Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 34 do eLib tổng hợp sẽ giúp các em ôn tập và củng cố các kiến thức về bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử bên cạnh đó tài liệu sẽ giúp em rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học 12.

Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

1. Giải bài 1 trang 139 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Trình bày nội dung và ý nghĩa của học thuyết tế bào?

Phương pháp giải

 • Xem lại Các bằng chứng tiến hóa
 • Bằng chứng giải phẫu so sánh, bằng chứng phôi sinh học, bằng chứng địa lý sinh vật, bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.

Hướng dẫn giải

 • Học thuyết tế bào cho rằng: tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.
 • Thuyết tế bào cho thấy nguồn gốc thống nhất của sinh giới, nghĩa là mọi loài, sinh vật đều có cùng nguồn gốc.
 • Sự khác nhau giữa các dạng tế bào (tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực, tế bào thực vật và tế bào động vật) là do trình độ tổ chức khác nhau, thực hiện những chức năng khác nhau, vì vậy đã tiến hoá theo những hướng khác nhau.
 • Ý nghĩa: Thuyết tế bào cho thấy nguồn gốc thống nhất của sinh giới, nghĩa là mọi loài sinh vật đều có cùng nguồn gốc.

2. Giải bài 2 trang 139 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Nguồn gốc thống nhất của sinh giới được thể hiện ở những bằng chứng sinh học phân tử nào?

Phương pháp giải

 • Xem lại Các bằng chứng tiến hóa
 • Bằng chứng giải phẫu so sánh, bằng chứng phôi sinh học, bằng chứng địa lý sinh vật, bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.

Hướng dẫn giải

 • Bằng chứng sinh học phân tử cho thấy sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của ADN, của prôtêin; về mã di truyền... của các loài.
 • Các loài có quan hệ họ hàng càng gần nhau thì trình tự, tỉ lệ các axit amin và các nuclêôtit càng giống nhau và ngược lại.

3. Giải bài 3 trang 139 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Mức độ giống và sai khác nhau trong cấu trúc của ADN và prôtêin giữa các loài được giải thích như thế nào?

Phương pháp giải

 • Xem lại Các bằng chứng tiến hóa
 • Bằng chứng giải phẫu so sánh, bằng chứng phôi sinh học, bằng chứng địa lý sinh vật, bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.
 • Đây là bằng chứng sinh học phân tử.

Hướng dẫn giải

 • Mức độ giống và sai khác nhau trong cấu trúc của ADN và prôtêin giữa các loài phản ánh mức độ quan hệ họ hàng giữa chúng.
 • Các loài có quan hệ họ hàng càng gần nhau thì trình tự, tỉ lệ các axit amin và các nuclêôtit càng giống nhau và ngược lại.

4. Giải bài 4 trang 139 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Sưu tầm những tư liệu về bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử. 

Phương pháp giải

 • Xem lại Các bằng chứng tiến hóa
 • Bằng chứng giải phẫu so sánh, bằng chứng phôi sinh học, bằng chứng địa lý sinh vật, bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.

Hướng dẫn giải

- Học sinh tự sưu tầm tư liệu.

- Ví dụ:

 • Tất cả thực, động vật đều được cấu tạo từ nhiều tế bào, tế bào là đơn vị căn bản của sinh giới.
 • Tỷ lệ giống nhau về gen giữa người là tinh tinh.

5. Giải bài 5 trang 139 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Học thuyết tế bào cho rằng

A. tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.

B. tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.

C. tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động vật, nấm đều được cấu tạo từ tế bào.

D. tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến nấm, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.

Phương pháp giải

 • Xem lại Các bằng chứng tiến hóa
 • Bằng chứng giải phẫu so sánh, bằng chứng phôi sinh học, bằng chứng địa lý sinh vật, bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.

Hướng dẫn giải

Tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.

Đáp án A

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM