Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Nội dung hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật, eLib giới thiệu đến các em tài liệu này, giúp các em củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập phân tích các hình thức sinh sản hữu tính ở động vật.

Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

1. Giải bài 1 trang 177 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Thế nào là sinh sản hữu tính? Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính?

Phương pháp giải

- Để trả lời câu hỏi này các em cần xem lại về sinh sản vô tính, bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật và sinh sản hữu tính, bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật. Lập bảng so sánh các điểm khác nhau.

Hướng dẫn giải

- Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới có sự tham gia của 2 giao tử đực và cái, hình thức này luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền.

- Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

2. Giải bài 2 trang 177 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Thế nào là sự thụ tinh? bản chất của sự thụ tinh?

Phương pháp giải

- Quá trình sinh sản hữu tính gồm 3 giai đoạn: Hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển phôi (hoặc phôi thai).

Hướng dẫn giải

- Sự thụ tinh là sự kết hợp của giao tử đực cái hình thành hợp tử.

- Bản chất của sự thụ tinh là sự tổ hợp vật chất di truyền của giao tử đực và giao tử cái hình thành hợp tử.

3. Giải bài 3 trang 177 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Vì sao sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính?

Phương pháp giải

- Sinh sản hữu tính có sự tổ hợp lại vật chất di truyền của bố mẹ.

Hướng dẫn giải

- Sinh sản vô tính không có sự tổ hợp vật chất di truyền, sinh sản hữu tính luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền. Do có, có sự tổ hợp lại vật chất di truyền tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở cá thể con, cá thể con mang đặc điểm di truyền phong phú của bố và mẹ có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi nên hình thức sinh sản hữu tính ưu việt hơn so với hình thức sinh sản vô tính.

4. Giải bài 4 trang 177 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Vì sao giao phối tiến hóa hơn tự phối?

Phương pháp giải

- Giao phối có sự kết hợp giữa 2 loại giao tử đực cái ở 2 cá thể khác nhau.

- Tự phối là sự kết hợp giữa 2 loại giao tử đực cái từ cùng 1 cá thể.

Hướng dẫn giải

- Giao phối tiến hóa hơn tự phối vì: Giao phối mới có sự kết hợp giữa 2 loại giao tử ở 2 cá thể khác nhau, một cá thể sinh sản ra tinh trùng, một cá thể sinh sản ra trứng, rồi hai loại giao tử đực và cái này thụ tinh với nhau để hình thành cơ thể mới, có sự tổ hợp vật chất di truyền tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở cá thể con, nên cá thể con có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi tốt hơn tự phối.

5. Giải bài 5 trang 177 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Vì sao đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng?

Phương pháp giải

- Đẻ con và để trứng có sự khác nhau về nuôi dưỡng và bảo vệ phôi.

Hướng dẫn giải

- Đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng vì: Phôi được nuôi dưỡng, bảo vệ trong cơ thể mẹ, bảo đảm cho sự sống sót và phát triển tốt hơn đẻ trứng.

6. Giải bài 6 trang 177 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Hãy nêu 1 số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính và giải thích.

Phương pháp giải

- Để trả lời câu hỏi này, các em cần xem lại chiều hướng tiến hóa trong sinh sản tiến hóa ở động vật, bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật SGK Sinh học 11 nâng cao.

Hướng dẫn giải

- Một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính:

+ Cơ thể: Cơ quan sinh sản chưa phân hoá → phân hoá, cơ thể lưỡng tính → cơ thể đơn tính.

+ Hình thức thụ tinh: Tự thụ tinh → thụ tinh chéo, thụ tinh ngoài → thụ tinh trong.

+ Hình thức sinh sản: Đẻ trứng → đẻ con, trứng, con sinh ra không được chăm sóc, bảo vệ → Trứng, con sinh ra được chăm sóc, bảo vệ.

7. Giải bài 7 trang 177 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Trong quá trình tiến hóa, động vật chuyển từ đời sống dưới nước lên trên cạn sẽ gặp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản? Những trở ngại đó đã được khắc phục như thế nào?

Phương pháp giải

- Động vật lên cạn sẽ gặp phải trở ngại lớn nhất là độ ẩm, hàm lượng nước trong môi trường thấp, nhiệt độ cao...

Hướng dẫn giải

- Trong quá trình tiến hóa, động vật chuyển từ đời sống dưới nước lên trên cạn sẽ gặp những trở ngại liên quan đến sinh sản và biện pháp khắc phục.

+ Thụ tinh ngoài không thực hiện được vì không có môi trường nước.

+ Trứng đẻ ra sẽ bị khô và dễ bị các tác nhân khác làm hỏng như nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, ánh sáng mặt trời mạnh, vi khuẩn xâm nhập...

+ Khắc phục: Thụ tinh trong. Đẻ trứng có vỏ bọc dày hoặc phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ.

Ngày:27/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM