Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 11: Hô hấp thực vật

Nội dung hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 11: Hô hấp thực vật, giúp các em củng cố nội dung kiến thức bài học và rèn luyện kĩ năng làm bài tập: Phân tích các qua trình, giai đoạn trong hô hấp thực vật. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 11: Hô hấp thực vật

1. Giải bài 1 trang 50 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Hô hấp là gì và vai trò của nó như thế nào?

Phương pháp giải

- Xem lại khái niệm hô hấp.

+ Phương trình tổng quát:

 \({C_6}{H_{12}}{O_{6\;}} + {\text{ }}6{O_2}\; \to 6C{O_2}\; + {\text{ }}6{H_2}O{\text{ }} + {\text{ }}Qnăng lượng\)

- Xem lại vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.

Hướng dẫn giải

- Hô hấp là quá trình ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể, theo phương trình tổng quát:

\({C_6}{H_{12}}{O_{6\;}} + {\text{ }}6{O_2}\; \to 6C{O_2}\; + {\text{ }}6{H_2}O{\text{ }} + {\text{ }}Qnăng lượng\)

- Vai trò của hô hấp: Hô hấp được xem là quá trình sinh lí trung tâm của cây xanh, có vai trò đặc biệt quan trọng trong các quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng:

  • Tạo ra các sản phẩm trung gian cung cấp cho các quá trình đồng hóa.
  • Cung cấp năng lượng cho các quá trình trao đổi chất của cơ thể.
  • Duy trì thân nhiệt của cơ thể.

2. Giải bài 2 trang 50 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Nêu các giai đoạn hô hấp xảy ra ở thực vật?

Phương pháp giải

- Xem lại hô hấp ở thực vật, các giai đoạn hô hấp xảy ra ở thực vật: Đường phân, hô hấp hiếu khí hoặc kị khí, chuỗi chuyền điện tử.

Hướng dẫn giải

- Các giai đoạn của quá trình hô hấp trong cơ thể thực vật có thể tóm tắt như sau:

+ Giai đoạn 1: Đường phân xảy ra ở chất tế bào: Glucôzơ → axit piruvic + ATP + NADH.

+ Giai đoạn 2: Hô hấp hiếu khí hoặc kị khí (lên men) tùy theo sự có mặt của O2.

+ Giai đoạn 3: Chuỗi chuyền điện tử và quá trình phôtphorin hóa ôxi hóa tạo ra ATP và H2O có sự tham gia của O2.

3. Giải bài 3 trang 50 SGK Sinh 11 Nâng cao

- RQ là gì và ý nghĩa của nó?

Phương pháp giải

- Hệ số hô hấp (RQ): Hệ số hô hấp là tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

Hướng dẫn giải

- (RQ): Hệ số hô hấp là tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

+ RQ của nhóm lipit, prôtêin < 1.

+ RQ của nhiều axit hữu cơ > 1.

+ RQ của nhóm cacbohiđrat bằng 1.

- Ý nghĩa của hệ số hô hấp: Hệ số hô hấp cho biết nguyên liệu đang hô hấp là nhóm chất gì và trên cơ sở đó có thể đánh giá tình trạng hô hấp của cây và trên cơ sở hệ số hô hấp để quyết định các biện pháp bảo quản nông sản và chăm sóc cây trồng.

4. Giải bài 4 trang 50 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Hãy nêu sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và quá trình lên men ở thực vật? 

Phương pháp giải

- Để trả lời câu hỏi này các em cần ôn tập các đặc điểm của hô hấp hiếu khí và quá trình lên men, lập bảng so sánh về các đặc điểm: Nguồn O2, nơi xảy ra, chuỗi truyền eletron, sản phẩm cuối, lượng ATP tạo ra.

Hướng dẫn giải

- Sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và quá trình lên men ở thực vật.

5. Giải bài 5 trang 50 SGK Sinh 11 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Giai đoạn nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí?

A. Chu trình Crep. 

B. Chuỗi chuyền electrôn.

C. Đường phân.

D. Tống hợp Axetyl-CoA.

E. Khử axit piruvic thành axit lactic. 

Phương pháp giải

- Đường phân là quá trình phân giải glucôzơ → axit piruvic và 2 ATP.

Hướng dẫn giải

- Đường phân là giai đoạn chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí.

⇒ Đáp án: C

Ngày:23/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM