Luận văn: Thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

Luận văn Thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi.

Luận văn: Thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

1. Mở đầu

1.1 Lí do chọn đề tài

Hiện nay ở các trường mầm non, việc sử dụng trò chơi vào hình thức dạy học rất phổ biến. Tuy nhiên, thường thì các trò chơi sẽ được phục vụ cho các hoạt động học như hoạt động làm quen môi trường xung quanh, hoạt động làm quen với các biểu tượng toán, hoạt động tạo hình… Từ những lý do kể trên, chúng tôi quyết định chọn nghiên cứu đề tài: “Thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi” nhằm giúp giáo viên có thêm nhiều trò chơi học tập phù hợp để phát triển vốn từ cho trẻ.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi.

1.3  Khách thể và đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi.

Khách thể nghiên cứu: Trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi (trẻ khối lớp Chồi).

1.4. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng và tổ chức thử nghiệm ở trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi.

Quá trình thử nghiệm được tiến hành ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

1.5 Giả thuyết khoa học

Nếu thiết kế được một số trò chơi học tập hợp lý thì sẽ đạt được hiệu quả cao trong việc phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 

1.6 Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc thiết kế một số trò chơi nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi.

Nghiên cứu thực trạng của việc thiết kế một số trò chơi nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi.

Thiết kế và tổ chức thử nghiệm các trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi.

1.7 Phương pháp nghiên cứu

hương pháp nghiên cứu lý luận: Thu thập, đọc và tổng hợp các tài liệu lý luận có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

Phương pháp quan sát.

Phương pháp đàm thoại.

Phương pháp sử dụng phiếu điều tra.

Phương pháp thử nghiệm.

Phương pháp thống kê toán học.

1.8 Đóng góp của đề tài

Đánh giá thực trạng sử dụng trò chơi học tập để phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi.

Thiết kế một số trò chơi học tập để phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận về việc thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi.

 

Lịch sử nghiên cứu vấn đề

Một số vấn đề lý luận về ngôn ngữ

Phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non

Hoạt động vui chơi và trò chơi học tập đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

 

2.2 Thực trạng việc thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi.

Khái quát khảo sát thực trạng

Phân tích kết quả khảo sát thực trạng

2.3 Thiết kế và thử nghiệm một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

Nguyên tắc khi thiết kế trò chơi học tập cho trẻ

Trò chơi học tập bằng lời

Trò chơi học tập kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin

Thử nghiệm và phân tích kết quả thử nghiệm

3. Kết luận và kiến nghị

3.1 Kết luận

Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ có vai trò rất quan trọng trong công tác chăm sóc và giáo dục nhằm mục đích phát triển toàn diện cho trẻ, nó còn là cơ sở giao tiếp và lĩnh hội tri thức của trẻ trong các hoạt động ở trường mầm non cũng như các cấp học sau này. Vốn từ là nền móng để phát triển ngôn ngữ. Để trẻ có thể hòa nhập với mọi người xung quanh thì cần phải có vốn từ phong phú, vì nhờ có vốn từ mà ngôn ngữ mạch lạc của trẻ cũng sẽ được phát triển. Vì vậy, việc phát triển vốn từ cho trẻ rất quan trọng và cần được quan tâm nhiều hơn nữa.

3.2 Kiến nghị

Ở các lớp nên tổ chức nhiều hoạt động tích hợp hay trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ nhiều hơn nữa để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ một cách tốt nhất. Vì thời gian diễn ra hoạt động giúp trẻ phát triển vốn từ còn khá hạn chế và mục đích phát triển cũng chưa nêu một cách rõ ràng. 

Nhà trường có thể tổ chức các cuộc thi thiết kế trò chơi học tập kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin để các giáo viên có thể trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ với nhau, làm phong phú thêm kho trò chơi học tập nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục – Đào tạo, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, NXB Chính trị quốc gia, 2009.

Phạm Thị Châu – Nguyễn Thị Oanh – Trần Thị Sinh, Giáo dục học mầm non, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.

Hoàng Dũng – Bùi Mạnh Hùng, Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học, NXB Đại học Sư Phạm, 2007.

Nguyễn Thị Thanh Hà, Tổ chức cho trẻ vui chơi ở nhà trẻ - mẫu giáo, NXB Giáo dục, 1996.

Nguyễn Thị Hòa, Giáo trình giáo dục học mầm non, NXB Đại học Sư Phạm, 2009

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn sư phạm trên ---

Ngày:26/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM