Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 54: Biến động số lượng cá thể của quần thể

Cùng eLib củng cố và ôn tập các kiến thức về biến động số lượng cá thể trong chương trình Sinh học 12 thông qua tài liệu dưới đây. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 54: Biến động số lượng cá thể của quần thể

1. Giải bài 1 trang 227 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hãy cho biết khái niệm về sự biến động số lượng cá thể của quần thể?

Phương pháp giải

  • Xem lại kiến thức về khái niệm về sự biến động số lượng cá thể của quần thể.
  • Biến động số lượng cá thể của quần thể chính là sự tăng, giảm số lượng cá thể của quần thể.

Hướng dẫn giải

  • Biến động số lượng là sự tăng hay giảm số lượng cá thể của quần thể.

2. Giải bài 2 trang 227 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Có mấy dạng biến động số lượng của quần thể? Hãy nêu nguyên nhân của các dạng biến động đó?

Phương pháp giải

  • Xem lại kiến thức các dạng biến động số lượng của quần thể.
  • Có 2 dạng biến động số lượng: biến động không theo chu kì và biến động theo chu kì (chu kì ngày đêm, chu kì tuần trăng và hoạt động của thủy triều, chu kì mùa và chu kì nhiều năm).

Hướng dẫn giải

  • Có 2 dạng biến động số lượng: biến động không theo chu kì và biến động theo chu kì (chu kì ngày đêm, chu kì tuần trăng và hoạt động của thuỷ triều, chu kì mùa và chu kì nhiều năm).
  • Nguyên nhân của các dạng biến động trên là do sự tác động của các nhân tố môi trường. Các nhân tố môi trường tác động vào quần thể theo chu kì (ngày đêm, mùa, năm, nhiều năm...) sẽ gây biến động số lượng theo chu kì, các nhân tố tác động không theo chu kì (thiên tai, ô nhiễm, khai thác quá mức...) sẽ gây biến động không theo chu kì.

3. Giải bài 3 trang 227 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Chuồn chuồn, ve sầu... có số lượng nhiều vào các tháng xuân hè, nhưng rất ít vào những tháng mùa đông, thuộc dạng biến động nào?

A. Không theo chu kì.

B. Theo chu kì ngày đêm.

C. Theo chu kì tháng.

D. Theo chu kì mùa.

Phương pháp giải

  • Xem lại kiến thức các dạng biến động số lượng của quần thể.
  • Xác định Nhân tố môi trường tác động vào quần thể có biến động theo chu kì không và theo chu kì nào.

Hướng dẫn giải

Chuồn chuồn, ve sầu... có số lượng nhiều vào các tháng xuân hè, nhưng rất ít vào những tháng mùa đông, thuộc dạng biến động theo chu kì mùa.

Chọn D

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM