây dựng công trình bê tông thuộc dự án thủy điện Hòa Thuận tỉnh Cao Bằng.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là biện pháp tổ chức thi công xây dựng công trình bê tông nhà máy thủy điện.

Phạm vi nghiên cứu: Trong đề tài này, luận văn đi sâu nghiên cứu biện pháp thi công công trình bê tông thuộc dự án xây dựng công trình Nhà máy thủy Hòa Thuận tỉnh Cao Bằng nhằm đảm bảo tiến độ khi có nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thi công.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện được nội dung và nhiệm vụ của đề tài tác giả luận văn có sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu; Phương pháp khảo sát thực tế; Phương pháp phân tích và một số phương pháp kết hợp khác.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về thi công xây dựng công trình bê tông nhà máy thủy điện

Khái niệm về công trình xây dựng bê tông

Vai trò và tác dụng của công trình bê tông

Những điều kiện cần thiết khi xây dựng các công trình bê tông

Tình hình xây dựng các công trình bê tông ở Việt Nam trong những năm gần đây

Các giải pháp thi công công trình bê tông ở Việt Nam và trên thế giới trong thời gian qua

Những bài học kinh nghiệm về xây dựng các công trình bê tông

2.2 Cơ sở khoa học và thực tiễn tổ chức thi công xây dựng công trình bê tông

Cơ sở pháp lý trong biện pháp tổ chức thi công xây dựng công trình bê tông

Các đặc điểm và nhân tố ảnh hưởng đến công tác thi công và tiến độ thi công công trình bê tông

Những nguyên tắc và yêu cầu lập tiến độ thi công xây dựng công trình bê tông

Quy trình lập thiết kế biện pháp tổ chức thi công xây dựng công trình bê tông

Những căn cứ và nguyên tắc đề xuất giải pháp tổ chức thi công

2.3 Đề xuất giải pháp tổ chức thi công đảm bảo tiến độ xây dựng công trình bê tông thuộc dự án thủy điện hòa thuận tỉnh Cao Bằng

Giới thiệu dự án thủy điện Hòa Thuận

Những nhân tố ảnh hưởng đến thi công xây dựng công trình nhà máy thủy điện Hòa Thuận

Phân tích hiện trạng thi công xây dựng công trình thuộc dự án nhà máy thủy điện Hòa Thuận

Đánh giá chung về công tác tổ chức thi công xây dựng công trình bê tông thuộc dự án thủy điện Hòa Thuận

Đề xuất giải pháp tổ chức thi công đảm bảo tiến độ xây dựng công trình bê tông thuộc dự án thủy điện Hòa Thuận tỉnh Cao Bằng

3. Kết luận

Kết luận

Trong thời gian nghiên cứu đê tài tác giả đã nỗ lực tìm tòi nghiên cứu tài liệu kết hợp với thực tiễn dự án đã triển khai thi công để hoàn thành luận văn. Đối với mỗi học viên đều có những kinh nghiệm được đúc rút ra trong quá trình nghiên cứu. Các kiến thức được tích lũy trong quá trình học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật, kiến thức trên các nguồn thông tin mang lại cho Tác giả nhiều kiến thức bổ ích

Kiến nghị

Các hình thức tổ chức thi công ngày càng được áp dụng rộng rãi trong xây dựng. Sự vận dụng một cách hợp lý phương pháp này mang lại lợi ích về kinh tế cũng như phát huy được tính chuyên nghiệp khi lập ra các tổ đội chuyên môn hóa trong xây dựng, quản lý chặt chẽ về mối liên hệ kỹ thuật, tổ chức cần có ở những công trình lớn và cần đẩy nhanh tiến độ

4. Tài liệu tham khảo

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. “Luật số 50/2014/QH13: Luật Xây dựng.” Việt Nam. 2014.

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. “Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.” Việt Nam. 2015.

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. “Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.” Việt Nam. 2015.

- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS kiến trúc- xây dựng trên-

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM