Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 58: Diễn thế sinh thái

Để giúp các em có thể củng cố và ôn tập các kiến thức về diễn thế sinh thái eLib xin giới thiệu nội dung tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 58. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 58: Diễn thế sinh thái

1. Giải bài 1 trang 243 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hãy cho biết khái niệm về diễn thế sinh thái?

Phương pháp giải

 • Xem lại kiến thức về khái niệm diễn thế sinh thái.
 • Diễn thế là quá trình phát triển thay thế tuần tự của các quần xã sinh vật, từ dạng khởi đầu qua các giai đoạn trung gian để đến quần xã cuối cùng tương đối ổn định. Diễn thế thường là một quá trình định hướng, có thể dự báo được.

Hướng dẫn giải

 • Diễn thế là quá trình phát triển thay thế của các quần xã sinh vật, từ dạng khởi đầu qua các giai đoạn trung gian để đạt đến quần xã cuối cùng tương đối ổn định. Quần xã này được gọi là quần xã đỉnh cực.
 • Diễn thế thường là một quá trình định hướng, có thể dự báo được.

2. Giải bài 2 trang 243 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Những nguyên nhân nào dẫn đến diễn thế của quần xã sinh vật?

Phương pháp giải

 • Xem lại kiến thức về nguyên nhân của diễn thế.
 • Diễn thế là quá trình phát triển thay thế tuần tự của các quần xã sinh vật, từ dạng khởi đầu qua các giai đoạn trung gian để đến quần xã cuối cùng tương đối ổn định. Diễn thế thường là một quá trình định hướng, có thể dự báo được.

Hướng dẫn giải

- Có 2 loại nguyên nhân chính gây ra diễn thế của quần xã:

 • Nguyên nhân từ bên ngoài liên quan đến các hiện tượng bất thường: bão, lụt, cháy, ô nhiễm hoặc các hoạt động vô ý thức của con người. Những nguyên nhân từ bên ngoài làm cho quần xã trẻ lại hoặc bị huỷ hoại hoàn toàn, buộc quần xã phải khôi phục lại từ đầu.
 • Nguyên nhân bên trong là sự cạnh tranh giữa các loài trong quần xã. Trong điều kiện môi trường tương đối ổn định, nhóm loài ưu thế thường làm cho điều kiện môi trường biến đổi mạnh đến nỗi bất lợi cho chính cuộc sống của mình, nhưng lại thuận lợi cho nhóm loài ưu thế khác có sức cạnh tranh cao hơn thay thế.

- Như vậy, những biến đổi của môi trường chỉ là nhân tố khởi động, còn quần xã sinh vật là động lực chính cho quá trình diễn thế.

3. Giải bài 3 trang 243 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Có mấy dạng diễn thế của quần xã? Hãy cho biết đặc trưng của mỗi dạng?

Phương pháp giải

 • Xem lại kiến thức về các dạng diễn thế sinh thái.
 • Có 2 dạng diễn thế chính: diễn thế nguyên sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa hề có một quần xã nào và diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã nhưng nay đã bị hủy diệt hoàn toàn.

Hướng dẫn giải

Có hai dạng diễn thế chủ yếu là diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh.

 • Diễn thế nguyên sinh: Diễn thế nguyên sinh (hay sơ cấp) xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa hề có một quần xã nào.
 • Diễn thế thứ sinh: Diễn thế thứ sinh (hay thứ cấp) xảy ra trên môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã, nhưng nay đã bị huỷ diệt hoàn toàn.

4. Giải bài 4 trang 243 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Câu nào sau đây là sai khi nói về sự biến đổi của các chỉ số sinh thái trong quá trình diễn thế?

A. Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm.

B. Số lượng loài giảm, nhưng số lượng cá thể của mỗi loài tăng.

C. Lưới thức ăn trở nên phức tạp, thức ăn mùn bã sinh vật ngày càng quan trọng và quan hệ giữa các loài càng trở nên căng thẳng.

D. Kích thước và tuổi thọ của các loài đều tăng lên.

Phương pháp giải

 • Xem lại kiến thức về sự biến đổi của các chỉ số sinh thái trong diễn thế.
 • Trong quá trình diễn thế, nhiều chỉ số sinh thái biến đổi phù hợp với trạng thái mới của quần xã và phù hợp với môi trường.

Hướng dẫn giải

Trong quá trình diễn thế, số lượng loài sẽ tăng và số lượng của cá thể của mỗi loài giảm.

Đáp án sai là B.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM