Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Nhằm giúp các em củng cố các kiến thức về quần thể sinh vật eLib xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 51. Đồng thời tài liệu còn giúp các em rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học 12.

Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

1. Giải bài 1 trang 213 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Nêu khái niệm quần thể?

Phương pháp giải

  • Xem lại kiến thức về khái niệm quần thể.
  • Kiến thức về quần thể sinh vật bao gồm: khái niệm quần thể, mối quan hệ hỗ trợ, cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

Hướng dẫn giải

Quần thể là nhóm cá thể của một loài, phân bố trong vùng phân bố của loài, có khả năng sinh ra các thế hệ mới hữu thụ, kể cả các loài sinh sản vô tính hay trinh sản.

2. Giải bài 2 trang 213 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Các cá thể trong quần thể quan hệ với nhau theo những mối quan hệ nào?

Phương pháp giải

  • Xem lại kiến thức về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
  • Các cá thể trong quần thể có quan hệ với nhau: quan hệ hỗ trợ (sống quần tụ, hình thành bầy đàn hay xã hội) hoặc quan hệ cạnh tranh, kí sinh, ăn thịt đồng loại trong những điều kiện môi trường xác định, giúp cho loài tồn tại và phát triển ổn định.

Hướng dẫn giải

Các cá thể trong quần thể quan hệ với nhau theo những mối quan hệ: hỗ trợ, cạnh tranh, kí sinh vào nhau, ăn thịt đồng loại.

- Cụ thể:

+ Quan hệ hỗ trợ: Các cá thể sống bầy, đàn giúp chúng kiếm được nhiều thức ăn, tự vệ tốt hơn, giảm lượng tiêu hoa ôxi, tăng cường dinh dưỡng, chống lại những điều kiện bất lợi của môi trường sống… Hiện tượng đó là “hiệu suất nhóm”.

+ Quan hệ cạnh tranh:

  • Cạnh tranh cùng loài: Khi kích thước quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể cạnh tranh nhau làm tăng mức tử vong, giảm sinh sản, do đó kích thước quần thể giảm.
  • Kí sinh cùng loài: Con đực kí sinh vào con cái nhằm giảm sức ép lên nguồn thức ăn hạn hẹp.
  • Ăn thịt đồng loại: Một số loài động vật ăn thịt lẫn nhau.

→ Các mối quan hệ trong cùng loài là những trường hợp không phổ biến và không dẫn đến sự tiêu diệt loài mà giúp cho loài tồn tại và phát triển một cách hưng thịnh.

3. Giải bài 3 trang 213 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?

A. Ếch và nòng nọc của nó trong ao.

B. Cá rô đồng và cá săn sắt trong ao.

C. Cây trong vườn. 

D. Cỏ ven bờ hồ.

Phương pháp giải

Quần thể là nhóm cá thể của một loài, phần bố trong vùng phân bố của loài vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh ra các thế hệ mới hữu thụ, kể cả các loài sinh sản vô tính hay trinh sản.

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

A đúng ếch và nòng nọc của nó trong ao là một quần thể.

B sai vì cá rô và cá săn sắt là khác loài.

C sai vì cây trong vườn có nhiều loài khác nhau.

D cũng tương tự.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM