Giải bài tập SGK Lịch sử 7 Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Nhằm giúp các em học thật tốt môn Lịch sử 7, đội ngũ eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung giải bài 2 SGK bên dưới đây. Tài liệu gồm 2 câu hỏi với phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết đi kèm sẽ giúp các em học sinh vừa làm bài tập vừa đối chiếu với kết quả từ đó tự đánh giá năng lực bản thân để có kế hoạch ôn tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SGK Lịch sử 7 Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

1. Giải bài 1 trang 8 SGK Lịch sử 7

Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động thế nào đến xã hội châu Âu?

Phương pháp giải

Từ các kiên thức dã học và dựa vào mục 1, 2 SGK Lịch sử 7 trang 6, 7 để đánh giá, nhận xét. 

- Thúc đẩy thương nghiệp phát triển

- Hình thành 2 giai cấp tư sản và vô sản ở châu Âu.

Hướng dẫn giải

Những cuộc phát kiến địa lí đã:

- Góp phần thúc đẩy thương nghiệp phát triển và đem lại cho giai cấp tư sản châu Âu những nguồn nguyên liệu quý giá, những kho vàng bạc, châu báu khổng lồ cùng những vùng đất mênh mông ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ.

→ Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến và sự ra đời của quan hệ sản xuất tư bản ở châu Âu.

- Hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản chủ nghĩa là tư sản và vô sản ở châu Âu.

2. Giải bài 2 trang 8 SGK Lịch sử 7

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính được trình bày ở mục 2 SGK Lịch sử 7 trang 7 để trả lời.

- Hình thành 2 giai cấp cơ bản: tư sản và vô sản

- Giai cấp tư sản bóc lột giai cấp vô sản.

→ Hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Hướng dẫn giải

- Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành đó là:

+ Giai cấp tư sản, được hình thành từ các chủ xưởng, chủ đồn điền và những thương nhân giàu có. Họ nắm trong tay nguồn vốn, nhân công, ra sức mở rộng kinh doanh, lập các xưởng sản xuất với quy mô lớn, các công ti thương mại và những đồn điền rộng lớn.

+ Giai cấp vô sản, được hình thành từ những người nô lệ, nông nô bị tước đoạt ruộng đất trở thành lao động làm thuê trong các đồn điền, xí nghiệp, công xưởng.

- Mối quan hệ giữa hai giai cấp: giai cấp tư sản dùng đủ mọi cách để bóc lột kiệt quệ sức lao động của giai cấp vô sản.

→ Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành.

Ngày:20/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM