Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 45: Sự phát sinh loài người

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 45 sẽ giúp các em củng cố các kiến thức về sự phát sinh loài người đồng thời rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học 12. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây!

Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 45: Sự phát sinh loài người

1. Giải bài 1 trang 189 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hãy vẽ bảng và nêu các đặc điểm sai khác giữa vượn người, người vượn hoá thạch Ôxtralôpitec, người cổ Homo habilis, người cổ Homo erectus và người hiện đại Homo sapiens.

Phương pháp giải

 • So sánh sai khác về đặc điểm cấu tạo cơ thể và lối sống.
 • Sự phát sinh và tiến hóa của loài người và xã hội loài người chịu tác động của nhân tố sinh học và nhân tố xã hội nhưng các nhân tố xã hội là tác nhân quyết định.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 189 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hãy tìm những dẫn liệu chứng minh loài người có chung nguồn gốc với vượn người?

Phương pháp giải

 • Sự phát sinh và tiến hóa của loài người và xã hội loài người chịu tác động của nhân tố sinh học và nhân tố xã hội nhưng các nhân tố xã hội là tác nhân quyết định.
 • Các đặc điểm giống nhau về cấu tạo cơ thể, di truyền phân tử chứng mình loài người có chung nguồn gốc với vượn người.

Hướng dẫn giải

Các đặc điểm giống nhau giữa người và vượn người:

- Về hình thái giải phẫu:

 • Hình dạng, kích thước cao, không đuôi, đứng trên 2 chân.
 • Có 12 - 13 đôi xương sườn, 5 - 6 đốt xương cùng, có 32 cái răng.
 • Não bộ to, nhiều nếp gấp, nhiều khúc cuộn.
 • Có 4 nhóm máu.
 • Kích thước và hình dạng tinh trùng giống nhau. Chu kì kinh nguyệt và thời gian mang thai, quá trình phát triển phôi thai giống nhau.
 • Bộ gen: Người giống tinh tinh 98%.
 • Bộ nhiễm sắc thể: Ở người 2n = 46, Vượn người 2n = 48 (Đặc biệt phát hiện 13 đôi NST người và tinh tinh giống hệt nhau).
 • Hoạt động thần kinh: Biết bộc lộ tình cảm,….

- Về sinh học phân tử: Người và vượn hiện đại có nhiều đặc điểm chung ở mức độ phân tử như: ADN, prôtêin.

3. Giải bài 3 trang 189 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Nhân tố sinh học và nhân tố xã hội tác động như thế nào đến sự phát sinh và phát triển của loài người? Tại sao lại nói nhân tố xã hội là quyết định?

Phương pháp giải

 • Xem lại kiến thức về sự phát sinh loài người.
 • Sự phát sinh và tiến hóa của loài người và xã hội loài người chịu tác động của nhân tố sinh học và nhân tố xã hội nhưng các nhân tố xã hội là tác nhân quyết định.

Hướng dẫn giải

 • Tiến hoá sinh học: Các nhân tố sinh học đã đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn tiến hoá của người vượn hoá thạch và người cổ. Những biến đổi trên cơ thể người vượn hoá thạch (đi bằng hai chân, sống trên mặt đất...) cũng như của người cổ (bộ não phát triển, biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động ...) là kết quả của quá trình tích lũy các biến dị di truyền (đột biến trong hệ gen và bộ nhiễm sắc thể) kết hợp với chọn lọc tự nhiên (những thay đổi trên vỏ Trái Đất, hoạt động núi lửa, động đất, gia tăng nền phóng xạ, thay đổi lục địa...).
 • Tiến hoá xã hội: Con người không chỉ là sản phẩm của tự nhiên mà còn là sản phẩm của xã hội. Từ giai đoạn con người sinh học được hình thành (đi thẳng đứng bằng hai chân, tay được giải phóng, bộ não phát triển, biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động) chuyển sang giai đoạn con người xã hội (sống thành xã hội, có ngôn ngữ để giao tiếp, có đời sống văn hoá…), tuy các nhân tố chọn lọc tự nhiên vẫn còn có tác động, nhưng các nhân tố văn hoá xã hội (cải tiến công cụ lao động phát triển lực lượng sản xuất, cải tạo quan hệ sản xuất, quan hệ xã hội...) đã trở thành nhân tố quyết định của sự phát triển của con người và xã hội loài người.
 • Nhân tố xã hội là quyết định vì nếu không có nhân tố văn hoá xã hội (đời sống xã hội, văn hoá giáo dục, khoa học kĩ thuật... thì con người dù có cấu tạo cơ thể điển hình cho người cũng không thể trở thành con người thực sự được (tức là con người có ngôn ngữ, có văn hoá sống trong cộng đồng xã hội loài người).

4. Giải bài 4 trang 189 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Những nhân tố tự nhiên và xã hội nào hiện nay đang tác động xấu đến sức khỏe và đạo đức con người?

Phương pháp giải

 • Sự phát sinh và tiến hóa của loài người và xã hội loài người chịu tác động của nhân tố sinh học và nhân tố xã hội nhưng các nhân tố xã hội là tác nhân quyết định.
 • Liên hệ thực tế.

Hướng dẫn giải

 • Các nhân tố tự nhiên tác động xấu: ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái cạn kiệt và suy thoái nguồn tài nguyên.
 • Các nhân tố xã hội gây tác động xấu: chiến tranh, dịch bệnh, tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm…).

5. Giải bài 5 trang 189 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Loài người xuất hiện vào đại nào sau đây?

A. Đại Cổ sinh.

B. Đại Tân sinh.

C. Đại Trung sinh.   

D. Đại Nguyên sinh, Thái cổ.

Phương pháp giải

 • Xem lại kiến thức về sự phát sinh loài người.
 • Xem lại kiến thức các đại địa chất và sinh vật tương ứng,

Hướng dẫn giải

Loài người xuất hiện vào đại Tân sinh.

Chọn B

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM