Giải bài tập SGK Lịch sử 7 Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Để giúp các em học tập thật tốt môn Lịch sử 7 eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung giải bài tập SGK trang 12, tài liệu này sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến các nội dung đã học. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Lịch sử 7 Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

1. Giải bài 1 trang 12 SGK Lịch sử 7

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và dựa vào nội dung mục 1 SGK Lịch sử 7 trang 10 để trả lời.

Phân tích trên các phương diện:

- Chính trị: Từ nhiều quốc gia nhỏ lẻ Tần Thủy Hoàng đã thống nhất Trung Quốc

- Kinh tế: xuất hiện công cụ bằng sắt

- Xã hội: xã hội phong kiến Trung Quốc hình thành.

Hướng dẫn giải

* Về chính trị:

- Từ thời cổ đại, trên lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc.

- Giữa các nước này thường xuyên xảy ra các cuộc chiến tranh xâu xé thôn tính lẫn nhau, làm thành cục diện Xuân Thu - Chiến Quốc.

- Thế kỉ III TCN, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc.

* Về kinh tế: Xuất hiện công cụ bằng sắt làm cho diện tích gieo trồng được mở rộng, năng suất lao động tăng.

* Về xã hội:

- Một số quan lại và nông dân giàu chiếm nhiều ruộng đất, có quyền lực, trở thành giai cấp địa chủ.

- Nhiều nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, gọi là nông dân lĩnh canh hay tá điền.

- Khi nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là địa tô. Quan hệ sản xuất phong kiến xuất hiện.

→ Như vậy, xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ thế kỉ III TCN và được xác lập vào thời Hán.

2. Giải bài 2 trang 12 SGK Lịch sử 7

Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những mặt nào? 

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính được trình bày ở mục 3 SGK Lịch sử 7 trang 12 để suy luận trả lời.

Biểu hiện của sự thịnh vượng thông qua:

- Sự phát triển kinh tế

- Hoàn thiện bộ máy chính trị

- Ổn định xã hội

- Mở rông đối ngoại.

Hướng dẫn giải

* Kinh tế: sản xuất nông nghiệp phát triển

- Giảm tô thuế, bớt sưu dịch.

- Thực hiện chế độ quân điền: lấy đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

* Chính trị:

- Củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương nâng cao quyền lực của Hoàng đế.

- Mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài.

* Xã hội: ổn định, đời sống nhân dân ấm no.

* Đối ngoại: với tiềm lực về kinh tế và quân sự: nhà Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng.

→ Đất nước thống nhất, chính quyền vững mạnh, là cơ sở để đẩy mạnh phát triển kinh tế, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

3. Giải bài 1 trang 15 SGK Lịch sử 7

Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?

Phương pháp giải

Từ những kiến thức đã học và dựa vào mục 4 được trình bày ở SGK Lịch sử 7 trang 12, 13 để so sánh.

- Chính sách cai trị của nhà Tống: xóa bỏ, miễn giảm thuế và sưu dịch, mở mạng thủy lợi, phát triển thủ công nghiệp..

- Chính sách cai trị của nhà Nguyên: phân biệt đối xử giữa các dân tộc

Hướng dẫn giải

Chính sách cai trị của nhà Tống

- Thi hành nhiều chính sách nhằm xóa bỏ hoặc miễn giảm các thứ thuế và sưu dịch nặng nề của thời trước

- Mở mang các công trình thủy lợi

- Khuyến khích phát triển thủ công nghiệp như: khai mỏ, luyện kim, dệt tơ lụa, rèn đúc vũ khí,…

Chính sách cai trị của nhà Nguyên

- Thi hành nhiều biện pháp phân biệt đối xử giữa các dân tộc:

+ Người Mông Cổ có địa vị cao nhất, hưởng mọi đặc quyền

+ Người Hán ở địa vị thấp kém và bị cấm đoán đủ thứ như: cấm mang vũ khí, khí luyện tập võ nghệ,…

Lí giải sự khác nhau:

- Nhà Tống do người Trung Quốc lập nên, thực hiện các chính sách nhằm củng cố và phát triển đất nước, ổn định đời sống nhân dân là điều tất yếu.

- Nhà Nguyên được lập nên bởi sự xâm lược của người Mông Cổ nên họ thực hiện các chính sách cai trị, áp bức dân tộc hà khắc đối với người Hán. Vì vậy, nhân dân Trung Quốc đã nhiều lần nổi dậy khởi nghĩa, chống lại ách thống trị của nhà Nguyên.

4. Giải bài 2 trang 15 SGK Lịch sử 7

Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh - Thanh đã được nảy sinh như thế nào?

Phương pháp giải

Từ nội dung chinh mục 6 được trình bày ở SGK Lịch sử 7 trang 13 để suy luận trả lời.

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã nảy sinh trong

- Thủ công nghiệp: xuất hiện nhiều xưởng, nhà máy.

- Thương nghiệp: phát triển cả trong và ngoài nước

Hướng dẫn giải

Đến đầu thế kỉ XVI dưới thời Minh - Thanh, mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở Trung Quốc:

- Trong thủ công nghiệp: Xuất hiện nhiều xưởng dệt lớn, chuyên môn hóa cao, thuê nhiều nhân công như ở Tô Châu, Tùng Giang, xưởng làm đồ sứ ở Cảnh Đức,…

- Thương nghiệp: Phát triển cả trong và ngoài nước. Quảng Châu là thương cảng lớn nhất, từ đây các thương nhân Trung Quốc ra nước ngoài buôn bán với nhiều nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập,…

5. Giải bài 3 trang 15 SGK Lịch sử 7

Em hãy nêu những thành tựu lớn về văn hóa, khoa học - kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 6 SGK Lịch sử 7 trang 13, 14 để trả lời.

- Về tư tưởng: nho giáo, phật giáo

- Văn học: Thơ, tiểu thuyết,…

- Lịch sử: Hán thư, Đường thư, Minh sử,…

- Về khoa học - kĩ thuật: giấy, kĩ thuật in, la bàn và thuốc súng.

- Về nghệ thuật, kiến trúc: Vạn lí trường thành, những cung điện cổ kính...

Hướng dẫn giải

Trung Quốc thời phong kiến đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ về văn hóa, khoa học - kĩ thuật và có ảnh hưởng sâu rộng tới các nước láng giềng.

* Về tư tưởng:

- Nho giáo: Giữ vai trò quan trọng. Trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến.

- Phật giáo: Thịnh hành nhất là vào thời Đường. Phật giáo cũng được tôn sùng, cho xây chùa, tạc tượng, in kinh và cử các nhà sư đi tìm hiểu về đạo Phật tại Ấn Độ.

* Văn học:

- Có nhiều thể loại như: Thơ, tiểu thuyết,…

- Với nhiều tên tuổi, tác phẩm nổi tiếng như: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị,... Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Thủy hử của Thi Nại Am, Tây du kí của Ngô Thừa Ân, Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần,…

* Lịch sử:

- Bộ Sử kí của Tư Mã Thiên là tác phẩm sử học nổi tiếng có từ thời Hán.

- Các quan chép sử của Trung Quốc đã ghi chép, biên soạn được nhiều bộ sử đồ sộ khác như Hán thư, Đường thư, Minh sử,…

* Về khoa học - kĩ thuật: Có 4 phát minh quan trọng: giấy, kĩ thuật in, la bàn và thuốc súng. Đó là những cống hiến rất lớn của nhân dân Trung Quốc với nền văn minh thế giới.

* Về nghệ thuật, kiến trúc: Có nhiều công trình đặc sắc: Vạn lí trường thành, những cung điện cổ kính, những bức tượng Phật sinh động,... còn được lưu giữ đến ngày nay.

Ngày:20/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM