Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

eLib tổng hợp, giới thiệu đến các em tài liệu giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật. Giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài tập nghiên cứu về sự sinh trưởng ở thực vật. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

1. Giải bài 1 trang 130 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Thế nào là sinh trưởng và phát triển? Nêu sự khác nhau và mối liên quan của sinh trưởng và phát triển.

Phương pháp giải

- Xem lại khái niệm sinh trưởng và phát triển. Dựa vào đặc điểm của sinh trưởng tác động đến phát triển.

Hướng dẫn giải

- Sinh trưởng là quá trình tăng lên về số lượng, khối lượng, kích thước tế bào, mô, cơ quan, cơ thể.

- Phát triển là sự biến đổi về chất trong cấu trúc và chức năng của tế bào, mô, cơ quan và cơ thể, diễn ra trong quá trình phát sinh cá thể.

- Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.

  • Sinh trưởng tốt sẽ phát triển tốt.
  • Sinh trưởng kém sẽ phát triển kém.
  • Sinh trưởng lấn át phát triển.
  • Sinh trưởng chậm, nhưng phát triển lại nhanh.

2. Giải bài 2 trang 130 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Hãy nêu các đặc điểm của sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp.

Phương pháp giải

- Xem lại khái niệm sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.

Hướng dẫn giải

- Đặc điểm của sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp:

+ Sinh trưởng sơ cấp: Sự sinh trưởng bắt nguồn từ mô phân sinh của phôi, tức là mô phân sinh đỉnh. Sự sinh trưởng sơ cấp là sự sinh trưởng theo chiều dài của các cơ quan của thực vật.

+ Sinh trưởng thứ cấp: Sinh trưởng có nguồn gốc từ mô phân sinh thứ cấp hay mô phân sinh bên, tức là tầng sinh mạch vầ tầng sinh bần. Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở cây hai lá mầm.

3. Giải bài 3 trang 130 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Trình bày các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hướng đến sinh trưởng của cây. Nêu các biện pháp kĩ thuật có liên quan tới các ảnh hưởng đó?

Phương pháp giải

- Xem lại các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi thực vật. Các yếu tố bên ngoài và bên trong.

Hướng dẫn giải

- Các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hướng đến sinh trưởng của cây. Các biện pháp kĩ thuật có liên quan tới các ảnh hưởng đó.

+ Nhân tố bên trong: các hoocmon kích thích và ức chế sinh trưởng
+ Nhân tố bên ngoài:

  • Nước: Là nguyên liệu của trao đổi chất ở cây, tác động lên hầu hết các giai đoạn: nảy mầm, ra hóa, ra quả,...
  • Nhiệt độ: Nhiệt độ có vai trò quan trọng trong giai đoạn nảy mầm của hạt, của chồi.
  • Ánh sáng: Ánh sáng ảnh hưởng đến sự tạo lá, rễ, hình thành chồi, hoa, sự rụng lá, quy định tính chất cây ngắn ngày hay cây dài ngày, cây ưa sáng, ưa bóng.
  • Phân bón: Là nguồn nguyên liệu cấu trúc nên nhiều hợp chất trong tế bào, và quá trình sinh lí diễn ra trong cây.

4. Giải bài 4 trang 130 SGK Sinh 11 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sau khi cây mọc mầm bắt đầu quang hợp, các lá mầm sẽ trở thành

A. Mô rễ.

B. Mô libe.

C. Tán lá.

D. Phân hóa và rụng.

Phương pháp giải

- Sau khi cây mọc mầm bắt đầu quang hợp, các lá mầm sẽ phân hóa và rụng.

Hướng dẫn giải

- Sau khi cây mọc mầm bắt đầu quang hợp, các lá mầm sẽ phân hóa và rụng.

  • Đáp án: D

5. Giải bài 5 trang 130 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Trong trồng trọt khi thu hoạch sản phẩm, tùy theo mục đích kinh tế, mục đích sử dụng, có thể kết thúc một giai đoạn nào đó của chu kì phát triển được không? Cho ví dụ và giải thích tạí sao?

Phương pháp giải

- Tùy theo mục đích kinh tế, mục đích sử dụng, có thể kết thúc ở một giai đoạn nào đó của chu kì phát triển. Thu hoạch lá, quả, hạt, mầm...

Hướng dẫn giải

- Trong trồng trọt, khi thu hoạch sản phẩm, tùy theo mục đích kinh tế, mục đích sử dụng, có thể kết thúc ở một giai đoạn nào đó của chu kì phát triển.

- Ví dụ:

+ Giai đoạn nảy mầm: Làm giá để ăn (đậu đỗ), làm mạch nha (lúa).
+ Giai đoạn mọc lá, sinh trưởng mạnh: Trồng các loại rau làm thức ăn tươi.
+ Giai đoạn ra hoa: Trồng các loại hoa dùng cho trang trí hay lễ hội.
+ Giai đoạn tạo quả và quả chín: Trồng cây lấy quả (cam, chanh, hồng, ổi...).
+ Giai đoạn kết hạt và hạt chín: Trồng các cây lấy hạt (đậu, ngô, vừng).

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM