Công nghệ 6 Bài 27: Thực hành: Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình

Để giúp các em có thể củng cố các kiến thức và kĩ năng về thu chi trong gia đình, mời các cùng tìm hiểu nội dung bài thực hành về các tình huống thu chi trong gia đình dưới đây. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây!

Công nghệ 6 Bài 27: Thực hành: Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình

1. Một số bài tập tình huống thu chi trong gia đình

1.1. Xác định thu nhập của gia đình

 • Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo nên
 • Các nguồn thu nhập chính: thu nhập bằng tiền và bằng hiện vật.

Câu 1: 

Gia đình em có 6 người, sống ở thành phố.

Ông nội công tác tại một cơ quan Nhà nước có mức lương tháng là 900 000đ, bà nội đã nghỉ hưu với mức lương 350 000đ một tháng.

Bố là công nhân ở một nhà máy với mức lương tháng là 1 000 000đ, mẹ là giáo viên có mức lương tháng là 800 000đ, chị gái học ở trường THPT và em học lớp 6.

Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình trong một tháng?

Gợi ý trả lời

Tổng thu nhập của gia đình em trong một tháng:

T = Lương ông nội + lương bà nội + lương bố + lương mẹ.

= 900.000 + 350.000 + 1.000.000 + 800.000 (đồng)

= 3.050.000 đồng.

Câu 2:

Gia đình em có 4 người, sống ở nông thôn, lao động chủ yếu là làm nông nghiệp. Một năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phần thóc để ăn là 1,5 tấn, số còn lại đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg.

Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng.

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm ?

Gợi ý trả lời

Số thóc đem bán = 5 – 1,5 = 3,5 (tấn) = 3.500 (kg).

→ Số tiền bán thóc là: 3.500 * 2.000 = 7.000.000 (đồng).

Tổng thu nhập của gia đình em trong một năm là:

T = tiền bán thóc + tiền bán sản phẩm khác

= 7.000.000 + 1.000.000 = 8.000.000 đồng.

Câu 3:

Gia đình em có 6 người, sống ở miền trung du Bắc Bộ, lao động chủ yếu là trồng cây công nghiệp (chè, thuốc lá), trồng rừng, làm nương... Ngoài ra còn trồng rau và chăn nuôi gà, lợn. Mỗi năm có thu nhập như sau:

 • Tiền bán chè:                            10.000.000 đồng
 • Tiền bán lá cây thuốc lá:              1.000.000 đồng
 • Tiền bán củi:                                  200.000 đồng
 • Tiền bán các sản phẩm khác:       1.800.000 đồng 

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?

Gợi ý trả lời

Tổng thu nhập của gia đình em trong một năm là:

T = Tiền bán chè + Tiền bán lá cây thuốc lá + Tiền bán củi + Tiền bán các sản phẩm khác.

→ T = 10.000.000 + 1.000.000 +200.000 + 1.800.000 = 13.000.000 đồng.

1.2. Xác định mức chi tiêu của gia đình

- Chi tiêu trong gia đình là chi phí để thỏa mãn nhu cầu vật chất văn hóa tinh thần của các thanh viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ

Chi cho ăn, mặc, ở: mua gạo, mua quần áo, giày dép, trả tiền điện, điện thoại, nước, mua đồ dùng gia đình.

 • Chi cho học tập: mua sách vở, học phí, mua sách báo, tạp chí
 • Chi cho đi lại: tàu xe, xăng xe
 • Chi khác: …

- Tiết kiệm: 

Câu 1:  Tổng thu nhập trong một tháng: 3.050.000 đồng.

 • Chi cho ăn mặc ở: 1.000.000 đồng.
 • Chi cho học tập: 500.000 đồng.
 • Chi cho việc đi lại: 500.000 đồng.
 • Chi khác: 550.000 đồng.
 • Tiết kiệm: 500.000 đồng.

Câu 2: Tổng thu nhập trong một năm: 7.000.000 đồng.

 • Chi cho ăn mặc ở: 2.000.000 đồng.
 • Chi cho học tập: 1.000.000 đồng.
 • Chi cho việc đi lại: 1.000.000 đồng.
 • Chi khác: 1.000.000 đồng.
 • Tiết kiệm: 2.000.000 đồng.

Câu 3: Tổng thu nhập trong một năm: 13.000.000 đồng.

 • Chi cho ăn mặc ở: 5.000.000 đồng.
 • Chi cho học tập: 3.000.000 đồng.
 • Chi cho việc đi lại: 2.000.000 đồng.
 • Chi khác: 1.000.000 đồng.
 • Tiết kiệm: 2.000.000 đồng.

1.3. Cân đối thu chi

Câu 1: Gia đình em có 4 người, mức thu nhập một tháng là 2.000.000 đồng (ở thành phố) và 800.000 đồng (ở nông thôn). Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi tháng có thể tiết kiệm ít nhất được 100.000 đồng.

Gợi ý trả lời

- Mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết của gia đình em tại thành phố là:

 • Chi cho ăn, mặc, ở: mua gạo, thịt; mua quần áo, dày dép; trả tiền điện, điện thoại, nước; mua đồ dùng gia đình: 1.000.000 đồng
 • Chi chon học tập: Mua sách vở, trả học phí, mua báo, tạp chí,... : 150.000 đồng
 • Chi khác: 500.000 đồng
 • Tiết kiệm: 350.000 đồng

- Mức chi tiêu cho các nhu cầu thiết của gia đình em tại nông thôn là:

 • Chi cho ăn, mặc, ở: mua gạo, thịt; mua quần áo, dày dép; trả tiền điện, điện thoại, nước; mua đồ dùng gia đình: 300.000 đồng
 • Chi cho học tập: Mua sách vở, trả học phí, mua báo, tạp chí,... : 100.000
 • Chi khác: 100.000 đồng
 • Tiết kiệm: 300.000 đồng

Câu 2: Mỗi ngày bố mẹ cho em 1.500 đồng để ăn sáng. Em thường mua quà sáng 1.000 đồng/ ngày. Số tiền còn lại em mua truyện và quà tặng bạn ngày sinh nhật. Em có thể để dành tiền được không?

Gợi ý trả lời

- Nếu chi tiêu không hợp lí em sẽ không để danh được tiền.

Nếu chi tiêu hợp lí em sẽ để dành được.

Ví dụ:

 • 1 tháng có 30 ngày em sẽ để dành được 15.000 đồng.
 • Mua truyện hết 5.000 đồng. Mua quà tặng bạn hết 5.000 đồng. Em vẫn tiết kiệm được 5.000 đồng/ 1 tháng.

Câu 3: Em tham gia kế hoạch nhỏ như: nuôi gà, trồng rau và hoa ở vườn, gom sách báo cũ… để bán lấy tiền và tiền mừng tuổi tết.

 • Tổng số tiền mỗi năm em có khoảng 200.000đ
 • Em sử dụng khoản tiền đó như thế nào?
 • Em để dành được bao nhiêu?

Gợi ý trả lời

- Sử dụng vào việc:

 • Mua đồ dùng học tập: 100.000đ
 • Đi gặp mặt bạn bè: 50.000đ ⇒ còn lại: 50.000đ.

2. Bài tập tự luyện

Gia đình em có 6 người sống ở thành phố

a. Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình trong một tháng?

b. Em hãy ước tính mức chi tiêu từng khoảng của gia đình (trong 1 tháng hoặc 1 năm)?

c. Căn cứ vào mức thu nhập đã nêu ở trên, em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết, sao cho mỗi tháng có thể tiết kiệm ít nhất 100,000 đ?

3. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về thu, chi trong gia đình.
 • Xác định được mức thu và chi của gia đình trong một tháng, một năm
 • Lập được kế hoạch chi tiêu cho bản thân.
Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM