Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 62: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

eLib xin giới thiệu nội dung tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao để giúp các em củng cố và ôn tập các kiến thức Sinh học đã học và rèn luyện các kỹ năng làm bài. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 62: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

1. Giải bài 1 trang 258 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Cây xanh sử dụng năng lượng cho quang hợp chủ yếu thuộc dải sóng nào và chiếm bao nhiêu phần trăm của tổng lượng bức xạ chiếu xuống mặt đất?

Phương pháp giải

 • Xem lại kiến thức về dòng năng lượng trong hệ sinh thái.
 • Các hệ sinh thái tồn tại và phát triển được là nhờ năng lượng từ Mặt trời. Năng lượng cho quang hợp chiếm khoảng 50% tổng bức xạ, chủ yếu tập trung ở dải ánh sáng nhìn thấy.
 • Năng lượng trong hệ sinh thái đi theo dòng qua chuỗi thức ăn. Do vậy, năng lượng chỉ được sinh vật sử dụng một lần.

Hướng dẫn giải

Cây xanh sử dụng năng lượng cho quang hợp chủ yếu thuộc dải ánh sáng nhìn thấy và chiếm 50% tổng lượng bức xạ chiếu xuống mặt đất.

2. Giải bài 2 trang 258 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hiệu suất sinh thái của bậc sau thường là bao nhiêu so với bậc trước liền kề?

Phương pháp giải

 • Xem lại kiến thức về dòng năng lượng trong hệ sinh thái.
 • Các hệ sinh thái tồn tại và phát triển được là nhờ năng lượng từ Mặt trời. Năng lượng cho quang hợp chiếm khoảng 50% tổng bức xạ, chủ yếu tập trung ở dải ánh sáng nhìn thấy.
 • Năng lượng trong hệ sinh thái đi theo dòng qua chuỗi thức ăn. Do vậy, năng lượng chỉ được sinh vật sử dụng một lần.

Hướng dẫn giải

Hiệu suất sinh thái của bậc sau tích luỹ được thường là 10% so với bậc trước liền kề.

3. Giải bài 3 trang 258 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Những nguyên nhân chính nào gây ra sự thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?

Phương pháp giải

 • Xem lại kiến thức về dòng năng lượng trong hệ sinh thái.
 • Các hệ sinh thái tồn tại và phát triển được là nhờ năng lượng từ Mặt trời. Năng lượng cho quang hợp chiếm khoảng 50% tổng bức xạ, chủ yếu tập trung ở dải ánh sáng nhìn thấy.
 • Năng lượng trong hệ sinh thái đi theo dòng qua chuỗi thức ăn. Do vậy, năng lượng chỉ được sinh vật sử dụng một lần.
 • Năng lượng bị thất thoát là những phần năng lượng không chuyển lên được bậc dinh dưỡng phía trên

Hướng dẫn giải

Những nguyên nhân chính gây thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái:

 • Do một phần năng lượng của sinh vật làm thức ăn không sử dụng được, ví dụ như gỗ cứng, rễ cây, xương da, lông...
 • Do một phần được động vật sử dụng nhưng không được đồng hoá mà thải ra môi trường bên ngoài dưới dạng chất bài tiết.
 • Một phần mất đi do hô hấp của động vật.

4. Giải bài 4 trang 258 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hãy cho biết khái niệm về sản lượng sinh vật sơ cấp và thứ cấp?

Phương pháp giải

 • Xem lại Khái niệm về sản lượng sinh vật sơ cấp và thứ cấp.
 • Sản lượng sinh vật sơ cấp được các sinh vật sản xuất (cây xanh và tảo) tạo nên trong quang hợp, còn sản lượng sinh vật thứ câp được hình thành bởi các sinh vật dị dưỡng, chủ yếu là động vật.

Hướng dẫn giải

 • Sản lượng sinh vật sơ cấp được sinh vật sản xuất, trước hết là thực vật và tảo tạo ra trong quá trình quang hợp.
 • Trong quang hợp, cây xanh chỉ tiếp nhận 0,2 – 0,5% tổng lượng bức xạ để tạo ra sản lượng sinh vật sơ cấp thô, khoảng 60 – 70% còn lại được tích lũy làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

PN = PG – R

PN: là sản lượng sơ cấp tinh; PG: là sản lượng sơ cấp thô; R: là phần hô hấp của thực vật.

 • Sản lượng sơ cấp tinh cung cấp thức ăn cho các động vật ăn cỏ. Sinh vật ăn cỏ lại là thức ăn cho vật ăn thịt…, năng lượng được chuyển theo dòng qua chuỗi thức ăn và phần lớn bị thất thoát dưới dạng nhiệt, hô hấp ra ngoài môi trường.
 • Sản lượng sinh vật thứ cấp: được hình thành bởi các loài sinh vật dị dưỡng, chủ yếu là động vật. Các chất hữu cơ giàu năng lượng do các sinh vật di dưỡng tạo nên là sản lượng sinh vật thứ cấp.
 • Theo quy luật, tổng sản lượng của mỗi bậc dinh dưỡng ngày càng giảm theo chiều dài của chuỗi thức ăn, trong đó vật dữ đầu bảng có tổng sản lượng nhỏ nhất.

5. Giải bài 5 trang 258 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong rừng, hổ không có vật ăn thịt chúng là do

A. hổ có vuốt chân và răng rất sắc chống trả lại mọi kẻ thù.

B. hổ có sức mạnh không loài nào địch nổi.

C. hổ chạy rất nhanh, vật ăn thịt khác khó lòng đuổi được.

D. hổ có số lượng ít, sản lượng thấp, không thể tạo nên một quần thể vật ăn thịt nó đủ số lượng tối thiểu để tồn tại.

Phương pháp giải

 • Xem lại kiến thức về dòng năng lượng trong hệ sinh thái.
 • Năng lượng trong quần thể bị ăn thịt phải đủ để cung cấp cho nhóm ăn thịt nó tồn tại và phát triển

Hướng dẫn giải

Hổ có số lượng ít, sản lượng thấp, không thể tạo nên một quần thể vật ăn thịt nó đủ số lượng tối thiểu để tồn tại.

Đáp án D

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM